Név: Regisztráció
Jelszó:

Most itt vagy: Fórum >> Seth szövegei >> Az "ismeretlen" valóság - második kötet

1 | 2 |
db/lap
tida | 2020-04-13 19:49:50 Válasz erre Adatok E-mail (126)
Eddigi hozzászólásai:
3359 db

Szívesen. Egyvalaki legalább olvassa:)

  Előzmény: atta [125] (2020-04-11 20:14:08)
 
atta | 2020-04-11 20:14:08 Válasz erre Adatok E-mail (125)
Eddigi hozzászólásai:
1448 db

Ezt most eléggé megkésve olvastam el. Néha kicsit nehézkesnek érzem Seth-et, kissé túlmagyarázza szerintem ezt az álombeli "árnyékot".

Köszönöm szépen a fordítást, Tida!

  Előzmény: tida [124] (2020-02-26 18:58:10)
 
tida | 2020-02-26 18:58:10 Válasz erre Adatok E-mail (124)
Eddigi hozzászólásai:
3359 db

720. ülés fordítás második rész

(22.52-23.11)
Nos: Ha gondolataitokkal és érzéseitekkel becsületesen (őszintén) bánnátok, ébrenléti állapotban kifejezést engednétek nekik, és álomállapotban nem vetnének nyugtalanító árnyékot.
Talán féltek, hogy egy szeretett gyermek vagy élettárs hirtelen meghalhat, de ezt a félelmet nem akarjátok elismerni (bevallani). Az érzés azonban a kétségeteken keresztül létrejön bennetek?. Talán túlságosan függtök ettől a másik személytől, megpróbáljátok a saját életeteket indirekt módon ezen a másik személyen keresztül élni. A félelmetek, ha bevalljátok, a másik személyhez fűződő mögöttes érzelmekhez és saját magatokról egy mélyebb megértés felé vezetne.
Ha evvel a félelemmel éber jelenlétetekben nem találkoztok, zavaros árnyékot vethet, és gyermeketek vagy más, hozzátok közelálló személy haláláról álmodtok. Az álomélmény az álomvidékre vetülne, és ott találkoznátok vele. Pont.


Ha emlékeztek egy ilyen álomra, prekognitívnak tarthatjátok, és azt gondolhatjátok, az esemény a fizikai síkra lépne. Ehelyett azonban az álomesemény egész előrejelzése tanulságos volna, és a félelmeteknek egy világos gyújtópontot adna. Ilyen esetekben a vészjósló álomszituációt árnyéknak kellene tekintenetek, és magatokban megkeresni a forrását.
Az árnyékok lehetnek kellemesek és élvezetesek, és egy forró, nyári napon biztosan észreveszitek, milyen jótékonyak. Álomhallucinációk is lehetnek gyönyörűek, vigasztalóak és frissítőek. Mély békét hozhatnak és …………….Gondolhatjátok, hogy isten egy barátságos atyaként létezik, vagy Krisztusként, vagy Buddhaként személyesítitek meg. Így találkozhattok ilyen alakokkal álmotokban. Van érvényességük, de ezek is gondolataitokból és érzéseitekből keletkezett hallucinációk. A mennyről vagy pokolba zuhanásról szóló álmok ebből a nézőpontból, mint hallucinációk, szintén ebbe a kategóriába tartoznak.   
Nos: Egy fizikai fa árnyéka igazolja egy fa létezését, akkor is, ha csak az árnyékát látjátok; az álmaitokban megjelenő hallucinációknak szintén megvan a forrásuk, és hírt adnak egy érvényes, „objektív” álomtárgyról, mely (lassan) minden valóságban olyan szolid, mint egy fa a ti valóságotokban.


(Hosszú szünet 23.32-kor) A fizikai világban létezik egy időbeli késleltetés, mondjuk, egy idea megszületése és materializációja között. Emellett más körülmények is késleltethetik egy idea megvalósulását, vagy egyenesen hátráltathatják. Ha nem kerül fizikai kifejeződésre, egy másik síkon valósul meg. Egy ideának például bizonyos jellemzőket kell mutatnia, melyeknek a fizikai előfeltételekkel egybe kell csengeni, mielőtt felismerhető eseménnyé válik. A ti idő-kontextusotokon belül kell megjelennie.


Az álomvilágban azonban minden gondolat vagy érzés azonnal kifejezhető és megtapasztalható. a fizikai világ épületeket mutat fel, melyeket ti létesítetek – vagyis nem maguk egyedül nőnek ki a földből. Gondolataitok az álomvilágban ugyanígy „gyártott produktumok”. A környezet részei és a saját valóságotokon belül jelennek meg, bár az alakjuk és formájuk állandóan változik, amit a fizikailag gyártott tárgyak nem tesznek.
A Földnek mindazonáltal megvannak a saját természetesen adott anyagai, és ezeknek szolgálni kell a produktumaitok gyártását. Az álomvilágnak is megvan a maga saját környezete. Ebből képzitek az álmaitokat (hosszú szünet); és használjátok a természetes termékeit az álomképek létrehozásához. Mégis kevesen látják ezt a természetes belső világot.
Adj egy percet…. Vége a diktálásnak.


(23.44 Még két oldal anyagot közölt Seth a számunkra. Ebben található ez a mondat: „ Roburt gondolatai a te római katona reinkarnációdhoz tőlem jöttek, és a te személyes tapasztalatodat illusztrálta, mit mondok az „Ismeretlen valóságban”: Egy egyén története a pszichében van megírva, és valóban felfedhető.” Lásd például Seth címét itt az 5. résznél.
Jane  ma kétszer vett nagyon hasonló teóriát, miközben a napi teendőit végezte. „Biztos vagyok benne, hogy Sethtől jött”, mondta nekem az első eset után. „Nem csak az, ami a reinkarnációdról szól, hanem az a dolog az idős emberrel [4. jegyzet a 719. üléshez]. És ugyanilyen módon lett beírva a faj története a kollektív pszichébe…”
A három rómaim, a 715. ülés 16. jegyzetében van leírva. Néhány kérdés nagyon foglalkoztat engem, ami ennek kapcsán felmerült – mindenek előtt a lehetséges időbeli visszaugrás néhány más feltételezhető múlt életembe. [Ezt a rejtélyes célzást hamarosan megmagyarázom] Időközben némileg tovább fejlődött a kis médiumi kalandom. ……………………
A mai ülés 0.04-kor ért véget.)


 
tida | 2020-02-26 16:52:46 Válasz erre Adatok E-mail (123)
Eddigi hozzászólásai:
3359 db

720. ülés, 1974. november 13. szerda 21.55

(Ahogy már ma délután, 21.00-kor Jane már fogott némi anyagot Seth-től. Mindkét epizódról tudósítok z ülés végén a jegyzetekben.)
Jó estét.
(Jó estét Seth.)


Diktálás (suttogva).Nos, ha ma egy fizikai fényképezőgéppel felvételt csináltok, miközben dolgaitokat intézitek, vagy barátokkal beszélgettek, a nap cselekedeteiről jeleneteket rögzítetek. Ilyenkor a filmetek csak képeket tudnak felvenni. a jelen pillanatfelvételén nem tud egyszerre egy tegnap vagy egy holnap megmutatkozni. A fénykép az álomvilágban egy teljesen más szituációt ad, mert ott a tudat éppen olyan könnyen tud különböző időket elkapni, mint ahogy a fényképezőgép a fizikai síkon különböző helyeket. Amíg ez nem világos számotokra, néhány „álomalbumotok”-nak nem lesz értelme számotokra.


Ébrenléti állapotban bizonyos eseményeket valósként tapasztaltok, és általában ezek az egyetlenek, melyeket egy normál fényképezőgép fel tud venni. Az álomvilág1 azonban az események egy sokkal átfogóbb kategóriáját nyújtja. Sok (esemény) később fizikai formába tud lépni, amíg más, éppoly érvényes, ezt nem teszi. Az álomkamera tehát valószínű eseményeket is rögzíteni tud.


Amikor felébredtek, és egy álomfotóra emlékeztek, jelentéktelennek tűnhet, mivel látszólag az általatok elismert hivatalos cselekményrenddel nem egyezik. A fizikai jelenlét és az éber tudat olyan adott döntésre visz benneteket, mely adott eseményhez vezet. Ha használjátok az álom-fényképezőgépet, némi gyakorlással felfedezhetitek pszichétek történetét, és kideríthettek sok valószínű döntést, melyet álomban megtapasztaltok. Ezek szolgáltak alapul a fizikai síkon való döntéseitekhez. Szükség van némi fortélyra, hogy megtanuljátok álomalbumotok egyes képeit interpretálni. Ez könnyen megfogható, mert ha meg akartátok volna kísérelni megérteni a fizikai létezést, és csak néhány pillanatfelvételetek volna különböző helyekről és különböző időkből, igazán nehéz volna világos képet alkotni a fizikai világ természetéről.
Ugyanez vonatkozik az álomvalóságra, mert az álmok, melyekre emlékeztek, valójában gyors, különböző feltételek mellett felvett pillanatképekhez hasonlítanak. Egy kép önmagában nem meséli el az egész történetet. Ezért egy leírást kell adnotok minden képhez, és folyamatos protokollt vezetni, mert minden kép további tudáshoz vezet a saját pszichétek természetéről, és az ismeretlen valóságról, melyben létezik.


Adj egy percet… Ha a fizikai síkon akartok egy képet készíteni, tudnotok kell, hogyan működik a fényképezőgépetek. Tudnotok kell, hogyan állítsátok be az élességet, hogyan …., és hogyan küszöböljétek ki a zavaró tényezőket. Tudjátok például, mi a különbség a szilárd tárgy és az árnyéka között. Néha maguk az árnyékok lenyűgöző fotótanulmányokhoz vezetnek. Használhatjátok háttérként is, de mint fotósok nem fogjátok összetéveszteni a szilárd tárgyat az árnyékkal. Senki nem vonja kétségbe azonban az árnyék valóságát.


Nos, engedjétek meg, hogy egy analógiával megmagyarázzam, hogy a gondolataitok és érzéseitek is vetnek árnyékot (hangsúlyozva), melyeket hallucinációknak fogunk nevezni.2 Mindazonáltal ezek érvényesek. Éppen olyan erős szerepet játszanak az álomvilágban, mint az árnyékok a fizikai világban. Önmagukban szépek. Hozzájárulnak a teljes képhez. Egy fa árnyéka hűti a talajt. Hatása van a környezetre. Ugyanígy módosítják a hallucinációk a környezetet, de más módon, és egy más valóságsíkon. A hallucinációk az álomvilágban olyanok, mint tudatos árnyékok. Se nem passzívak, se nem függenek az eredetüktől. Megvan a saját képességük.
A fizikai síkon egy tölgy mély árnyékot tud vetni a talajra. Mozogni fog, és hűen visszaadja a legkisebb levelek legfinomabb rezgését, de mozgásának szabadsága függ a tölgy mozgásától. Egy tölgylevél árnyéka csak akkor mozog, ha az ellenpárja is ezt teszi.

Analógiánknál maradva, a tölgy árnyéka az álomvilágban, ha már létrejött, szabad volna, saját irányát megválasztva. És nem csak ez, az árnyék és fa között, mely őt létrehozta, egy alkotó csere történne. Senkinek nem volna többé nehézsége, aki a belső valóságban mélyen bízik, megkülönböztetni az álomtölgyet az élénk árnyékától (humorosan), ahogy egy fotósnak sem fáradtság ébrenlétben megkülönböztetni a fizikai tölgyet a gyepen lévő ellenpárjától.
Amikor álomturistaként szellemi fényképezőgépetekkel a belső vidékeken vándoroltok, eltarthat egy ideig, amíg képesek lesztek felismerni a különbséget az álomesemények és azok árnyékai vagy a hallucinációk között. Felvehettek képet a fa helyett annak árnyékáról, és valóban egy nagyon szép kompozícióhoz juthattok, de ez egy torz verzióját szállítja számotokra a belső valóságról. meg kell tehát tanulnotok, hogyan használjátok jól az álom-fényképezőgépeteket.


(Szünet) Mindennapjaitokban a tárgyak árnyékot vetnek, gondolataitok és érzéseitek nem, ezért álomutazásaitokban úgy emlékeztek, hogy ott „tárgyak” nem vetnek árnyékot, ehelyett azonban gondolatok és érzések.
Mivel ezek messzemenően élők és egészen határozottan színesebbek, mint a megszokott árnyékok, ezért először nehezen kivehetők. Emlékeztetnetek kell magatokat, hogy egy szellemi vagy pszichés tájon vándoroltok. Az ébrenléti valóságban állhattok egy barátotok árnyéka előtt, és ujjaitokkal akármit csinálhattok, egy millimétert sem fog mozdulni a barátotok árnyéka.
Az álomvilágban azonban elillan minden hallucináció, amint azt mint árnyék felismeritek, és azt mondjátok, tűnjön el. Bár eredetileg a saját gondolatotokból vagy érzésetekből eredt, ha ezt a forrást elvonjátok, az „árnyék” automatikusan eltűnik. Akarsz szünetet?


(22.40 Nem, mondtam, bár Seth tempója nem volt éppen lassú.)
Adj egy percet… A fizikai síkon egy kő árnyéka hűen visszatükrözi annak formáját. Ebből a nézőpontból kevés kreativitással bír. Sokkal több játéktér adott azonban, ha az álomvilágban egy gondolat vagy érzés a szellem vidékére vet egy nagyobb árnyékot.
Egészen nyilvánvalóan vannak hangulataitok az álomban, ahogy az ébrenlétben. Lehet egy igazán szép napotok, de ha melankolikus hangulatban vagytok, talán automatikusan elzárjátok a természetes fényét, nem vesztek róla tudomást – vagy szépségét kontrasztként használjátok, mely vigasztalhatatlan érzéseteket csak fokozza. Ebben a hangulatban jelentéktelennek látjátok a napot és annak szépségét, vagy egyenesen könyörtelen látszatnak. Hangulatotok megváltoztatta az észleléseteket.


Ugyanez történik álomállapotban, de itt a gondolataitok árnyéka a jelenetekhez még mélyebben sivár lehet. A fizikai világban kollektív ………vagytok körülvéve. Minden egyén hozzájárul a külső környezet létrehozásához. Lehet bánatos hangulatotok egy szép napsütéses napon, egyedül a személyes gondolataitok nem fogják hirtelen átváltoztatni a kék eget esőfelhővé. Embertársaitokkal közös környezetetek fölött nincs ilyen módú egyedüli kontrollotok. Ezzel szemben az álomvilágban ilyen gondolatok egészen biztosan formálni fogják a környezetedet.
Viharos vidékek az álomban egyrészt hallucinációk, melyek gondolataitokból és érzéseitekből keletkeztek a belső világban. Másrészt érvényes ábrázolása a belső klímátoknak egy adott álom időpontjában. Ilyen jelenetek az álomállapotban maguktól megváltoznak, ha felismeritek eredetüket. Minden esetre előnyben részesíthetitek, hogy ilyen hallucinációkból tanuljatok, miközben tudatosítjátok, a valójában ezek árnyékok, melyeket szellemetek vetett.
Tartsátok meg a szünetet.

 
atta | 2019-11-08 19:37:31 Válasz erre Adatok E-mail (122)
Eddigi hozzászólásai:
1448 db

:) Igen, siker. :)

  Előzmény: tida [120] (2019-10-14 19:36:56)
 
seelvuple | 2019-11-03 22:05:25 Válasz erre Adatok E-mail (121)
felhkep
Eddigi hozzászólásai:
165 db

Nekem korábban volt olyan többször, hogy napközben ha valamit csináltam egy éles kép ugrott be. Volt teljesen egyszerű, hogy láttam egy embert a buszon, ahogy feláll és kiszáll a sorban, de volt olyan is, hogy szürreális kép jelent meg.

De kiprobálom, vicces! :)

  Előzmény: tida [120] (2019-10-14 19:36:56)
 
tida | 2019-10-14 19:36:56 Válasz erre Adatok E-mail (120)
Eddigi hozzászólásai:
3359 db

A gyakorlat első része pont ezt célozza, nem?:) Szóval siker:)

  Előzmény: atta [118] (2019-10-09 21:26:05)
 
tida | 2019-10-14 19:34:57 Válasz erre Adatok E-mail (119)
Eddigi hozzászólásai:
3359 db

Szívesen!

  Előzmény: atta [117] (2019-09-30 20:03:56)
 
atta | 2019-10-09 21:26:05 Válasz erre Adatok E-mail (118)
Eddigi hozzászólásai:
1448 db

Próbálkozom. :) Különleges hatásokat nem észletem, azonban most sokkal több álmomra emlékszem. Elég valószínű, hogy nálam így működik.

  Előzmény: atta [117] (2019-09-30 20:03:56)
 
atta | 2019-09-30 20:03:56 Válasz erre Adatok E-mail (117)
Eddigi hozzászólásai:
1448 db

Köszönöm a fordítást! Majd kipróbálom ezt a gyakorlatot.

  Előzmény: tida [116] (2019-09-28 18:32:20)
 
tida | 2019-09-28 18:32:20 Válasz erre Adatok E-mail (116)
Eddigi hozzászólásai:
3359 db

719. ülés fordítás második rész

Alváskor a tudat ki-be csúszkál a testből. Azt álmodjátok, a testeteken kívül vagytok, akkor is, ha benne álmodtok. Ebből kifolyólag történeteket tudtok konstruálni a testen kívüli utazásokról, miközben a fizikai test biztosan az ágyban pihen. Az ismeretlen valóság, mint látjátok, nem is olyan nagy titok számotokra. Csak úgy tesztek. Néha egészen jelentős észleléseitek vannak az utazásaitokról, de a környezeteknek, melyeket meglátogattok, olyan nagyon különbözik a valóságuk a saját világotoktól, hogy megpróbáljátok, amennyire csak lehet, a megszokott környezet fényében interpretálni. Ha egyáltalán emlékeztek egy ilyen epizódra, ami nagyon zavarosnak tűnik, mert a saját világotokra húztátok rá, ahová már nem tartozik.


(23.16) Teljesen lehetséges álomutazások során más civilizációkat meglátogatni – a múltból vagy a jövőből-, melyek valósága más valószínűségi rendszerekben létezik. Sőt, van egy „kölcsönös gazdagítás”, mert befolyásoltok minden valóságrendszert, mellyel tapasztalatotok van. Nincsenek zárt valóságok, csak látszólagos határok.6 Minél szűklátókörűbb a világnézetetek, annál kevésbé fogtok emlékezni az ilyen álmokra vagy aktivitásokra, vagy annál torzítottabbnak fognak tűnni ezek a „pillanatfelvételek”. Itt jön egy rövid, de nagyon hatásos (hatékony) gyakorlat.

14. Gyakorlati elem

Határozzátok el, hogy gondolatban egy pillanatfelvételt készítetek ennek az éjszakának a legjelentősebb álmáról. Mondjátok magatoknak, hogy alvás alatt is tudatosak lesztek erre, hogy ezt megtegyétek, és képzeljétek el, hogy nálatok van a fényképezőgépetek. Gondolatban vigyétek magatokkal az álomba. A fényképezőgépet a legvilágosabb észlelésetek pontján használjátok, felveszitek a képet, és – ismét gondolatban – magatokkal hozzátok, és ez lesz az első gondolati kép, amikor felébredtek.
Természetesen megpróbáljátok a lehető legjobb képet felvenni. Különböző eredmények várhatóak. Néhányatoknak azonnal megmutatja magát, egy álomképpel ébredtek. Mások azt fogják megélni, hogy később egy egészen szokványos tevékenység közben bukkan fel. Ha azonban gyakran végzitek a gyakorlatot, sokan megállapíthatjátok, hogy egészen tudatosan be tudjátok vetni ezt a fényképezőgépet alvás közben, hogy álomutazásaitok egy eleme lesz; és abban a helyzetben lesztek, hogy egyre több képet hozzatok.


Ez azonban viszonylag jelentéktelen lesz, ha nem tanuljátok meg ezeket megvizsgálni. Nem jó, ha egyszerűen megnézitek, aztán elfelejtitek. Minden jelenetet, és amire emlékeztek, írásban kellene rögzítenetek, az érzésekkel, amiket az álom közben és a jegyzetelés közben éreztek. Már az igyekezet, hogy magatokkal vigyétek ezt a fényképezőgépet, tudatosabb felfedező-utazókká tesz benneteket, és automatikusan segít észlelési területeteket kitágítani, miközben álomállapotban vagytok. Minden kép egy kis bepillantást nyújt a valóság egy másik fajtájába. Csak egy vagy két kép alapján, nem tudtok megfelelő következtetést levonni. Nos, itt egy gondolati fényképezőgépet használunk. Van egy trükk, ha valaki egy jó álomfotós akar lenni, és meg kell tanulnia, hogyan kell kezelni a fényképezőgépet. Egy fotós a fizikai életben például tudja, hogy sok körülmény befolyással van a felvételére. A külső feltételek fontosak ilyenkor. Egy borult napon talán nem néz ki olyan jól egy kép. Az álom-fényképezőgéppel azonban mentális feltételekkel van dolgunk. Ha például szomorú hangulatban vagytok, a kép a belső valóságról gyenge, kontúrtalan vagy egy egészen homályos sejtés is lehet. Ez nem jelenti azt, hogy maga az álom tragikus tónusú volna, csak azt, hogy a felvétel „gyenge fényben”, egy bizonyos lelki hangulatban készült.


(Szünet 23.40-kor) A belső időjárás, mint a külső is, állandóan változik. Egy lehangoló álomkép tehát nem sokban különbözik egy fizikai fotótól egy esős délutánon.
Sokan félnek mégis, ha egy sötét álomra emlékeznek. Természetesen az álmaitokat is strukturáljátok. Ebből kifolyólag az álomállapototok olyan sokféle, mint a fizikai világ. A fizikai síkon minden fotósnak vagy egy elképzelése arról, mit akar filmre rögzíteni, és ennek megfelelően strukturálja a képet és annak kinézetét. Ugyanez érvényes az álomállapotra. Az álmok minden lehetséges módja rendelkezésetekre áll. Az álomvalóságból azt választjátok, amit akartok, ahogyan alapvetően az élettel is teszitek ébrenléti állapotban. Ezért az álom-pillanatképek a tapasztalatnak azt a fajtáját mutatják, melyet a belső valóságból kiválasztotok.


(Szünet 23.46-kor) Adj egy kis időt… Vége a diktálásnak.
(Seth még körülbelül hat percig Jane-nek adott át személyes anyagot. Majd, amikor az ülést be akarta fejezni:
„Feltehetek egy kérdést?”)
Igen, feltehetsz.
(„ Mi a helyzet a kis víziómmal önmagamról, mint nagyon idős ember, melyet ma délután láttam?”)


Nos: Két dologról szól: Egy asszociáció a magas korról való érzéshez, ami definitíven a múlthoz tartozik, és egy „prekognitív” pillanat ebben az életben, ahogyan eddig még nem találkoztál vele. Mivel (medial?) nyitott voltál, a testhelyzeted és a fej asszociatív hídként működött két esemény között. Egyikben sem voltál szenilis.
Szívélyes üdvözletem, és szép estét kívánok.
(„Köszönöm Seth, jó éjt.” 23.56  …………………………………….)

 
tida | 2019-09-23 09:26:51 Válasz erre Adatok E-mail (115)
Eddigi hozzászólásai:
3359 db

719. ülés fordítás első rész

719. ülés, 1974. november 11., 21.36


(Jane olyan nyugodt és „ernyedt” volt az ülés előtt, hogy megkérdeztem, nem szeretné-e inkább elhalasztani. Úgy döntött, megpróbálja. ………………)


Nos: Jó estét. És diktálás. Saját könyvemet, a Személyes valóság természetét egy előfeltételnek tekintem ennek a kötetnek a gyakorlataihoz.
Az előző könyvben arról beszéltem, hogyan formáljátok a valóságotokat gondolati képzeteiteken és meggyőződéseiteken keresztül. Vannak bizonyos kedvenc ideáitok, és az általatok ismert valóágról alkotott saját világnézetetek strukturálására használjátok. Ez fontos, hogy a saját meggyőződéseitekről tudomásotok legyen. Sok ezek közül egészen jól funkcionál „otthon”, de megállapíthatjátok, ha elkezdetek a hazai állomásotoktól utazásokat tenni, ezek az elképzelések hátráltatják a haladásotokat.


Más teóriák még csak nem is funkcionálnak különösebben jól a saját fizikai valóságotokban. Egy merev, dogmatikus elképzelés jóról és gonoszról arra kényszerít benneteket, hogy a fizikai létezést két ellentétes erő csatatereként szemléljétek, és a szegény, gondatlan lélek mint puffer áll a kettő között. Vagy azt gondoljátok, ez a szegény lélek egy táblaszivacs, egyszer ebben, egyszer abban a kézben – egy jóéban és egy gonoszéban.
Ebben a meghitt analógiában a lélek földi tapasztalatai a táblára volnának felírva. A „gonosz kéz” megpróbálna minden jót, a „jó kéz” minden gonoszat letörölni a tábláról. Ebben az esetben minden tapasztalatotok gyanús volna. Tendencia volna számotokra, hogy testeteket a természetes ösztönző erőivel bűnösnek lássátok és elutasítsátok, míg „jó szándékaitok” fizikai aspektusait rossznak és a létezésébe való beavatkozásnak tekintenétek.
Ha létezésetek természetes hajlamait nem értitek, 1 akkor esetleg átírtok néhány itt megadott gyakorlatot egy meglehetősen korlátozó gondolatmintává, ha kipróbáljátok.


Saját világnézetetekben bíztok. Ha elhagyjátok a megszokott orientáltságotokat, megváltoztatjátok tudatfókuszotokat, könnyen lehet, hogy az új tapasztalatotokat éppen úgy strukturáljátok, ahogyan a fizikai tapasztalataitokat. Ugyanakkor szabadabbak vagytok. Nagyobb játékteretek van. Megszoktátok, hogy meggyőződéseiteket fizikai tárgyakra és eseményekre vetítitek. Amikor elhagyjátok hazai állomásotokat, ezek a tárgyak és események nem ugyanolyan módon mutatkoznak.


(Hangsúlyozva:) Gyakran konfrontálódtok saját struktúráitokkal, melyek immár nem az általatok megbízható tapasztalati formába bújnak. Így ezek aztán egy egész más fényben tűnnek fel. Talán meglepődtök, hogy csak mert fizikai természetetek van, vagytok mérgesek. Azt gondoljátok, a lélek „leszáll” a testbe, ezért a test egy alacsonyabb, romlottabb verziója annak, „ami igazán vagytok”. Ugyanakkor fizikai létezésetek jobban tudja ezt, ezért lehet, hogy egy ilyen nézetet nem akceptál.2 Így tudjátok a mindennapokban a méltatlanság elképzelését egy másik személyre vagy másik nemzetre vetíteni, melyek aztán ellenségeiteknek tűnnek. Talán kerestek magatoknak állatokat is, melyek az ellenség szerepét játszhatják, vagy egy másik vallás vagy párt tagját.


Minden esetre a privát életetekben alig fogjátok méltatlankodásotokat vagy haragotokat a tulajdonképpeni meggyőződéseitekre hárítani. Nem fogjátok tisztázni a magatok számára, hogy valójában saját magatokat tekintitek ellenségnek. Annyira meg lesztek győződve arról, hogy a kivetítésetek (valaki másra) az ellenség, hogy semmilyen laza szál nem marad, melyet fel tudnátok venni, mert minden önmagatoktól való rettegés és önutálat érzése kifelé van irányítva.
Ha elkezditek elhagyni a hazai állomásotokat, és megváltoztatni a fókuszotokat, akkor vonjátok vissza a speciálisan megszokott címzettjét kivetítéseiteknek. Ha Quija táblával, vagy automatikus írással foglalkoztok, talán azonnal avval az anyaggal konfrontálódtok, amit a múltban elnyomtatok.
Amint ez előfordul, többnyire azonnal ismét kifelé vetítitek, ezúttal más módon. Talán azt gondoljátok, ahelyett, hogy egy filozófussal vagy egy „öreg lélekkel” veszitek fel a kapcsolatot, egy démonnal vagy az ördöggel van dolgotok, vagy egy gonosz szellem által vagytok megszállva. Ebben az esetben meg vagytok győződve a gonosz hatalmáról. A megtagadott természetes érzéseitekben ott van az elnyomás felhalmozott töltése is. Az lehet az érzésetek, hogy egy nagy, kozmikus harcba kerültetek jó és rossz között – mely gyakran a saját világnézetetek egy érvényes elképzelése.


(hosszú szünet) Nem kell így történnie. Az általam javasolt gyakorlatok veszélytelenek. Jóval nagyobb veszélynek vagytok kitéve, ha természetes érzéseiteket továbbra is elfojtjátok, és tudatmódosítások konfrontálnak benneteket a vonatkozási keretekkel, melyekben ezekre fény derül. Ha ilyen vagy olyan módon nem veszitek észre ezeket, lehetséges, hogy a figyelmen kívül hagyott energia szétesett kapcsolatokban vagy betegségekben fejeződik ki.


(Hosszú szünet 22:11-kor) Se ilyen nehézségeket nem okoznak a „mentális felfedezőutak”, se nem komplikálnak ilyen eredeti problémákat. Ellenkezőleg, gyakran terápiás hatásuk van, és egy alternatívát nyújtanak a személynek – egy alternatívát a folyamatos nyomáshoz, mely szó szerint elviselhetetlen volna.
Ha normál módon boldogulni tudtok a fizikai valósággal, akkor nem lesz nehézségetek a tudatmódosításokkal vagy a hazai állomás elhagyásával. Legyetek azonban résen: ha New Yorkban nehézségeitek vannak, nagy valószínűséggel ugyanavval fogtok konfrontálódni más formában ott is, ahová egyébként szívesen utaztok. Egy környezetváltozás segíthet nektek kitisztítani a fejeteket, miközben a megszokott orientációtokat megváltoztatjátok, és így tisztábban láttok, és ebből profitálhattok. Ugyanez lép fel, ha elhagyjátok a hazai állomásotokat. Itt azonban a lehetséges haszon messzemenően nagyobb, mint a megszokott életben és megszokott utazások alkalmával, de mindig saját magatok vagytok. Lehetetlen, hogy a valóságot ne strukturáljatok valamilyen módon. A valóság magában foglalja a strukturálást.
Ha azonban a világnézeteteket folyamatosan magatokkal cipelitek, még akkor is, ha saját világotokban indultok útnak, sosem fogjátok a hamisítatlan kultúrát látni. Így mindig turisták lesztek, akik az összes otthoni hóbelebancot magukkal viszik, és rettegnek azt feladni. Legyetek bár amerikaiak, britek, vagy európaiak, nemzetközi hotelban maradtok, ha a világ más vidékeit látogatjátok meg. Más kultúrákat mindig a saját szemetekkel néztek.  
Ha elhagyjátok a hazai állomást, és megváltoztatjátok a tudatotokat, és magatokkal viszitek a saját ideacsomagotokat, mindig turisták maradtok, és tapasztalatotokat saját személyes, kulturális hitrendszeretek szűrőjén keresztül interpretáljátok. Istenekben és démonokban, jó és rossz szellemekben nincs semmi természetes (nem konvencionális). Ezek meglehetősen konvencionális tapasztalati interpretációk vallásos melléktónussal. Kultuszok csak ellentétes konvenciókat mutatnak be, és a maguk módján ugyanúgy dogmatikusak, mint az általuk elvetett szisztémák. Emeld ki ezt a mondatot.


Adj egy kis időt. Tegyetek tehát egy őszinte kísérletet, ha kipróbáljátok ezeket a gyakorlatokat, hogy elhagyjátok a saját konvencionális elképzeléseiteket. Lépjetek ki a saját világnézetetekből. Itt egy gyakorlat, mely segít nektek ebben.


13. Gyakorlati elem
Csukjátok be a szemeteket. Képzeljetek el egy fotót magatokról (zárójelben: igen, megint a fotóknál kötünk ki. 3) Fektessétek képzeletben magatok elé az asztalra. Ha itt egy egészen meghatározott pillanatképpel dolgoztok, felidéződnek bennetek más dolgok is a képen. Ha a fotó tisztán elképzelt, akkor alkossatok egy környezetet az alakotok körül a képen. Lássátok az elmétekben ezt a képet, ahogyan van, és képzeljétek el, hogy csak abban a környezetben érvényes, mely körülveszi. A világa a négy oldalkeret által határolt. Próbáljátok meg tudatotokat ebbe a képbe magatokról áthelyezni. Világnézetetek a fotó által behatárolt. Most képzeljétek el, hogy az alakotok a fotón a pillanatképből kilép az asztalra. (Szünet) Ennek a kis énnek a szoba fizikai környezete gigantikusnak fog tűnni. Már a méretek és az arányok egész mások lesznek. Képzeljétek el, hogyan navigál ez a miniatűr alak most a szobában, majd elhagyja, és ebből egy nagyon kiterjedt világnézet adódik.
Tartsátok meg a szünetet.  
…………………………………………………….
(Diktálás folytatása 23:01-kor)
Diktálás: Sokan közületek nem igazán akarnak kilépni ebből a fotóból, vagy saját világnézetüket elhagyni, de álomállapotban sokkal szabadabbak vagytok. Lehet olyan előfeltételezésetek, hogy az álmaitok nem „valóságosak”, és így a bonbonotokat, hogy úgy mondjam, szopogathatjátok, és egyidejűleg megtarthatjátok.
Különböző álomfajták gyakran egy vonatkoztatási keretet szolgálnak, mely megengedi nektek, hogy elhagyjátok világnézetetek kipárnázott feltételeit. ………………………………………


(Amikor Jane ivott egy korty tejet, azonnal vágott egy …..grimaszt. ……. és Seth-hangján zengte nekem:)
Ez valami teljesen más, mint bármilyen tej, amit valaha ittam! Ez olyasmi, mint kréta kemikáliákkal, messze elkerülve valamilyen tehenet!
(Még mindig transzban, Jane eltette a tejesüveget. Az este hátralévő részében a borát szürcsölte. Szívesen vettem volna, ha Seth ad valamilyen magyarázatot a jó tejről való elképzelésére, és hogy melyik életében ivott ilyen italt, de nem akartam megszakítani az anyagot. …………………..)


Ebből adódik, hogy tudatmódosulásaitok gyakran álomállapotban történnek, ahol úgy tűnik számotokra, tapasztalatotok semmilyen gyakorlati hatással nincsen. Azt képzelitek, hogy csak hallucinációk történnek. Sok legjobb pillanatképeteket más valóságokról álomállapotban kapjátok.5 Lehetnek túl- vagy alulvilágítottak, vagy homályosak, de álmaitok jóval több információt szolgáltatnak az ismeretlen valóságról, mint sejtenétek. A legintimebb nézőpontotokban a testetek a hazai állomásotok, és ez a tény gyakran saját magatok elől is elrejt, ha elhagyjátok.

 
tida | 2019-04-03 22:37:23 Válasz erre Adatok E-mail (114)
Eddigi hozzászólásai:
3359 db

De jót mulattam:) valami magasszintű segítő....:)

Ingával én kicsit bizalmatlan vagyok olyan értelemben, hogy szerintem simán befolyásolom, mit válaszoljon (amit szeretnék):) De mióta Kies belinkelte azt az ingáról szóló szösszenetet (ha jól emlékszem), próbálkozom újra, pl. a saját hiteim vizsgálatához. Illetve a belső ént is megkíséreltem megszólaltatni. Érddekesség, hogy - talán nem is annyira tudattalan igényemre a megkülönböztetés tekintetében - fordítve ad igen/nem választ, ha "őt" kérdezem. Egyszer pedig csak tesztelni akartam valamit, és "beleszólt", fordítva kezdett működni az inga, amin meglepődtem, ez kicsit bátorít annak hitében, hogy tényleg van itt valami, nem annyira én irányítom az ingát:)

 

Csak hogy offoljak az általam létrehozott topikban:)

  Előzmény: Vanyai [113] (2019-04-03 16:45:45)
 
Vanyai | 2019-04-03 16:45:45 Válasz erre Adatok E-mail (113)
Eddigi hozzászólásai:
1281 db

"Amikor Quija táblát vagy más transzmetódust használtok, gyakran tesztek szabaddá filozofikus szellemi területeket, melyek le voltak dermedve. Az innen eredő információk aztán gyakran úgy tűnnek, mintha külső forrásból származnának, és ahogy a betűkhöz tapadtok, megpróbáljátok az ilyen tapasztalatot szó szerint interpretálni. 
Ezért aztán az anyagnak egy filozófustól kell érkeznie (mulatva), és mivel normál esetben inkább világi szemléletetek bizonyára nagyon mélyrehatónak tűnik, az ilyen információknak egy mélyreható filozófustól kell származniuk, de legalábbis biztos nem saját magatoktól."

 

Ez nagyon jo !:)) emlekszem regebben amikor elkezdtem ezzel az egesszel foglalkoni akkor csinaltam magamnak egy ingat  - transzmetodus  - es rakattantam elegge.Szerintem vagy egy felevet fanatikuskent ingaztam. Mindent. A jovot a multat  a penzt a donteseimet stb.... racuppantam nagyon.Sok minden beindultvettol bennem. Kinyiltam. Aztan amikor ramertem kerdezni kitol jonnek  az infok - biztos voltam  benne hogy valamni magasszintu segitot /szellemet talaltam akinek a sugallatai szinte mind bejottek-- a valasz annyi volt hogy toled :) Rohadtul nem ertettem hogy hogyan jonne tolem amikor en nem tudok ilyeneket:)

Aztan kezembe akadtak a Serth konyvek azota sem eresztem oket:)

  Előzmény: tida [111] (2019-04-02 13:41:44)
 
tida | 2019-04-02 13:47:58 Válasz erre Adatok E-mail (112)
Eddigi hozzászólásai:
3359 db

Unalmas részek számomra is vannak. Jane nehezítette? Nem inkább lehetővé tette?;) persze, nyilván nehézség volt a szókincs, a belső fordítás, de ki tudta volna jobban?:)

  Előzmény: atta [110] (2019-02-20 22:49:03)
 
tida | 2019-04-02 13:41:44 Válasz erre Adatok E-mail (111)
Eddigi hozzászólásai:
3359 db

718. ülés fordítás második rész


(22:52  Jane transza mély volt, beszéde többnyire olyan gyors, hogy még éppen hogy tudtam követni a jegyzeteléssel. Mondtam neki, hogy a Seth-anyag kitűnő, hogy gondolatait Jamesről és Jungról megerősítette, és további információkat adott. …………………………………..
A diktálás folytatása hasonló módon, 23.14-kor)


Nos: Roburt, mint író a szavak körüljárásával gyakorolt. Ha fogja valaki más világnézetét, csaknem automatikusan képes valamennyire hűen a megfelelő nyelvre lefordítani. Sok művész ugyanezt teszi, és belső „modelleket” színekre, vonalakra, formákra fordítanak. És gyakran nyitnak be így tudódok és feltalálók mások világnézetébe – mindegy, a ti fogalmaitok szerint élők, vagy holtak -, akik nézetei, tehetsége, célja egybecseng az övékkel. 8
Ezek a „más”, újra interpretált világnézetek egy mátrixot képeznek, melyből új kreativitás jön létre. Ugyanez érvényes a mindennapok profánabb vállalkozásaira. Például: van egy dilemmátok, mely megoldhatatlannak látszik. Talán egy nagyon személyes dilemma, mivel a tiétek. Egyedülálló, és sosem fordult elő korábban ebben a formában. Senki nem látta a speciális problémátokat a ti szemetekkel, de mások voltak hasonló szituációban, megbirkóztak az evvel összefüggésben lévő kihívásokkal, és aztán nagyobb kreativitással és kiteljesedéssel folytatták útjukat. Ha egy pillanatra fel tudjátok adni saját szemléleteteket, a fókuszt, melyből realitásotokat tapasztaljátok, elérhetitek, hogy mások tapasztalata, akik hasonló problémával foglalkoztak, színesítse érzékeléseteket. be tudtok nyitni a megoldásaikba, és felhasználni azokat saját speciális problémátok megoldásához. Sokszor teszitek ezt öntudatlanul. Nem szeretném, ha azt gondolnátok, ilyen esetek csak ezoterikus aspektusok esetén történnek.  
Sokan, akik Quija táblával vagy automatikus írással foglalkoznak, olyan üzeneteket fognak, melyek történelmi személyiségtől jönnek, vagy úgy tűnik, hogy tőlük jönnek. ………………………….Egy összehasonlítás a kapott anyag és az éppen létező könyvek vagy tudósítások között rögtön eklatáns különbséget mutatna.


Sok esetben a személy, aki Quija táblával vagy automatikus írással foglalkozik, bekapcsolódik bizonyos fokig egy világnézetbe, azon fáradozik, hogy érzékelési csatornákat nyisson, melyek a valóság egy másik verziójának érzékelését engedélyezik, a képzettséggel, természettel (lelkialkattal) azonban talán nincs eléggé felfegyverkezve, hogy ezt ki is tudja fejezni.
(Hosszú szünet 23.30-kor) Élők és halottak közötti kommunikáció autentikus esetei intim személyes keretek között zajlanak, melyek során elhunyt szülők felveszik a kapcsolatot gyerekeikkel; 9 Egy férfi vagy egy nő, aki éppen elhagyta a fizikai valóságot, megjelennek a segítőnek. Szűkebb körötökön kívül azonban történelmi személyiségek nagyon ritkán veszik fel a kapcsolatot.


(Nyomatékosan) Mégis, azoknak, akik elég kitartóak voltak, hogy általános ismertségre tegyen szert, nagy energiájuk van, és a mentális és fizikai energia ilyen erős indítéka nem fejeződik be a halállal, hanem folytatódik. Mások benyithatnak a maguk módján ebbe a folyamatos világnézetbe; és ha felfogják, talán meg vannak lepve, hogy a fizikai személyiséggel, akit képvisel, kapcsolatban vannak.


Adj egy percet… annyira hozzá vagytok szokva a valóság személyes interpretációjához, hogy ha – amennyiben megengeditek magatoknak – elfordultok tőle, az új tapasztalatokat azonnal olyan fogalmakban akarjátok interpretálni, melyeknek a megszokott orientáltságotokban értelme van. Sokkal, inkább szimbólumokkal van dolgotok. A normál életben gyakran gátoljátok kreativitásotokat. Amikor Quija táblát vagy más transzmetódust használtok, gyakran tesztek szabaddá filozofikus szellemi területeket, melyek le voltak dermedve. Az innen eredő információk aztán gyakran úgy tűnnek, mintha külső forrásból származnának, és ahogy a betűkhöz tapadtok, megpróbáljátok az ilyen tapasztalatot szó szerint interpretálni.
Ezért aztán az anyagnak egy filozófustól kell érkeznie (mulatva), és mivel normál esetben inkább világi szemléletetek bizonyára nagyon mélyrehatónak tűnik, az ilyen információknak egy mélyreható filozófustól kell származniuk, de legalábbis biztos nem saját magatoktól. Szimbolikusan érthetitek ezt, ha aztán a Quija tábla vagy automatikus írás szerint a közlés szerzője Platón vagy Szókratész 10. Ha spirituális beállítottságúak vagytok, az információ talán egy nemrég elhunyt médiumtól jön. Ehelyett szökjetek el egy pillanatra a megszokott világnézetetektől vagy helyi adótoktól; elértek más valóságsíkokat, de továbbra is a régi fogalmakban fordítjátok le. Ezért sok evvel összeköttetésben álló kreativitás elkerül benneteket.  
Mindegyikőtöknek ugyanolyan sok értéke van, mint Szókratésznak vagy Platónnak. Befolyásotok számotokra nem érthető módon az egész megvalósulási rendszeren keresztül terjed. Szókratész és Platón – és William James (jegyezd le, hogy nevettem) – bizonyos módon specializálta magát. Ezeket a személyeket mint emberi neveket ismeritek, akik léteztek – de a ti fogalmaitok szerint, és csak a ti fogalmaitok szerint, személyiségük legmagasabb virágzásának aspektusát mutatták be. (hangosabban) Sokszor időztek a Földön névtelenül, ahogy sokan közületek teszitek, csupán a ti felfogásotok szerint, mielőtt valamilyen csúcsot elértek, ahogy ti gondoljátok.
Várj egy pillanatot. Vége a diktálásnak – de még van valami mondanivalóm Roburt légy-élményéről.


(23:49   Jane pihent, még mindig transzban, körülbelül egy percig. A múlt hétfői légy-élményét említettem a bevezetőben. Amikor Seth visszatért, féloldalnyi anyagot közölt Jane-nek és nekem, végül az alábbit: „[Roburt] egy rendkívüli ugrást tett a [pszichés] könyvtárában, és ez pszichésen felszabadította. Te egy hasonlóan jelentős ugrást tettél, és ez művészetileg felszabadít. A könyvtárnak érvényessége van, és egészen legitimen kijelenthetjük, hogy ez messzemenően fontosabb, mint például egy könyvtár a fizikai síkon…” Seth 0.10-kor fejezte be a személyes anyagot, és azt gondoltuk, az ülésnek vége. Jane nagyon fáradt volt, Jobban, mint egy szokásos ülés után. Már csak aludni akart.
Megőriztük a tippjeinket az ülésről…………………………………………..)


(0.41) Nos: Olyan kifejezéseiteket használom, melyekről azt gondolom, megértitek. Ebből a nézőpontból itt rangsorok vannak. Ha azt a szót használtam, „tudatos”, vagy „tudat”, úgy véltem, ahogy nézőpontom szerint értitek. Azt gondoltam, így értitek: a tudattal tudatosnak lenni, vagy tudatotok egy részén kívül helyezitek magatokat – megnézitek (hangsúlyozva) és aztán ezt mondjátok: „Tudatában vagyok a tudatosságomnak”.
A tudat mindig tudatában van önmagának, érvényességének és egységének, és ebben az értelemben nem létezik öntudatlanság.
Ha ezt a fogalmat időbeli összefüggésben használom, akkor egy struktúraképzésre hivatkozom, melyből kifelé egy tudatfajta önmagát szemléli, önmagát egyedülállónak látja, majd megkísérli, hogy a tudatos struktúrákból más formákat képezzen. Egy légy tudatos önmagára, kiteljesedett a maga valóságában, nem érzi érzékelése „kiterjesztésének” szükségét, melyből saját létezését szemlélheti.


A ti fogalmaitokkal szólva, tartalmaztak a tudat e fajtájának kiterjesztései ideiglenes érdekeket, melyek nyomán elválások léptek fel vagy felosztódások jöhettek létre. Egy szerves struktúrát nézve, összehasonlítható ez egy új láb vagy
kar kifejlődésével, vagy egy kiöblösödéssel vagy egy szállal – a dimenzió egy másik fajtáján keresztül egy másféle helyváltoztatási metódussal.


A légy intenzíven tudatos, önmaga minden pillanatát és környezetét teljesen igénybe véve és precízen összehangolva elemeit, melyre ti magatok „nem vagytok tudatosak”. Egyszerűen különböző tudatfajták vannak, és alapvetően már nem tudjátok összehasonlítani egyiket a másikkal, ahogyan mondjuk egy békát egy csillaggal, egy almával, egy gondolattal, egy asszonnyal, egy gyerekkel, egy bennszülöttel, egy külvárosival, egy pókkal, egy macskával összehasonlíthattok. Vannak variációi a tudatnak; egyik a saját valóságnézetére fókuszált, egy másik tapasztalatokat tartalmaz, melyből mások ki vannak zárva.
(hangosabban, humorosan) Vége a magyarázatnak.
(egy nevetéssel: „Nagyon köszönöm.” 0.19. És így történt, hogy feltettem a kérdésemet, és Seth megválaszolta, amint az anyagba beleillett……………..


 
atta | 2019-02-20 22:49:03 Válasz erre Adatok E-mail (110)
Eddigi hozzászólásai:
1448 db

Seth szövegeiben vannak olyan visszatérő részrk (pl. az állatiból emberivé alakulás) amik számomra uanalmasak, nehézkesek, kevéssé hihetőek. Valahogy az a meggyőződésem, hogy ezek annak hatására ilyen hosszadalmasak, ill. ismétlődnek, hogy Seth gondolatait Ruburt öntötte szavakba. Úgy érzem, Jane néhol nehezítette a Seth-anyag létrejöttét. Persze, ez csak egy érzés részemről, és csak az anyag egy kis részére vonatkozik.

  Előzmény: tida [109] (2019-02-19 20:25:58)
 
tida | 2019-02-19 20:25:58 Válasz erre Adatok E-mail (109)
Eddigi hozzászólásai:
3359 db

Sok elgondolkodtató dolog van benne:) számomra pl. az a felvetése is, hogy talán Jane magyarázataihoz jobban tudunk viszonyulni, mint az övéihez. Nem tudom. Hozzám nem állnak túl közel Jane leírásai. Vagy csak mert nincsenek is olyan tapasztalásaim?:)

  Előzmény: atta [108] (2019-02-18 19:49:23)
 
atta | 2019-02-18 19:49:23 Válasz erre Adatok E-mail (108)
Eddigi hozzászólásai:
1448 db

Nagyon érdekes, főleg amit a félelemről írt. A William James-szel kapcsolatos dolgok is elgondolkodtatóak. Azt a könyvet is érdemes lehet elolvasni.

  Előzmény: tida [106] (2019-02-14 00:15:46)
 
seelvuple | 2019-02-15 23:19:13 Válasz erre Adatok E-mail (107)
felhkep
Eddigi hozzászólásai:
165 db

Volt ilyen tapasztalasom. Ilyenkor kulonbozo szemlyisegek erzelmi tomeget erzekeled. Tamogatoak is lehetnek.
2015 januar es februar kozott eltem at ehhez hasonlot.

Kulonbseg van akozott amikor valamit/valamit utanzol es amikor a psziches tomeget erzekeled. Peldaul lehet eros akaratteljes, bator  vagy tevekeny. Mintha dusabb lenne ilyenkor a szemelyiseg.

Mas beszamolok alapjan, amiket en nem tudok szinten hasonlo tortent, amikor valaki meghalt a csaladban. Ilyenkor az a fajta energia, szemlyisegjegyek megjelennek a kornyezo csaladtagokban is.
Csaladtag nem csak biologiailag, hanem erzelmileg is ertheto.

Hasonlo tortenik, amikor ket szemly sokat van egyutt, peldaul szerelmesek / ilyenkor felvehetik egymas szemlyisegjegyeit, anelkul hogy ez fizikai lenne. Egyik sethes meslete, hogy ilyenkor telepatia alakult ki.
Tovabba ez osszefug a csaladdal is: hiszen eloszor nem biologiailag hanem erzelmileg alakul ki a ket ember kozott a szerelem, amely kesobb - szeretet - lenyomatakent biologialag is tovabb oroklodik.

  Előzmény: tida [106] (2019-02-14 00:15:46)
 
tida | 2019-02-14 00:15:46 Válasz erre Adatok E-mail (106)
Eddigi hozzászólásai:
3359 db

718. ülés fordítás első rész (717. ülés nem a könyv része)

(Az ülés elején Robert hosszan taglal valamit, ezt nem fordítottam le)

 

718. ülés  1974. november 6, szerda, 21.50

(Hétfőn, november 4-én elküldtem Jane kiadójához bizonyos jegyzeteket az Adventures in Consciousness: An Introduction to Aspect Psychology-hoz, miután a második könyvét elkezdte ebben a sorozatban. De most visszatérhetek az átfogó projektemhez; ……………………..
Előző ülésünk, a 717. ülés nem az „Ismeretlen valóságról” szólt.......................................)


Jó estét.
(Jó estét, Seth.)
Nos. Ez a rész (az „Ismeretlen valóságból”) különböző gyakorlatokkal foglalkozik, melyek remélhetőleg saját személyes bepillantást adnak számotokra az eddig ismeretlen valóságba. Mondtam nektek (pl. a 716. és 717. ülésen), hogy normál tudatfókuszotok összehasonlítható a hazai állomásotokkal. Eddig olyan gyakorlatokat mondtam, melyek lassan kivezetnek benneteket a hazai bázis korlátozásaiból, miközben annak struktúrája megerősödik.  Nevezhetitek ezt a hazai állomást vagy lokális adót a világszemléleteteknek, mivel ebből érzékelitek a valóságotokat. Bizonyos fokig bemutatja személyes fókuszotokat, melyen keresztül tapasztalatotok nagy részét interpretáljátok. Ha elhagyjátok ezt a speciális rendszert, akkor érdekes dolgok történhetnek, mint azt említettem (a 715. ülésen például). Álmélkodásba, izgalomba, zavarodottságba eshettek. Elbűvölhet benneteket, vagy …….., attól függően, az új érzékelésetek összhangban van a világszemléletekkel, vagy nem.


Az előző rendes ülésen a gyakorlat egy új fajtáját használtuk. Ez egy példa volt arra, mi történhet a legjobb körülmények között, ha valaki az eredeti világszemléletét elhagyja és összehangolódik egy egészen más világszemlélettel.
Mindig a saját tapasztalatotokat alkotjátok meg. Roburt ráhangolódott egy férfi világszemléletére, aki tudvalevőleg halott. Nem állt direkt kommunikációban William James-el.
(lassan:) Mégis tudatában volt William James világszemléletén keresztül univerzumának. Ahogyan egy tévéprogramot be tudtok kapcsolni, úgy kapcsolódott be Roburt egy valóságba, ahogy az jelenleg William James szellemében létezik. Mivel ez a valóság szükségszerűen érzésekkel volt összekötve, Roburt emocionális kapcsolatot érzett – de az érzések érvényességének csak ebben a vonatkozásában. Minden személynek van egy ilyen világszemlélete, akár élő a ti fogalmaitok szerint, akár nem, és az „élő kép” időtől és tértől függetlenül létezik. Mások számára ez érzékelhető.


(szünet, egy a sok közül) Minden világszemlélet a maga saját frekvenciáján létezik, és csak azok tudnak ráhangolódni, akik többé-kevésbé ugyanazon a területen tartózkodnak. A frekvenciát mindazonáltal a helyes élességre kell állítani, és ez bizonyos szándékot és szimpátiát követel. Nem lehetséges olyan világszemléletre kapcsolódni valakinek, mely alapvetően nem egyezik az övével. Ez esetben egyszerűen nem tudjátok a szükséges alkalmazkodást foganatosítani. Roburt a tudatmódosításokkal foglalkozott (a Pszichés Politikához), és a vallás alapvető fontosságáról kérdezte magát. Megpróbálta összhangba hozni az intellektuális és érzelmi tudást. James nem volt Roburt kedvenc írója, de Roburt érdeklődése, szándékai és vágyai elég közel vitték hozzá, hogy bizonyos körülmények között tapasztalhassa világszemléletét. Az ismeretlen valóság csak azért ismeretlen, mert azt hiszitek, rejtettnek kell lennie.
Ha ezt a meggyőződéseteket egyszer feladjátok, más, ugyanolyan legitim valóságok bukkanhatnak fel tudatotokban, és világok kerülhetnek látótérbe, melyek éppoly érvényesek, mint a tiétek. Ehhez bíznotok kell saját magatokban, és az általatok ismert világ vonatkozási kereteiben. Különben túlságosan féltek csak rövid időre is elhagyni az általatok megszokott strukturált világszemléletet.
Még a saját életetekben is, ahogyan azt értitek, rosszul láthatjátok (nem helyesen, igazán) a saját családotokat vagy szomszédotokat, ha bizonytalanok vagytok, vagy féltek. Ha féltek, ez a félelem közétek és mások közé áll. Egy pillanatra sem tévesztitek szem elől magatokat. Nem tudtok például barátságosak lenni, félelemből, csak visszautasítani.
Ugyanígy aggódtok saját valóságotok természete miatt, és ha létezésetek igazolásaként néztek másokra, nem lesztek abban a helyzetben, hogy saját világszemléleteteket letegyétek (legyőzzétek?), mert túlságosan fenyegetettnek érzitek magatokat. Vagy megpróbáljátok a bizalmas cókmókotokat magatokkal vinni akkor is, ha csak egészen kicsit eltávolodtok a hazai állomásosotoktól, és egészen új tudatszituációk fényében a saját világszemléleteteket interpretálni. Át fogjátok vinni a körülményekre a saját alapvetéseiteket, melyek azokra a körülményekre egyáltalán nem passzolnak.


(22:22) Roburt bekapcsolta magát William James világszemléletébe, mert kettőjük érdeklődése egybeesett. Egy jungiánus levele szolgált kiváltó okként. A pszichológus magyarázatot kínált nekem (mélyebben és humorral) Jungról. Roburt kevés kapcsolódást érzett Junggal. A háttérben James-re gondolt, mindenekelőtt mert tudta, Joseph (Rob) James egyik könyvét nagyon kedvelte.
Egészen lehetséges ráhangolódni valamilyen személy világszemléletére, függetlenül attól, élő, vagy halott a ti fogalmaitok szerint. Ez a világszemlélet létezik, még olyan személy esetében is, aki a ti fogalmaitok szerint még nem született meg. Roburt élménye egyszerűen példaként szolgált arra, mi lehetséges.
Igazság szerint nem a szokásos elképzelés szerint interpretálta az esetet, és Joseph sem tételezte fel, hogy James maga kommunikált éppen, ahogy általában az ember elképzeli (lásd a bevezető megjegyzésemet ehhez az üléshez). Joseph mindazonáltal felismerte, hogy az anyag kitűnő volt.  James maga nem volt tudatában a szituációnak. Ami azt illeti, más kalandokba bocsátkozott.  Roburt fogadott valamit James világszemléletéből, ami - a ti fogalmaitok szerint – legalább 10 éve „létezett”6. akkoriban James egy könyv gondolatával játszott, melyet megírna, ha „élne”, The Varieties of Religious States címmel – egy könyv másik verziójaként, melyet életében írt.


Az az érzése volt, a lélek emocionális feltételeket választ, ahogyan mondjuk ti választotok feltételeket, miközben éltek. Az az érzése volt, ezek az emocionális feltételek aztán keretrendszerként szolgálnak a tapasztalat szemléletéhez. Fokozatosan a vallási állapotok felhalmozódását látta, ahogy ő ezt lazábban nevezte, melyek mind különböznek egymástól, de mégis arra szolgálnak, a tapasztalat fényében a mindenkori „természetes ismertetőjegyeket” egyesítsék. Ezek a természetes jellemzők megjelennek a normál természetként vagy a lélek hajlamaként.
Roburt benyitott ebbe a meg nem írt könyvbe. Magán hordozta James ez”idő”beli emocionális felfogását, ahogy ő, a ti fogalmaitok szerint, földi tapasztalatait egy halott nézőpontjából szemlélte, aki vissza tudott tekinteni, és látni tudta, hol voltak véleménye szerint érvényesek az ideái, és hol nem. Létezésének ezen a pontján változások következtek be. A könyv terve létezett és még mindig létezik. Roburt fogni tudta „jelenében” ezt a világszemléletet, ahogyan azt James halhatatlan szelleme kifejezte.


(Szünet) Az ismeretlen valóság, kettőspont: Ahogy már mondtam, precíz irányultságotok folytán elméletileg gyakran lenyűgöz benneteket olyan világok megszemlélése, mely nem a tiétek. És ha gyakran is sóvárogtok e más valóságokról szóló bizonyítékok után, ugyanilyen gyorsan sokkol benneteket ugyanez a bizonyíték, 7 melyre olyan komolyan vágytatok.
Roburt felkerekedett saját utazásaira az ismeretlen valóságba. Én nem tudom ebben elkísérni. Csak az utat tudom felvázolni, ahogyan azt minden olvasónak teszem. Új könyvében (Pszichés politika) Roburt elmagyarázza saját személyes útját, amit tapasztal és megél, és mivel ő és ti ugyanabban a valóságban vesztek részt, az ő magyarázataihoz talán jobban tudtok viszonyulni, mint az enyéimhez.


Nagyon is lehetséges volna számára James egész könyvébe belefolyni, ha akarná, mert ez a könyv valójában egy pszichés valóság, egy terv, egy modell, mely egy belső cselekedet….-ként létezik (ahogy azt Jane ma délután hasonló szavakkal magyarázta).
Gyakran felfogják építészek ilyen kreatív terveit tudat alatt mások, átdolgozzák, megváltoztatják, és végül egy egészen új kreatív produktum jön létre. A legtöbb író nem egészen ilyen módon vizsgálja a forrását. Ugyanez vonatkozik természetesen minden más vállalkozásra. Sok nagyon modern és kiagyalt fejlesztés éppen ott létezik, amit ti most letűnt kultúrának tekintetek. A terveket vagy modelleket feltalálók, tudósok vagy hasonlók fogadják, és saját speciális irányultságuknak megfelelően megváltoztatják, úgy hogy a ti világotokban nem másolatokat, hanem valami újat mutatnak fel.
Sok úgynevezett archeológiai felfedezést tettek olyan módon, hogy belefolytak egy olyan másik személy világszemléletébe, aki nem a ti teretekben és időtökben létezik.  Mielőtt azonban olyan bizalmatok lesz, hogy a speciális hazai állomásotokat elhagyjátok, biztosnak kell éreznetek magatokat a sajátotokban. Tudnotok kell, hogy az „még itt van”, amikor visszaérkeztek.
Tartsatok szünetet.

 
tida | 2019-01-05 11:23:54 Válasz erre Adatok E-mail (105)
Eddigi hozzászólásai:
3359 db

Szívesen, BUÉK!:)

  Előzmény: atta [103] (2019-01-02 22:34:46)
 
tida | 2019-01-05 11:23:26 Válasz erre Adatok E-mail (104)
Eddigi hozzászólásai:
3359 db

Szívesen!

  Előzmény: Mortillian [102] (2018-12-29 20:28:35)
 
atta | 2019-01-02 22:34:46 Válasz erre Adatok E-mail (103)
Eddigi hozzászólásai:
1448 db

Nagyon érdekes. Köszönöm szépen! BUÉK! :)

  Előzmény: tida [100] (2018-12-23 16:48:35)
 
Mortillian | 2018-12-29 20:28:35 Válasz erre Adatok E-mail (102)
Eddigi hozzászólásai:
1 db

Köszönjük ☺️ 

  Előzmény: tida [101] (2018-12-23 22:06:23)
 
tida | 2018-12-23 22:06:23 Válasz erre Adatok E-mail (101)
Eddigi hozzászólásai:
3359 db

Boldog Karácsonyt kívánok mindenkinek az alábbi új fejezet fordításával! Smile

 
tida | 2018-12-23 16:48:35 Válasz erre Adatok E-mail (100)
Eddigi hozzászólásai:
3359 db

716. ülés fordítása

 

 

5. rész
Utazások az „ismeretlen valóságba:
Apró lépések és óriási lépések.
Bepillantások és közvetlen találkozások.
716. ülés 1974. október 30. szerda, 21.33

(Az első jegyzetben leírom a harmadik „rómaimat”, egy ma délutáni élményemet. „Azt hiszem, kicsit össze vagyok zavarodva”- mondta Jane, mialatt az ülés kezdetére vártunk. „Azt gondolom, Seth elkezdi ma a következő fejezetet – de nem gondolom, hogy az előzővel teljesen készen van….”De a negyedik rész be volt fejezve.)
Jó estét.
(Jó estét Seth.)
Diktálás. A következő rész (5): „utazások az „ismeretlen” valóságba”, kettőspont: „Apró lépések és óriási lépések. Bepillantások és közvetlen találkozások.”
Ez a rész tartalmaz módszereket, melyek segítségével többé-kevésbé kapcsolatba tudtok lépni az ismeretlen valósággal.
Beszéltünk valószínű emberről, valószínű civilizációkra utalva és alternatív valóságrendszereket említve. 2 Ezek azonban nem teljesen elkülönülve léteznek az általatok ismert világtól, vagy teljesen elszakítva a pszichétől. Ha nincs tapasztalatotok ilyen valóságokkal, létezésük elragadó vagy spekulatív fantázia marad. (szünet)  Az ismeretlen valóság egy variációja az általatok ismert valóságnak, úgy, hogy sok alapvetése – inkább látensen, mint uralkodóan – személyes és kollektív tapasztalatotokban fellelhető. Minden ilyen jelenséggel való találkozás olyan elemeket hoz fókuszba, melyekre az ember általában nem koncentrál. Tudatotoknak meg kell tanulni, hogy több mint egy módon szerveződni – vagy sokkal inkább nektek kell készen állni arra, hogy megengedjétek a tudatotoknak, átfogóbb területeket alkosson önmagából.
Itt nem feltétlenül arról a kísérletről van szó, hogyan hagyjátok figyelmen kívül a világ tartalmait,  vagy hogy elutasítsátok a fizikai tapasztalást. A trükk abban áll, a világ tartalmát más módon kell nézni, fizikai értelmeteket fel kell szabadítani a korlátozások alól, melyeken szellemi konvencióitok alapulnak.


Minden speciális tudat-„állomás” észleléseit egy másik valóságformába vetíti, és normál esetben, ahogy már említettem (pl. 711.ülés), a hazai állomásotokra állítjátok be. Ha fókuszotokat csak egészen könnyen eltoljátok, a világ másnak tűnik; és ha ez a könnyedén eltolt fókusz volna az uralkodó, a számotokra látható világ olyan lenne, amilyen. A psziché minden aspektusa érzékeli a valóságot, melyben fókuszált, és ez a valóság egyben a psziché egy speciális,
kifelé vetített állapotának materializációja. Találkozhattok más valósággal, ha megtanuljátok saját pszichétekben pozíciótokat megváltoztatni.
Kezdetben mindenekelőtt meg kell ismerkednetek saját tudatotok munkamódszerével, a fajtával és móddal, melyben a fizikai világba illeszkedik. Nem tudhatjátok, mikor vagytok egy másik valóságra fókuszálva, ha még azt az érzést sem ismeritek, amikor saját valóságotokra tökéletesen fókuszáltok.
Sokan szüntelenül váltogatják ezt az állapotot, anélkül, hogy észrevennék, mások képesek követni „belső sodródásukat”.  Egyszerű nappali álmok itt egy könnyű tudateltolódást jelentenek, a közvetlen értelmi adatok vonatkozásában.
Ha egy URH-adást választotok, van egy kényelmes kapcsoló a rádión, mely segítségével automatikusan élesen beállítva marad; megakadályozza, hogy a program „vándoroljon”. Ugyanígy vándoroltok el a hazai adótól, ha nappal álmodtok, ugyanakkor hivatkoztok arra, általánosságban. Mindamellett birtokotokban van ennek a kapcsolónak a mentális megfelelője is. Ami azt illeti, a gyakorlat eredményéről van szó, ahogy gondolataitok és tapasztalataitok mentális készülékét ismét visszaállítjátok, ha túl messzire kalandozna. Normál esetben ez automatikusan történik – egy tanult reakcióként, mely csaknem ösztönösnek tűnik. Pont.

Célotok eléréséhez meg kell tanulnotok tudatosan használni ezt a mechanizmust, azt a „kapcsolót”, mert ez rendkívül fontos. Sokan közületek nem szentelnek figyelmet – szubjektíven nézve – a saját tapasztalataiknak, és anélkül, hogy észrevennék, ki-be imbolyognak ebben a valóságban a világos fókuszból. Napi programjaitok gyakran nincsenek megközelítőleg sem olyan pontosan és precízen beállítva, ahogy kellene, hanem tele vannak atmoszférikus zavaró zörejekkel; és még ha bosszant is benneteket, beletörődtök, és annyira hozzászoktok a diszharmóniához, hogy elfelejtitek, milyen egy tiszta vétel. Mégis, mivel ebben a világban ismerős tárgyakkal, részletekkel és gondolatokkal vagytok körülvéve, és főleg fizikailag vagytok orientáltak, a megszokás által akkor is el tudtok egyedül igazodni, ha valóságotok nem olyan jól fókuszált, mint kellene.


(21:56) De ha más rendszerekbe akartok utazni, nem hagyatkozhattok a megszokásokra. Valójában ez gyakran csak a lármás szellemi káoszotokat hozza magával, „atmoszférikus zavaró zajokká” válva, először tehát meg kell tanulnotok, mit jelent egy világos fókusz. Ezt nem tanuljátok meg, ha megpróbáljátok saját valóságotokat megszöktetni vagy elméteket elhallgattatni. Evvel csak azt tudjátok megtanulni, mit jelent nem fókuszálni; és a világos és jó fókuszálás képessége előfeltétele bármilyen valóságba való látogatásnak. Ha egyszer megtanultátok magatokat igazán összehangolni vagy „beállítani”, akkor fogjátok tudni, mit jelent egy irányváltás a fókuszotokban. Egy a legegyszerűbb gyakorlatok közül nem éppen új, de nagyon hasznos.

11. Gyakorlati elem

Próbáljátok meg minden jelene legi érzéki adatotokat olyan átfogóan, ahogy csak lehetséges, megtapasztalni. Ez összehangolja minden fizikai és pszichés szervezeteteket (organizmus), minden érzékeléseteket összefogja, úgy, hogy teljesen kinyitjátok magatokban az érzékelő képességeteket. Test és lélek együtt dolgozik. Azonnal a hatalom egy érzését tapasztaljátok meg, mert adottságaitok teljes kapacitásukhoz igazodnak. Fizikailag nézve, hogy úgy mondjam, azonnal (pillanatnyilag) a pontra tudtok reagálni.
Üljetek lazán nyitott szemmel, és engedjétek, hogy pillantásotok befogadja, ami előttetek helyezkedik el. Ne erőltessétek magatokat (ne iparkodjatok). De vizsgáljátok (kutassátok) a teljes látótereteket. Hagyjatok abba mindent. Soroljátok be az embereket is, ha tudjátok, és kössétek össze őket a hozzájuk tartozó tárgyakkal, akkor is, ha azok nem láthatóak. Üljetek kényelmesen, de ne próbáljátok magatokat nagyon elernyeszteni. Érezzétek e helyett a testeteket éberen – ne kezdő álomállapotban. Érezzétek például a testetek nyomását a széken, és a különböző hőmérsékleteit. A kezetek például meleg, a lábatok hideg, vagy a hasatok meleg és a fejetek hideg. Érezzétek (kutassátok) egészen tudatosan a testetek érzeteit. Van egy bizonyos íz a szátokban? Milyen illatot éreztek?
Fordítsatok annyi időt erre a gyakorlatra, amennyit szeretnétek. Ez világosan és pontosan beleállít az univerzumotokba. Ez egy kitűnő gyakorlat a kezdés előtt - és a befejezés után - egy olyan kísérlethez, melynek a tudatváltoztatáshoz köze van.
Tartsatok egy rövid szünetet.
(22:19 Jane közlése gyorsabb volt a megszokottnál, ami azt jelenti, a magam által kidolgozott gyorsírás ellenére meglehetősen fürgén kellett jegyzetelnem. Mondta, érezte, hogy Seth ebben a fejezetben egy sor, az imént leírthoz hasonló gyakorlatot fog felvázolni; ezek segíteni fognak az embereknek legalább egy bepillantást nyerni a 4. részben tárgyalt alternatív vagy lehetséges valóságokba.
A szünet mindazonáltal nem volt túl rövid. A diktálás újrakezdése hasonló módon 22:42-kor.)

Nos: Gyűjtsétek össze (hozzátok össze) mindezen érzéseket és érzeteket. Próbáljátok meg mindezt egyszerre érzékelni úgy, hogy ezek egymást erősítik. Ha azt veszitek észre, mindenekelőtt egy bizonyos érzettel foglalkoztok, próbáljátok meg a többit is ugyanolyan világos fókuszba vonni. Engedjétek, hogy mind együtt e szempillantás világító tudatának pillanatát képezze.
Ha ezt a gyakorlatot a tudatváltoztatás egy kísérlete után végzitek, evvel a ponttal hagyjatok fel, és forduljatok más dolgaitok felé. Kezdő lépésként is használhatjátok (a gyakorlatot), mely hozzásegít belső mobilitásotok érzéséhez. Ebben az esetben a leírt módon járjatok el, és amikor elértétek a pillanat lehető legvilágosabb érzékelését, engedjétek el a tudatosítását. Engedjétek, hogy ez az egység, ami a tudatos gondolataitokra vonatkozik, eltűnjön. Ne kössétek össze az embereket a megfelelő tárgyakkal tovább, mint ameddig halljátok őket. Ne vállalkozzatok olyan kísérletre, hogy összekössétek a látást és a hallást. A csomagot, ahogy volt, az érzékelések keverékeként ejtsétek el. A pillanat előző világossága valami másba vándorol majd. Vegyetek egy hangot, mondjuk egy elhaladó autó zaját, és kövessétek csukott szemmel az elmétekben. Tartsátok csukva a szemeteket. Tudatosak lesznek számotokra az érzékelések, amik jönnek, de nem lesznek értelmezve és beillesztve. Majd hirtelen nyissátok ki a szemeteket, legyetek éberek a testetekben, és próbáljátok meg újra minden észleléseteket olyan fénylően és tisztán, amennyire csak lehetséges, összekötni.
Amikor ezúttal az érzékvilág előttetek van, jutassátok el úgymond a csúcspontjára, majd csukjátok be a szemeteket, és ismét engedjétek el. Ne fókuszáljatok. Sokkal inkább defókuszáltak. Pont.

Ha elég gyakran megcsináltátok ezt, hogy a különbségre elég tudatossá váltok, lesz egy szubjektív érzésetek, a tudás egy pontja magatokban, mely egészen világosan megmutatja nektek, hogyan érzi magát a tudatotok, ha a fizikai valóságotokban a legprecízebb fókuszpontban van. Alkalmanként, amikor hétköznapi dolgoknak szentelitek magatokat, próbáljátok megragadni ismét ezt a pontot, és minden adatot amennyire csak lehet gyújtópontba hozni. Fel fogjátok fedezni, hogy a folyamatos gyakorlás a normál megéléseteket mérhetetlenül gazdagítani fogja. Észre fogjátok venni, hogy sokkal könnyebben tudtok koncentrálni, figyelmesebbek lesztek. Figyelmesnek lenni azt jelenti, figyelmet szentelni és egy dologgal (vagy egy személlyel) törődni. Ez a gyakorlat tehát figyelmessé tesz benneteket – hozzásegít, hogy tudatotok olyan intenzíven és világosan, ahogy csak lehetséges, az aktuális dologra koncentráljon. A saját személyes legprecízebb fókuszpontotokról való szubjektív ismeret sok más gyakorlathoz szolgál vonatkozási pontként. (Szünet 22:58-kor)

12. Gyakorlati elem

Második gyakorlat (ezen az ülésen). A te tájékoztatásodra, Joseph, ez az egész rész, kommentárostul és jegyzetestől, gyakorlati elemekből fog állni.
Saját szubjektív tapasztalatotokból kell dolgoznotok. Ha tehát megtaláltátok a legprecízebb fókuszpontotokat, akkor az a hazai-adótok legtisztább adása. Lehet olyan érzésetek, hogy ez a belső víziótokban egy bizonyos pozíció, vagy a fejetekben van, vagy talán felfedezitek, hogy egy saját szimbólumon keresztül fejeződik ki. Ha akarjátok, elképzelhetitek ezt saját rádiótok vagy televíziótok egy helymutatójaként a hullámhosszskálán, de saját támpontotok a ti szubjektív ismeretetek.
Ahogy az előző gyakorlatnál beszéltem róla, hogy a világos érzékeléseteket el kell engedjétek és a látást a hallástól el kell választanotok, azt jelenti, az elmétekben a hazai-adástól eltértek. tudatotok elvándorolt. Kezdjétek ezúttal a legprecízebb fókuszpontotokkal, amit jelenleg el tudtok érni, aztán hagyjátok a tudatotokat, ahogy le van írva, elvándorolni. De egy bizonyos irányba vándoroltassátok, jobbra, vagy balra, ami éppen a legtermészetesebbnek tűnik. Ilyen módon még irányítjátok, és megtanultok tájékozódni. kezdetben a gyakorlat maximum 15 percig tartson; de hagyjátok a tudatotokat az általatok választott irányba vándorolni.
Minden személynek saját tapasztalati lesznek itt, de bizonyos fizikai adatok fokozatosan eltűnnek, és mások lépnek előtérbe. Például hallhattok hangokat, melyekről tudjátok, hogy nem fizikai eredetűek.
Talán semmit nem láttok mentális szemetekkel, vagy láttok képeket, melyeknek feltehetőleg nincs külső megfelelője, és nem hallotok semmit. Egy ideig továbbra is bekúszhatnak megszokott fizikai adatok. ha ez történik, felismeritek ezeket, mint hazai-adó, és mentálisan hajtsátok tovább onnan azokat. Fontosak itt az érzések, ami tudatotok mobilitásának megtapasztalását illeti. ha nyugtalanság vesz rajtatok erőt, egyszerűen térjetek vissza a hazai-adóhoz, jobbra vagy balra, az előzőleg választott iránynak megfelelően. nem javaslok itt „fel” vagy „le” irányokat, mert ezekhez talán hitrendszeretekben képzetek társulnak.

Ne legyetek türelmetlenek. Miután egy ideje végzitek ezt a gyakorlatot, távolabb juttok és magatok tudtok tájékozódni, miközben növekszik bizalmatok a szellemetekben (elmétekben?). Fokozatosan megállapítjátok majd, hogy a belső érzéki adatok egyre élesebbek lesznek, miközben egy másik „adóállomás” felé mozdítjátok magatokat. Ez a valóságot reprezentálja, ahogyan azt egy másik tudatállapotból érzékelitek. Első utazásotok során a hazai-adótól egy másik, ismeretlen állomás felé hézagok (hasadékok) különböző formáival, torzulásokkal, vagy atmoszférikus zavaró zajokkal kerülhettek kapcsolatba. Erre fel kell készülnötök. Ez abból adódik, hogy még nem egészen tanultátok meg, hogyan állítsátok be tudatotokat más fókuszmódokra.
Láthattok például szellemképeket vagy szellemalakzatokat magatok előtt, mielőtt a „következő” állomást elcsípitek, vagy hazai-adótok torzított változatát fogjátok be. Fel kell hagynotok a pillanatért a szokásos, megszokott strukturálási folyamatotokat, ezért, mialatt „állomások” között tartózkodtok, könnyen a kettő jeleinek keverékébe botolhattok. Amikor tudatfókuszotokat ily módon változtatjátok, el kell távolodnotok pszichétek azon részétől, melyet centrumnak tekintetek. Más szavakkal, saját pszichéteken keresztül utaztok, mert a pszichének különböző valóságai és különböző – materializált, kivetített és megtapasztalt – állapotai vannak. Ez a hazai-állomásotokra vagy a fizikai világra is igaz.
„Fáradt vagy?”

(23:20 Nem, mondtam. Seth-Jane tempója jó volt; nyugodtan beszélt, de erőteljesen.)
Ha a hazai-állomásotoknak sok programja van, akkor is egy főprogramra állítjátok be magatokat, és a többit figyelmen kívül hagyjátok. Az otthoni „kedvenc programotok” karakterei egészen más színben tűnhetnek fel, ha két állomás közt vagytok, és a program elemei, melyeket otthon nem vettetek figyelembe, hirtelen feltűnhetnek előttetek. (szünet) Egy egyszerű példát szeretnék adni nektek. Otthon talán vallási programra álltok be. Ez azt jelenti, mindennapjaitokat esetleg erősen idealisztikus elvek alapján szervezitek. Megpróbáltok egy másik programot, mely nézőpontotok szerint gyűlölettel, félelemmel, erőszakkal foglalkozik, figyelmen kívül hagyni. Sikerülhet, hogy fizikai adataitokat ilyen módon eredményesen egy ideál köré szervezzétek, hogy minden érzelmet, aminek félelemhez, erőszakhoz vagy gyűlölethez van köze, kizárjatok. Ha megváltoztatjátok a tudatotokat, akkor fokozatos hagytok, hogy úgy mondjam, automatikusan minden adategységet kiesni. Meg tudjátok tenni, hogy amit negatív érzésnek vagy programozásnak tekintetek, kikapcsoljátok. Ezek rendelkezésre állhatnak, de ignorálva lehetnek, és ha a fizikai adatok megszokott strukturálási metódusával felhagytok, akkor ezek hirtelen megjelenhetnek.

Ha azt mondjátok magatoknak, a szexuális érzések bűnök, és a napi programozásotokat ilyen módon strukturáljátok, megtörténhet, hogy ha „meditáltok”, vagy evvel az orientációval felhagytok, hirtelen konfrontálódtok az anyaggal, melyet megbotránkoztatónak tartotok. A psziché valóságát, vagy a természetes érzéseket, melyeket a hús-vér testtel kapcsolatban tapasztaltok, nem tudjátok megtagadni. Ha tehát elkezditek az érzékeléseteket megváltoztatni, és ha a megszokott valóságképetek eltűnik, könnyen megtörténhet veletek, hogy az elemekkel, melyeket eddig szándékosan tagadtatok és ignoráltatok, eltorzult formában találkoztok. E jelenség fellépése különösen igaz azokra, akik a Quija-táblát vagy az automatikus írás módszerét használják a tudatállapot megváltoztatására.
Akarsz szünetet?
(23:34) „Nem”, válaszoltam ismét Seth-Jane nyilvánvaló törődésére. Október végén egy meleg éjszaka volt, és az ablakok nyitva voltak; jobban zavart a tőlünk egy házra lévő kereszteződés forgalmának zaja, mint bármi más.

A hazai-állomásotokon az eseményekkel tisztán térben és időben találkoztok. Ha eltávolodtok ettől, megtörténhet, hogy az eseményekkel időben, de nem térben találkoztok, és a valóság, melyet tagadni próbáltok, élénken megjelenik előttetek. ha ezt megértitek, mérhetetlen nyereség lehet számotokra, mert ha fókuszotokat eltoljátok az általatok rendszerezett valóságtól, látótérbe kerülhetnek más részei, melyekre nem koncentráltatok.
Ha megtanultok olvasni a jelekből, ez megmutathatja nektek, mi hiányzik a hazai-állomásotokban. A hazai-állomásotokat a meggyőződéseitek alapján alkotjátok. Mint mondtam, ha erősen arra gondoltok, hogy a szex bűn, a hazai-állomásotok bevonhat benneteket egy „életprogramozásba”, miközben folyamatosan tagadjátok a hús vitalitását. Ekkor talán egy meztelen testlátványát adja nektek kereten kívül. Sötétben vetkőztök le, vagy úgy tartjátok, amikor megházasodtok, hogy a közösülés valami piszkos dolog. Mint férfi, talán szégyellitek a „természetes vágyaitokat” (szükségleteiteket). Itt egy konkrét példára gondolok: Egy fiatal férfi, nevezzük Joe-nak, levelet írt Ruburtnak. Elhagyta szülővárosát, San Franciscót, hogy Indiában egy gurutól tanuljon. Ez az ember azt mondta neki, a szexuális vágy hátrányosan befolyásolja a spirituális fejlődést. A hazai-programja semmiféle szexet nem enged be. Joe kétségbeesetten gyakorolja az önmegtartóztatást. Ugyanakkor, ha meditál, és megváltozik a tudata, azonnal fejfájása lesz, és képek jelennek meg meztelen
nőkről, és fantáziák istennőkről, melyek célja, hogy cölibátusában kísértésbe vigyék. Joe ezeket a képeket rendkívül bűnösnek tartja. Ehelyett azonban ezek mondanak neki valamit – mégpedig azt, hogy a hazai programja kilúgozott, mert tagadja saját létezésének valóságát.3 Ha a pszichéje tanácsát ignorálja, utazásait az ismeretlen valóságba erős torzulások kísérik majd. Csábító istennők fogják követni, bármerre fordul.
Tartsatok szünetet, vagy fejezzük be az ülés, ahogy szeretnétek.

(23:46  A szünetből az ülés vége lett. Jane meg volt lepődve az időtartamon; egy órán keresztül volt transzban. „Jó ég – tényleg elmagyarázta az egész dolgot” – kiáltotta. Őt is zavarta a transz ellenére a forgalom, és arról kezdtünk beszélni, jövő nyáron egy csendesebb környékre költözünk. 4
Jane szerette volna folytatni az ülést, de ő is éhes volt. „Bűntudatom van” – nevetett. „Akarok egy szép nagy szendvicset, de érzem is az egész anyagot, amit Seth készen tart ehhez a témához….Az ördögbe – együnk valamit!”)

 

 

 
tida | 2018-08-30 23:44:47 Válasz erre Adatok E-mail (99)
Eddigi hozzászólásai:
3359 db

Zseni ugyan nem vagyok, de köszi, és szívesen:)

  Előzmény: PiciFaction [98] (2018-08-08 13:20:49)
 
PiciFaction | 2018-08-08 13:20:49 Válasz erre Adatok E-mail (98)
Eddigi hozzászólásai:
4 db

Tida, zseni vagy! Köszönjük szépen továbbra is!

 
tida | 2018-07-04 19:54:58 Válasz erre Adatok E-mail (97)
Eddigi hozzászólásai:
3359 db

715. ülés fordítás második rész

Ez valójában átmenetileg egy kitűnő munkamódszerhez vezetett, mert az olyan reakciókban, melyeket ő intellektuális vizsgálatnak és szkepticizmusnak tartott, a feltételezett intuitív bepillantásai azonnal új pszichés és médiumi konstrukciókkal szolgáltak. Pont.
A valóságban intellektus és intuíció kéz a kézben járnak. Roburt tapasztalataiban végül úgy dolgozott mindkettő együtt, ahogy annak lennie kell. Az, amit magasabb értelemnek nevezek, átvette az irányítást; intuitív és intellektuális képességek egy kimagasló kapcsolata és keveréke úgy dolgoznak együtt, hogy ebből csaknem valamilyen új képesség látszik létrejönni (hangsúlyozva).


Ez a fejlődés sok régi korlátozás alól szabadította fel Roburtot, és végül egy nagyon személyes és mélyen gyakorlati tapasztalatot tett lehetővé az ismeretlen valóságban.  Roburt könyvtára annyira biztosam létezik, mint ez a szoba. És annyira bizonytalanul is létezik, mint ez a szoba. Egy dolog elméletileg meggyőződve lenni arról, hogy léteznek más világok, és biztos bizalmat és örömet nyerni ebből az elképzelésből. Egész már dolog újra rátalálni és érezni egy ilyen környezetben, hogyan találkoznak világok. A valóság mindenekelőtt gyakorlati. Ha tehát a valóság természetére vonatkozó elképzeléseteket kiterjesztitek, kezdetben valószínűleg sokkolva lesztek, megrémültök, vagy egyszerűen dezorientáltak lesztek. Így ebben a könyvben nem csak bátorságot alapozó értelemben beszélek a valószínűségekről, hanem azt is megmutatom, hogyan befolyásolják ilyen valószínűségek mindennapjaitokat, és példát adok, hogyan érintik Roburt és Joseph életét.
Sokan fognak közületek egy ideig játszadozni ilyen elképzelésekkel, de minden közvetlen találkozást valamilyen más tapasztalattal, azon kívül, amit elfogadtok, kerülni fogtok. Képességeitek végtelensége mégis beszél hozzátok álmaitokban, intim pillanataitokban, ahogy saját molekuláitok tudásában, akkor is, ha nem hallható.
A pszichének vannak civilizációi 11, és csak akkor találjátok meg az igazságot bolygótok „elsüllyedt” civilizációiról, ha elsajátítjátok ezeket az ismereteket, mert minden ilyen fizikai civilizáció a psziché egy részének felel meg, mely most is a sajátotok, és abból keletkezik.
Tartsátok meg a szünetet.
(22:19 -től 22:43-ig)


Sokatokat lenyűgöznek az elméletek és koncepciók létezésetek multidimenzionalitásáról, mégis sokkol benneteket a bizonyíték, mely ezt megerősíti.
Gyakran interpretáltok ilyen utalásokat dogmák kereteiben, melyekkel megbarátkoztatok. Ez elfogadhatóbbá teszi. Roburtot gyakran éppen ez háborította fel, amikor ilyen utalásokkal konfrontálódott, de vonakodott is attól, hogy konvencionális formákra szorítkozzon; kíváncsisága és alkotó képességei által olyan flexibilis volt, hogy lehetséges volt a tanulás, miközben fenntartotta a normál kapcsolatot az általatok ismert világgal. 12
Sok tapasztalata volt, melyekben egy pillanatra a fizikai valóságon belüli gazdag másféleségeket érzékelni tudta. Egyedülálló, mély érzékeléseket ismert meg. Mégsem döntött eddig soha úgy, hogy ébrenléti állapotban lépjen be más valóságsíkra, így sosem érezhette a világok közötti folyamatos élő kapcsolatot. Elrejtette maga elől a szándékát, ahogy sokan teszitek. Ugyanakkor követte természetesen, ahogy mindannyian dolgoztok célotok elérésében.
Roburt számára a szándékát bevallani, a fényre hozni egy privát és nyilvános beismerést jelentett volna, melyet megtenni korábban nem volt számára lehetséges. Mindegyikőtöknek megvan a maga célja. Náhányan közületek olyan kalandokba bocsátkoztok, melyeknek szűk családi kapcsolatokhoz, egy mély, személyes, gyermekkel való kapcsolathoz, vagy más karrierhez van köze, és „vertikálisan” fizikai tapasztalatokkal találkoztok. Az ismeretlen valóságba való utazások tehát rendkívül magával ragadóak tudnak lenni, és fontos felvilágosítást tudnak adni arról, amivel éppen foglalkoztok. Ezek az utazások olyanok lesznek számotokra, mint valami hobbi, és közben tapasztalatotok sok megértést és mélységet nyer.
Roburt és Joseph úgy döntöttek, éppen ilyen kutatásokra és felderítésekre specializálódnak, mely mások számára másodrangú. Mindkettőjük tudatfókusza egy meghatározott keveréket tartalmaz ezért, mely ilyen valószínűségeket, a ti fogalmaitok szerint, mint elsődleges impulzus, lehetővé tesz.


(Hosszú szünet 22:56-kor, szemek csukva) Minden személynek, nőnek és férfinak, megvan a maga helye. Ott vagytok, ahol vagytok, mert tudatotok a valóság ilyen formáját formálta. Az egész fizikai helyzetetek erre van beállítva, és neurológiai struktúrátok a megszokott mintát fogja követni. Ha megtanuljátok a régi elképzeléseiteket félretenni, lassacskán tapasztalni fogtok bizonyítékot más valóságsíkokról, és észrevehetővé válnak számotokra más üzenetek, melyeket korábban blokkoltatok. Roburt képzési idejének egy bizonyos szakasza véget ért. Személyiségfókusza összességében elfogadja már sok világ érvényességét - és ez egy egészen gyakorlati szempont.


Gyakran mondtam nektek, tudatotok nem állandó, hanem mindig mozgásban lévő és alkotó; mindegyikőtök keresztülutazik pszichéjén az élete során, és ennek megfelelően megváltoztatjátok fizikai tapasztalatotokat. Az év során Roburt pozíciója a pszichéjén belül fokozatosan eltolódott, amíg talált egy számára jobb, szilárdabb bázispontot. Az új keretrendszeren belül közvetlenebbül tud bánni az utazások különböző módjaival, és úgy tudja azokat összekapcsolni, hogy azok más valóságok érthető modelljeit adják. Továbbra is az én egyedi nézőpontomból beszélek, de a ti fogalmaitok szerint Roburt egy közületek, és az ő felderítései a ti perspektívátokból rendkívül értékesek lehetnek.
Adj egy percet… ezek a könyvek, az övé és az enyém, azok, melyek már meg vannak írva, viszonyítási keretet adnak mások számára, melyet, ha szeretnék, és ahogyan szeretnék, követhetnek.
Vége a diktálásnak.
(23:08) Adj egy percet…
(Seth beszélt még egy Jane-re vonatkozó dologról; miután még körülbelül egy oldal anyagot közölt, befejezte az ülést 23:19-kor)


 
tida | 2018-07-04 19:53:10 Válasz erre Adatok E-mail (96)
Eddigi hozzászólásai:
3359 db

jav:

Ahogy sokakat, őt is úgy nevelték, az intellektus feladata főleg abban áll, hogy felboncoljon, kritizáljon, analizáljon, ahelyett, hogy például alkotó módon összekapcsoljon és felépítsen, kettőspont:

  Előzmény: tida [95] (2018-07-01 22:35:53)
 
tida | 2018-07-01 22:35:53 Válasz erre Adatok E-mail (95)
Eddigi hozzászólásai:
3359 db

715. ülés   1974. október 28. hétfő, 21.25

első rész


(Lásd az 1. megjegyzésben egy leírást a [mindkét] szokatlan mentális élményről, melyekben vasárnap és ma részem volt: lehet, hogy magamat láttam római katonatisztként Kr. után az I. században. 1 Az üléshez tartozó megjegyzések bevezetőjében múlt szerdán leírtam, hogyan kezdte Jane a Pszichés politika c. új könyvét, azon a napon, amikor kreativitás magasabb állapotában volt. Hozzáfűztem, hogy észrevett egy másik Jane-t egy pszichés könyvtárban, ahonnan, úgy tűnik, sok anyagot kapott ehhez a könyvhöz. Jane csütörtökön többször meglátogatta a könyvtárát, anélkül, hogy valami anyagot beszerzett volna. Péntek reggel kapott egy rövidebb anyagot a könyvtárból, amit most vázlatosan idézek: „ Szakadatlanul változó modellek léteznek a fizikai valósághoz, melyek állandóan, minden újonnan létrejött stabilizációval  átalakulnak… Egyezetjük ezeket a modelleket, és ezek a mi interakciónk által minden adott pillanatban megváltoznak, miáltal a valóság új dimenziói jönnek létre, melyek aztán ebből a fókuszból bontakoznak ki.”2
Jane nem értette, mit írt itt le. Egyikünk sem tudta ebben a pillanatban, hogy Jane-nek hamarosan médiumi életének kulcsepizódjával kell foglalkoznia: „A következő tapasztalataim ezen a napon gyakorlati tanítások voltak a modellek működéséről”, írta, amikor már mindez lezajlott. Péteken azt mondta Jane, hogy ismét egy fokozott tudatállapotban van. Ebédeltünk. Ahhoz a mély érzékeléshez hasonlította az érzéseit, melyet tegnap és szerdán a Pszichés politika születésénél olyan nagyon élvezett. És bár ezt a tudatállapotot még jobban felerősítette, úgy döntött, evés után eljön velem a városba. El akartam hozni az írógépemet a szerelőtől, és valami ennivalót akartam venni. ……………………..”Olyan, mintha a padló a lábam alatt megemelkedne, és támasztaná a lábamat, de olyan módon, ami egészen szokatlan” – mondta. El volt bűvölve.


„Figyelj, amikor az autóhoz megyünk” - viccelődtem. „Ha az emberek így imbolyogva látnak, azt hiszik, részeg vagy.”Amint a Water Street-en keleti irányba, Elmira központja  felé vezettem, Jane már megint magán kívül volt az új szépségen, amit a világában felfedezett. Lentebb fogok idézni saját megjegyzéseiből a transzcendens észleléseinek egyes részleteiről. Amikor elhoztam az írógépet, és tovább vezettem a Langdon Plaza szupermarket felé, Jane úgy gondolta, nem tud már kiszállni. Nem is akart semmi olyat tenni, ami korlátozta volna a rendkívül kiterjedt tudatállapotának nagyszerűségét. Ez alatt az egész idő alatt egy sor mélyebb tapasztalatra tett szert a megszokott fizikai környezetének látásában, érzésében és észlelésében.
Kerestünk a kesztyűtartóban papírt és ceruzát, hogy Jane le tudjon jegyzetelni néhányat megváltozott érzékeléséből, de meglepetésünkre semmi ilyesmit nem találtunk, bár mindig ügyelünk rá, hogy legyen ott ilyesmi. Végül találtam más papírok között egy fél üres oldalt, és odaadtam Jane-nek a golyóstollat, amivel a bevásárló listát szoktam kipipálni. Egy vegyeskereskedés előtt parkoltunk le; siettem, hogy vegyek Jane-nek jegyzetfüzetet és golyóstollat. Amíg én a szupermarketben voltam, Jane ült a kocsiban és írt; egészen normálisnak nézett ki, egy kis asszony fekete hajjal és lehorgasztott fejjel…Amikor kb. 30 perc múlva készen voltam a bevásárlással és visszamentem, még mindig írt. Fél tucat oldalt teleírt.
Itt csak néhány kivonat következik Jane feljegyzéseiből, amiket összeállítottam. [később hozzáfűzve: Szeretném emlékeztetni az olvasókat, nézzék át a Pszichés politika 2. kötetében Jane sokkal hosszabb beszámolóját az egész tapasztalatról.])


„Aztán, egyik percről a másikra, szó szerint megváltozott a világ a szemem előtt. Egy teljesen más perspektívából szemléltem. Olyan volt, mint a régi világ, de végtelenül gazdagabb, „jelenlévőbb”, jobban felépített és sokkal mélyebb.  
Szavakkal alig lehet leírni. Minden személy, aki elhaladt az autónk mellett, több, mint háromdimenziósan létezett, supervalóságosan ebben az időben, de mint egy nagyobb én „modelljének” része… és minden személy valósága nyilvánvalóan és egyértelműen több, mint háromdimenziós. Tudom, hogy itt ismétlem magam, de…olyan, mintha az emberek és dolgok előtt csak részben érzékeltem volna. A világ a pillanatban olyan sokkal igazibb,4 hogy evvel ellentétben az eddigi tapasztalatom csak egy csekélyebb értékű verziónak tűnik, összefüggéstelen pamacsokból összeállítva, vagy csak ködös pillantással érzékelve…”
És: „Ez a piac a maga módján úgy megváltozott, hogy alig tudtam elhinni. Néztem és néztem és néztem, míg Rob vásárolt. A megfigyelésemben tudtam, hogy minden személynek szabad akarata van, és hogy mégis minden mozdulat elkerülhetetlen volt, de ebben valahogy nem volt ellentmondás. Miközben néztem a személyeket, fel tudtam fogni a „modelljüket” és minden variációját, ahogyan a modell itt és most a személyben jelen volt. Ezeket az embereket valódi embereknek láttam, átfogó (teljes) ember értelemben. Ezek az emberek „erősebben jelen voltak”, valahogy intenzívebbek, tökéletesebbek voltak. az emberek önmaguk klasszikusainak tűntek.


Láttam …. sorát, őket is mint modelleket a saját variációikkal.  Ez minden másra is vonatkozott, amit láttam. Azt gondoltam: „ csordultig tele vagyok”; és egy pillanatig azt kérdeztem magamtól, lehetséges-e, hogy egy új különleges szemüveget kaptam és már nem csak gondoltam erre. Mindezt leírni megerőltető volt. Csak látni akartam.”


(Jane még a hazafelé úton is mélyen bele volt merülve tapasztalatába.”Wow”, kiáltott, „A világon semmiért nem nyúlnék ezek után LSD-hez. Kinek van arra szüksége?”nevetett. Hogyan jutsz egy szabad utazáshoz, ha?” Jane semmiféle hallucinogén droggal nem él.
„Mi történne, ha kinyitnád a szemedet és a világot tényleg látnád?”, tűnődött Jane. „Ez leírhatatlan…” És később ezen a napon ezt írta: „Amikor például Robbal hazafelé utaztam, az az érzésem volt, a föld megtámasztotta az utat, ami megint csak megtámasztotta a kerékpárokat és az autókat. Testileg éreztem ezt, ahogy a hőmérsékletet érezzük; egy egyértelmű alátámasztást éreztem vagy egy nyomást, mely az utat fenntartja, csaknem saját darabjaiból nyomta fel egy széles hatalmas íven, mint egy óriási állat háta.”

Jane tudati-kalandja számomra, mint megfigyelő számára is olyan intenzív volt, 5 hogy a kísérletem ezt leírni, összehasonlítva félelmetesen göröngyösnek tűnt. Ezen az ülésen Seth részben beszél a médiumi fejlődésének támájáról.)

 

Jó estét.
(„Jó estét Seth”)
Az utolsó ülésünkön említettem, hogy az este Roburt számára jelentős lehet, és ez sok szempontból igaz. Ez a könyv 6 az ismeretlen valósággal foglalkozik, és Roburt a múlt héten elkezdte saját tanulmányi kirándulását más dimenziókba.
Remélem, ezeken az üléseken sikerül szemlélteni (felvázolni) az elválaszthatatlan összefüggéseket a psziché különböző síkokon való tapasztalata és az ebből adódó, különböző rendszerek formájában való tapasztalat között - mindegyik érvényes, mindegyik kihat valamilyen fokig az általatok ismert életre.


Roburt, hogy úgy mondjam, megengedte az Ez-az-Élet-Tudata egy részének, hogy hirtelen egy másik ösvényre kanyarodjon, egy másik valóságrendszerbe (azaz, pszichés könyvtárába). Élete ott olyan érvényes, mint ebben a világban való létezése. Immár képes ébrenléti állapotban elég precízen megváltoztatni fókuszának irányát, hogy olyan állapotot hozzon létre, melyben mindkét valóságot egyidőben észleli. Még a kezdeteknél van, ezért csak alkalmanként tudatos erre a másféle tapasztalásra. A háttérben azonban többé-kevésbé állandóan észleli. Nem korlátozza az általa ismert világot, sokkal inkább gazdagítja.


Az „ismeretlen valóságban” leírt gondolatok hozzájárulnak az olvasó tudatának kitágulásához, és a könyv maga úgy van felépítve, hogy tudatotokat automatikusan kilendíti a megszokott sínekről; a tudat ennélfogva ide-oda ugrál majd az általatok elfogadott világ meszokott verziója és a nemhivatalos verziók 7 között, melyeket bár éreztek, de általában ismeretlenek számotokra.
Miközben Roburt ezt az anyagot közvetíti, más módon vele is ez történik; bizonyos értelemben ide-oda csapódott a dimenziók között, gyakorlota tudata rugalmasságát, és ennél a könyvnél távolabb küldte tudatát, mint valaha. Az anyag közlése maga segítette a szükséges flexibilitás fejlődését az új tanulmányaihoz.


Csak akkor lehet elérni az ismeretlen valóság világos megértését, vagy egy effektív felfedezést, ha számos „tényt”, melyet mint a tapasztalás kritériumát elfogadtatok, félre tudtok tenni. Ez a könyv úgy van megírva, hogy remélhetőleg a létezést érintő sok szent meggyőződésetek megkérdőjeleződik. Akkor lesztek majd képesek akár erre a létezésre új szemmel tekinteni. A ti nézőpontotokból Roburt vállalkozott erre az új lépésre, és ebből a nézőpontból két dologt tesz.
(Lassabban) Egészen tudatosan belép a psziché egy másik terébe, és a valóságba, mely evvel összhangban van. Ez mindkét létezést összehozza, úgy, hogy fedik egymást. Azonban ugyanúgy különállóak (elválasztottak), mint ahogy egy közös fókuszt tartanak. Szokásosan egy meghatározott tudatsíkot használtok, és ez minden tudatos aktivitásotoknál egyezik. Mondtam nektek, hogy a fizikai test képes más idegi üzenetet fogni azokon kívül, amikre szokásosan reagáltok. 8 Hadd egészítsem ezt most ki avval, ha bizonyos haladást értek el a tudat megváltoztatását tekintve, e más neurológiai üzenetek némelyikében bízni tudtok majd (bízhattok).  Ilyen módon képes Roburt testileg érzékelni, mit tesz a „könyvtárában”.
Múlt szerdán először látta belülről a könyvtárát. Ő maga volt az, itt ebben a szobában, és megszemlélte az alakját a könyvtártérben (teremben), és egyidejűeleg ő volt maga a könyvtárban. Pont. Egy könyvespolcot látott maga előtt, és az én (önmaga) azonnal tudta, ez egy feladata itt ebben a valóságban, hogy újra alkosson néhány könyvet ezek közül. Tudta, hogy mindkét síkon dolgozik.  Az ismeretlen és az ismert valóság összekeveredett, egybecsengett, és hasonmásként érzékelte őket.


A ti fogalmaitok szerint jó ideje velem dolgozott, de én semmilyen módon nem „kontrollálom” a szubjektív valóságát. Biztosan egy tanár voltam számára. 9 Az előrelépései mégis mindig saját felfedezései és felelőssége volt, és hogy mit kezd az én tanításommal, alapvetően az ő dolga. (humorosan:) Zárójelben: Momentán ötöst adok neki.


(Szünet 22:01-kor) Ahogy sokakat, őt is úgy nevelték, az intellektus feladata főleg abban áll, hogy felboncoljon, kritizáljon, analizáljon, ahelyett, hogy például művészien összekapcsoljon és felépítsen, kettőspont: És az analízis feladata az volt, általában nézve, a gondolatfolyam elemeit szétválassza, ahelyett, hogy az azokat megalapozó elképzeléseket a lehetőségek szerint megvizsgálja. Az ember úgy gondolta, az új elképzelések az intuíció vagy psziché területéhez tartoznak, ellentétben az intellektus hagyományos kötelességéve, így a kettő egymástól elkülönülten létezőnek látszott. Roburt ezért kötelességének érezte, hogy minden intuitív konstrukciót alapvetően szigorúan megkérdőjelezzen.

 
Richárd | 2018-05-29 07:09:21 Válasz erre Adatok E-mail (94)
Eddigi hozzászólásai:
2614 db

Pont most látom, hogy Tida egy fontos topikjában offoltunk. Na mindegy, elnézást érte ,Tényleg nem vettem észre. Ez nem direkt volt. Az alapvető véleményem a dolgokról persze fenntartom, de ki is lennék én, ha nem önmagam? Jóccaka.

  Előzmény: seelvuple [92] (2018-05-27 22:01:18)
 
tida | 2018-05-27 22:30:46 Válasz erre Adatok E-mail (93)
Eddigi hozzászólásai:
3359 db

Mindenkitől elnézést kérek, aki Az "ismeretlen" valóság c. könyv második kötetére kíváncsi, és ide kattint. Sajnos nem tudok versenyt futni a fórumtársakkal a fordításban.

 
seelvuple | 2018-05-27 22:01:18 Válasz erre Adatok E-mail (92)
felhkep
Eddigi hozzászólásai:
165 db

És tida őszintén - mondanák bármit, de csak azt adhatom amit látsz rajtam.Itt egy jó zene - eskü ´véletlen´ szólalt meg pont ez. És itt egy mosoly a jövőhétre :)

  Előzmény: seelvuple [91] (2018-05-27 19:35:24)
 
seelvuple | 2018-05-27 19:35:24 Válasz erre Adatok E-mail (91)
felhkep
Eddigi hozzászólásai:
165 db

Seth egyszer említette, hogy tekintsetek rá úgy amikor egymásra néztek mint egy álom - amely a másikra ránéz.

  Előzmény: seelvuple [90] (2018-05-27 15:41:57)
 
seelvuple | 2018-05-27 15:41:57 Válasz erre Adatok E-mail (90)
felhkep
Eddigi hozzászólásai:
165 db

Másoljátok be ide - mások is nézik az oldalt azért kértem.

  Előzmény: seelvuple [89] (2018-05-27 15:41:29)
 
seelvuple | 2018-05-27 15:41:29 Válasz erre Adatok E-mail (89)
felhkep
Eddigi hozzászólásai:
165 db

Semmi gáz.

Én is abbahgyom. Ki tudnátok keresni azt a Seth szöveget - amin Seth kicsit személyeskedve arról beszél hogy detektív és a nem tudom mi egymást figyelik és valójában egymást nézik. Egy ideig fent volt az oldaon.

Tessék tietek az oldal.Hajrá fórumozatok nyugodtan.

  Előzmény: Richárd [88] (2018-05-27 14:44:27)
 
Richárd | 2018-05-27 14:44:27 Válasz erre Adatok E-mail (88)
Eddigi hozzászólásai:
2614 db

Én ezt a gondolatmenetet nem tudom követni. Házifeladatot nem adtam, az elmejátékaid pedig távol állnak tőlem, másképp működik a tudatunk. Innentől én ebből kiszálltam, azt csinálsz, amit akarsz,

  Előzmény: seelvuple [87] (2018-05-27 09:34:37)
 
seelvuple | 2018-05-27 09:34:37 Válasz erre Adatok E-mail (87)
felhkep
Eddigi hozzászólásai:
165 db

Azt azért hadd füzzem még ide, hogy az hogy meghalsz - az nem jelenti azt hogy vigyorogva visszatérsz és utána folytatod. Inkább azt jelenti, hogy amennyiben a személyiség - fejlettnek kéne nevezni, de gyanítom ha kijátszanám ezt a kártyát, akkor meg kéne engem győzni, hogy ez nincs igy - képes arra, hogy felismerje azt a ´utalátot´ - ami ráutal a másikra vagy azt a felgyülemlett ( figyeld a magyar szót ) érzelmet, ami gyülölet - vagy akár egy erős szeretet ez képes pszichológia változásokat létrehozni.

Tehát ez nem azt jelenti, hogy döntésed szerint vigyorogva közlekedsz - nyílván ha van egy jókora humorod, akkor könnyebb kezelni.
Tehát még egyszer ez nem azt jelenti, hogy megölöd magad és visszasétálsz - annak aki azt a tapsztalást megélte - le kell élnie 50-60 évet, amennyiben ezt így érted. Ezek éppúgy megszüntethetőek mint mások.

Bizonyos tekintetben szükséges rossznak lehet nevezni bizonyos eseményeket - az emberiség hajtóerejének. A technickai fejlődés és az amit erre használni lehet - komoly felelősség. Amennyiben ez nem Istenjátéka, lia vagy hogy hívják. Hanem egy emberszemével nézed.

Gondold végig, hogy bizonyos nagy történelmi drámák olyanfajta nem várt következményeket hoztak, amelyek a szószoros értelemben egy erős impulzusként megváltoztatták a világot. Péládul az ENSZ egy ilyenfajta rész. Kreatív hiba.

Tulajdonképpen vannak kreatív hibák, amelyek látszolagosan hatalmas nagy kavalkádot okoztak - gyakorlatilag létrehoztak olyan eseményeket, hogy Európa egységesebb maradjon.Nos viszont hadd legyek annyira szellemi csökevényes, hogy szimplán elmondom a kis házifeladatokkal együtt, hogy szimplán az vagy ami vagy. Amennyiben azt a játékot játszuk hogy azt mondjuk a te cselekvésed miatt én felelek - akkor valóban játszuk azt a drámát, hogy elmegyek. Ha meg nem - akkor talán más is változtathatna magán. Pont.
Ki érti ezt ?

  Előzmény: Richárd [86] (2018-05-27 04:36:41)
 
Richárd | 2018-05-27 04:36:41 Válasz erre Adatok E-mail (86)
Eddigi hozzászólásai:
2614 db

Ebben igazad van. Bár szerintem az elmúlt 10-12 éven láttunk hasonlóakat, magam is, illetbe olyan személy részéről is, akihez soha többé egy szót sem fogok szólni (ez nem támadás, pragmatikus tudomásulvétele a történteknek). Ilyen értelemben, ha hisztizik valaki, hogy ő soha többet ide nem, kéretik toleránsan kezelni, mert a fene tudja, mi van mögötte. Ez csak egy vélemény. Bár kártyaként kijátszani, mint épp most, nem feltétleül jó ómen.

  Előzmény: Mario [85] (2018-05-27 01:24:17)
 
Mario | 2018-05-27 01:24:17 Válasz erre Adatok E-mail (85)
Eddigi hozzászólásai:
666 db

Szerintem felesleges ezt a elmegyek-többet-vissza-nem-jövök drámát játszani. Senki nem mondta, hogy el kéne húznod.

  Előzmény: seelvuple [83] (2018-05-26 22:50:04)
 
Richárd | 2018-05-26 23:02:09 Válasz erre Adatok E-mail (84)
Eddigi hozzászólásai:
2614 db

Nekem nem okozol örömöt, szívesen olvastalak. haláleset engem is ért, elég létfagyasztó módon. Na mindegy, ha nem "bírlak" itt tartani, akkor menj, és légy boldog. Én mindig szívesen olvastalak, bár sosem tartottad be a szabályokat.::):/

  Előzmény: seelvuple [83] (2018-05-26 22:50:04)
 
seelvuple | 2018-05-26 22:50:04 Válasz erre Adatok E-mail (83)
felhkep
Eddigi hozzászólásai:
165 db

A topik amit nyitottam, lehet nem jó helyre ment. Ha ez a lehet neked megfelel, akik ha lehetlenyit is van megértés, amikor leírok egy saját halálesetet talán/lehet megérteni.

A tehén topik vezetett valahová, amit magam se tudtam még amikor megtaláltam.

Minden más védekezésem már egy ego-s szerepkörbe menne.

Itt hagylak titeket és legyetek boldogok - remélem ezzel ´örömöt´ okoztam.

  Előzmény: seelvuple [82] (2018-05-26 22:43:43)
 
seelvuple | 2018-05-26 22:43:43 Válasz erre Adatok E-mail (82)
felhkep
Eddigi hozzászólásai:
165 db

Lehet.

  Előzmény: Richárd [81] (2018-05-26 21:56:15)
 
Richárd | 2018-05-26 21:56:15 Válasz erre Adatok E-mail (81)
Eddigi hozzászólásai:
2614 db

bocs, akadozik a v  betű ezen a klavin, azért a sok elütés.

  Előzmény: Richárd [80] (2018-05-26 21:53:43)
 
Richárd | 2018-05-26 21:53:43 Válasz erre Adatok E-mail (80)
Eddigi hozzászólásai:
2614 db

(ja, és még valami. Teljesen rendjénvaló, ha valakit visz előre a lendület, engem is vitt valamikor, de ez a kérés egy minimális odafigyeléssel is betartható. Ránézel a kávéházra, és két fő csoportba látod tömörítve a topikokat. A Seth szövegei résznél van egy vagy a szabályzatban leírt vagy pedig szokásjogi eljárás, hogy oda csak a Seth-szövegekhez köthető témákkal-gondolatokkal-kérdésekkel jövünk elő. Mindezt a jobb átláthatóság, és célszerűség érdekében is érdemes betartani. A szabad asszociációk, a gondolatok szárnyalása, a zenék, művészetek, egyéni tapasztalatok megosztásának a helye pedog a közösség-fórumrész. Na nem tépem a számat, v agy világos ebből, miről van szó, agy nem, ha nem, akkor mindegy.:)Én egyébként nem v agyok  szigorú szabálypárti, de ez nem lényeges, úgyis évente kb. 10-szer szólok hozzá mostanában, így alakultak a dolgaim. De ha többeket zav ar valami, akkor nem kell rögtön önmagunkra venni, érdemes átgondoni, utánanézni, miért mondják azt, amit. Peace.)

  Előzmény: Richárd [79] (2018-05-26 18:44:35)
 
Richárd | 2018-05-26 18:44:35 Válasz erre Adatok E-mail (79)
Eddigi hozzászólásai:
2614 db

Teljesen félreérted a helyzetet. Ha nem a "Seth szövegei", hanem a "KÖzösség" alcsoportban nyitod meg a topikjaidat, senkit nem zavart volna, oda gyakorlatilag bárki írhat bármiről, szinte végtelen a tolerancia. Csak nem mindegy, hogy hol csinálod, melyik fórumrészen. Ezt próbálták többen elmagyarázni, hol szigorúbban, hol higgadtabban, ezek szerint sikertelenül.:/

  Előzmény: seelvuple [78] (2018-05-25 23:29:16)
 
seelvuple | 2018-05-25 23:29:16 Válasz erre Adatok E-mail (78)
felhkep
Eddigi hozzászólásai:
165 db

A 9-es számot nagyon szívesen elmondanám.

Ahogy a tehenes fejtegetés végét, amikor megnyitottam ezt még nem is tudtam hogy oda vezet.

csá!


tida köszönöm hogy itt lehettem De tényleg nem itt kéne fórumoznom. Csakhát egy sajátos fekete bárány vagyok. - még talán itt is.

  Előzmény: seelvuple [77] (2018-05-25 21:55:50)
 
seelvuple | 2018-05-25 21:55:50 Válasz erre Adatok E-mail (77)
felhkep
Eddigi hozzászólásai:
165 db

Szerintem az - azért mondtam volna el.

Ez a játszma ott is megjelenik, amikor kiválasztunk embereket hogy kinek küldjük el az emaileket. Tulajdonképpen ugyanaz az értékesség játék - én értékes vagyok és kiválasztom ki ez.

Ne folytasd.

"Na ezt hagyom itt neked - te csillag vagy fecske."

Meg mosolyt ;)

  Előzmény: Vanyai [76] (2018-05-25 19:07:24)
 
Vanyai | 2018-05-25 19:07:24 Válasz erre Adatok E-mail (76)
Eddigi hozzászólásai:
1281 db

Na , haho, a sztory? vagy hetpecsetes titok:)?

Na mindegy csa:) - ezzel mit akartal erzekeltetni? ez a vandenemadom effektus:)

  Előzmény: seelvuple [73] (2018-05-25 09:52:25)
 
tida | 2018-05-25 10:40:12 Válasz erre Adatok E-mail (75)
Eddigi hozzászólásai:
3359 db

Jó örömet "okozni":)

  Előzmény: Roy [69] (2018-05-24 23:39:19)
 
tida | 2018-05-25 10:31:47 Válasz erre Adatok E-mail (74)
Eddigi hozzászólásai:
3359 db

Jó reggelt:) Olyan jó felébredni:))

Az tény, hogy aprólékosabb, szerteágazóbb, "kitapasztaltabb" az érzékelésed, de egyébként itt most konkrétan arra gondoltam, a "vízalattiság" érzés talán a Te spéci módszered, ahogyan Seth írja itt alább Jane-ről, hogy az "óriásságérzés" egy módszere arra, hogy keretrendszeren kívülről próbáljon érzékelni, és amire Jane tudatos is. Bár lehet, hogy ez csak egy hasonlat volt részedről. De pl. nálam ez az óriásságérzés, vagy inkább tágulás/lufi-érzés is csak először volt egy konkrét irányú érzékelési kísérletnál, aztán később már nem volt annyira jellemző. Eszembe jut, hogy más dolgoknál is gyorsan elhagytam a "módszereket", mert fölöslegesnek tartottam, valami ösztönös idegenkedés volt mindig bennem ezekkel kapcsolatban. Szóval annyira jó volt ezt most olvasni, hogy pl. ez az óriásságérzés csak egy "módszer", és nem kell azt gondolnom, ha nem érzem ezt, nem is érvényes a tapasztalatom, vagy legalábbis "csökevényes", másokéval összehasonlítva:) (Amellet, hogy ezek a jellegű "módszerek" segítenek az idegrendszert áthangolni adott érzékelésre, ahogy Seth mondta valahol, ha jól emlékszem, szóval nem "ellenük" beszélek.)

  Előzmény: Vanyai [70] (2018-05-25 00:17:50)
 
seelvuple | 2018-05-25 09:52:25 Válasz erre Adatok E-mail (73)
felhkep
Eddigi hozzászólásai:
165 db

Képzeljétek el van egy három éves emlékem erről.

Na mindegy csá

u.i.: Tida túl nagy benned az önismeret - szerintem azzal segítesz magadon, ha lefrodíasz még 200 oldalt

  Előzmény: Vanyai [72] (2018-05-25 00:20:02)
 
Vanyai | 2018-05-25 00:20:02 Válasz erre Adatok E-mail (72)
Eddigi hozzászólásai:
1281 db

Elkezdtem olvasni es mar is ludbor es bizserges , ma este sem alszok....:)

 

 
Vanyai | 2018-05-25 00:18:34 Válasz erre Adatok E-mail (71)
Eddigi hozzászólásai:
1281 db

nehez az kimaradt:)

  Előzmény: Vanyai [70] (2018-05-25 00:17:50)
 
Vanyai | 2018-05-25 00:17:50 Válasz erre Adatok E-mail (70)
Eddigi hozzászólásai:
1281 db

" És most jöttem rá, ahogy ezt a rész lefordítottam, miért kellene olyannak lenni az én tapasztalatomnak, mint a Tiéd?:) Nálam sosincsenek ilyen "kapcsolt dolgok", de nem is biztos, hgy lennie kellene:) Lehet, hogy én másképp csinálom."

Haaaat jooo reegggeeeelt:)))) Hala a jo egnek hogy nem vagyunk egyformak , mi lenne ha mindenki Marikaert allna sorba meg Pistiert:) tobbi a pottyos kozelebe sem kerulhetne:) Vagy csak az eper fagyi menne:)

Valoban nekem aprolekosabb az erzekelesem  es pont ezert volt talalni olyan igazi utmutatot. Nekem Seth tanitasok aranyat ertek/ernek.

  Előzmény: tida [68] (2018-05-24 21:54:21)
 
Roy | 2018-05-24 23:39:19 Válasz erre Adatok E-mail (69)
Eddigi hozzászólásai:
221 db

Szerintem jó döntés! Örülök :)

  Előzmény: tida [66] (2018-05-24 21:15:56)
 
tida | 2018-05-24 21:54:21 Válasz erre Adatok E-mail (68)
Eddigi hozzászólásai:
3359 db

"bamulatos az az intenzitas amikor egy ideaba elmerulunk es bele eljuk magunkat. Pontosan mint ahogy a viz alatt vagyunk , eloszor meg kell szokni a a vizalattisagot majd ha ez meg van akkor johet hogy mi is vesz korul."

Amikor olvasom a tapasztalataidat, mindig oda lyukadok ki, milyen messze vagyok Tőled, és az én "tapasztalataim" olyan csekélyek ahhoz képest, amiket írsz. Most olvasom azt a víz alattiságot, volt, hogy én is belemerültem idákba, de ilyen dolgok sosem jöttek fel bennem, amikről írsz. És most jöttem rá, ahogy ezt a rész lefordítottam, miért kellene olyannak lenni az én tapasztalatomnak, mint a Tiéd?:) Nálam sosincsenek ilyen "kapcsolt dolgok", de nem is biztos, hgy lennie kellene:) Lehet, hogy én másképp csinálom. De öntudatlanul akartam a Te " pillanatfelvételeidre" hasonlítani az én pillanatfelvételeimet:) Ahogy ezek az utazók, akikről Seth mesél:)

  Előzmény: Vanyai [58] (2018-05-24 04:20:00)
 
tida | 2018-05-24 21:27:04 Válasz erre Adatok E-mail (67)
Eddigi hozzászólásai:
3359 db

714. ülés fordítás második rész

(22:18. Jane transza jó volt, közlése nyugodt, és meglehetősen gyors; hangja mindamellett a megfázása miatt kissé rekedtes. Amikor Seth Jane személyes víziójáról beszélt, emlékeztetett engem Jane a témához kapcsolódó megjegyzésére; lásd a 713. ülés bevezető hozzáfűzését.
Jane-nek most is, mint röviddel az ülés kezdése előtt, óriásság érzése volt. „De az arányok stimmelnek” – mondta. „Őrület, de olyan érzésem van, mintha a fejem keresztül tudná nyomni a plafont, ha felállnék.” Nekem egészen normálisnak nézett ki, és természetesen akkor sem történt semmi, amikor felállt.
A diktálás újrakezdése 22:25-kor.)

A pszichikai képeslapok és utazási prospektusok kényelmesek és színesek. Ezek a külső világban is megtévesztőek (félrevezetőek).(Hosszú szünet) Egykor egyéni utazók készítették ezeket a pillanatfelvételeket, melyek más valóságok eredeti interpretációit mutatták be. Ezek bizonyos utazók egyedi verzióit szimbolizálták, akik egy rövid pillantást vetettek távoli világokra, és tapasztalatukat a lehetőségek szerint legjobban tolmácsolták. Ezeknek is megvolt a maguk érvényessége. (hangosabban) Ugyanannyi érvényességük volt, amennyi minden pillanatfelvételnek, amit reggel a hátsó udvarotokban készítettetek. Ezek a képek azonban lényegesen különböznek azoktól a felvételektől, melyeket bolygótok egy lakója a világ egy másik részén és egy másik környezetben készít.
Nyugtalanította azonban az embereket a pillanatfelvételek különbözősége. Bár elvárjátok, hogy ezek a képek különbözzenek a saját valóságotoktól, azok, akik az utazásokat tették, megdöbbentek, ha a pillanatfelvételeik nem ugyanolyanra sikerültek, és kétségbeesetten megpróbáltak minden képet azonos kinézetűvé tenni. Más szavakkal, retusálták azokat.

Mindenekelőtt kívülállónak tekintették azokat, akik az ismeretlen területekre utaztak, mintha tévéműsort fognának, amit egyébként senki nem láthat.8 és ki hinne nekik, ha a történetek az élményeikről nem egyeznének egymással? Fenyegetve érezték magukat. Úgy érezték, bolondnak tartanák őket, ha nem ugyanazt a történetet mesélnék, úgyhogy hallgatólagosan megegyeztek egymással, és tapasztalataikat azok fogalmai alapján interpretálták, akik már „korábban” felkerekedtek.

Ti teremtitek a saját valóságotokat. Így előre programozva, az éppen meghonosodott pszichikai konvencióknak megfelelően érzékelve. Ázsiában van tigris. De ha akartok, egész Ázsián keresztül tudtok utazni anélkül, hogy szembetalálkoznátok egy tigrissel. Ez attól függ, hová menetek. Az ismeretlen valóságban azonnal megjelennek a gondolataitok és valóságosak lesznek, hitrendszereteknek megfelelően materializálódnak. Ha démonokban hisztek, látni fogjátok ott azokat, anélkül, hogy észrevennétek, azok saját pszichés környezeteteknek részei, saját hitrendszeretek szerint teremtve egy olyan valóságos környezet csalóka képeként, melyet nem érzékeltek. Az ……útikalauznak hisztek, és tigrisvadászat helyett démonvadászatra indultok.

Adj egy kis időt… egyéni és kollektív szinten formáljátok az általatok ismert valóságot, melynek egyéni és kollektív alapja van, így van néhány dolog, melyben megegyezés van. Ezeket a dolgokat sajátságos, egyedülálló módon vagytok képesek látni. Ti formáljátok a valóságot. Ez egy érvényes valóság. Ez  tapasztalat. Ezért nem nem-valóságos, hanem csak egy a megjelenési formák közül, melyeket a valóság felkínál. Van egy érvényes alapja – egy környezet, melyet elfogadtok és melyben meghatározott tapasztalatok lehetségesek.
Ugyanez vonatkozik más valóságokra. Tudjátok, hogy egy személyes rápillantás és egy képeslap között különbség van: Utóbbi egy művészi utánzat. És így van különbség az ismeretlen valóság és annak egy képeslapon való leképezése között, melyet adhatnak nektek.
A ti szavaitokkal kifejezve, Roburt az igazi dolgokat keresi – az ismeretlen valóságot direkt, saját érzékelésben akarta megtapasztalni, függetlenül a díszletektől, melyeket a képeslapok kínáltak neki. Pont.
Adj egy kis időt….

(22:47 „Kint vagyok”, mondta Jane váratlanul, és köhögött. Aztán: „rajta vagyok valamennyire, várj egy percet. Nem tudom, meg tudom-e kapni, vagy nem….” Köhögött újra és újra; az utolsó szünet óta a hangja nagyon rekedtté vált, annyira, hogy pár perce azon voltam, megkérem, hagyjuk abba az ülést. Tiltakozásom ellenére még egy doboz cigarettát kért. Lásd a 3. hozzáfűzést a következő anyaggal kapcsolatban.)

„Ha ezt most át tudom hozni, az aztán lesz valami, mondhatom”, vélekedett Jane, és rágyújtott egy cigarettára. Ivott egy korty sört. „Rob, kapom…. – csodálatos hang, gyors folytatásban, melyet nem tudok visszaadni – nagyon sebes, nagyon melodikus – az elektron perdülettel9 és a sejtfelépítéssel kapcsolatos.


Az elektronpördület gyorsabb a celluláris felépítésnél. Az elektronok nagyobb sebessége okozza valahogy a sejtek korlátozását (behatárolását). És itt van valami, ami egy transzban található, mondjuk, egy kristály, ami a sejtekben él.
Várj egy percet”, kiáltott Jane ismét. „Egy fantasztikus hangot kapok, ami be van zárva egy kristályba, fény által beszél, egy személyiség létezésének a magja. Éppen acélhoz hasonló színes hangokat hallok… Látni akarom, mit kaphatok még. Ki akarom fejezni szavakkal, és olyan gyorsan kapom”. Szünet.


„És most csak a személyiségről beszélünk”, mondta Jane és ismét köhögött. „ Úgy van egy magja egy személyiségnek, ahogy a magbél a szél által repítve valamilyen környezetben leesik, ami (a személyiség) a saját szelfje szárnyain tovarepül és sok idő és hely világába lehullik. Egy csengéssel esik le, ami az ő saját igazi hangja, különböző húrokat pendítve?”.
(22:58) Ezek a hangok tudatában vannak saját különlegességüknek, csodálatosan egyedülálló, mégis mindegyik egy szimfóniára jár. Minden hang ismeri magát, mint önmaga, ……………………………? ; mégis tudatos a végtelenül sokféle hangra, amiket más valóságokban hallat – a hangszerre, melyen keresztüljön a nagyszerű játéka. Minden sejt, s-e-j-t, ugyanazon a módon üti? a hangot, és minden szelf is, sz-e-l-f, egy kaleidoszkópban, melyben a legcsekélyebb variációnak jelentősége van és kihat az egyéni csengésre, az egészet létrehozva?.
Így csengünk több mint egy valóságban; most együtt hallom ezeket a hangokat, mégis megkülönböztetve, talán, mint az esőcseppeket, és megpróbálom összeállítani és mégis hallok minden külön hangot… Seth vagy valaki más kijelentése – talán csak én vagyok az – a mi időnk embereihez fordul. Megpróbálom ugyanezt tenni, de hirtelen hallom a saját igazi hangomat, melyet követnem kell… és továbbmenni, mint a konvencionális képeslapok…Készen vagyok, Rob.”

(23:03)”Megcsináltam, mondhatom”, Mondta Jane meglehetősen bizonytalanul egy pár perccel később.” Nem tudom, hogyan tudod majd összehozni Seth anyagával. Ez olyan, mintha egy hangjegy megtalálná az ő igazi hangját, és ha ez megtörténik, semmi másnak nincs értelme már. Ez minden, amit mondani tudok. De ha egyszer elkaptad, tudod, hogy ez az.”
Eltekintve néhány esettől, melyekben az ismétléseket kihagytam, Jane anyagát 22:47 után itt változtatás nélkül adtuk közre. Azon gondolkodtam, vajon egy Seth-transzban volt-e, minden esetre a szokásos hangjelenség nélkül. Az is gondot jelentett, hogy olyan gyorsan tudott beszélni, hogy nem tudtam követni az írással. Amint befejezte, világossá vált, hogy se nem Seth-nek, se nekem beszélt. A felfokozott tudatállapot a sajátja volt. „ Tudom, hogy a székem (a szobában) és a konyhapadló között egy univerzum létezik”, mondta Jane, miközben felállt, „de gyalog is elég jól megbirkózom vele. Ha találkozol a saját egyedi hangoddal, már felismered, és megcsináltad. Ismered a hangodat az univerzumban, akkor is, ha nem tudod szavakkal kifejezni…”


Jane azt mondta, a testesség és óriásivá válás megszűnt, amikor a saját kivitelezését elkezdte. Meg voltam lepődve, amikor észrevettem, hogy a sokkal tisztább volt, alig csengett rekedtesen. Nyugtalan volt. Nem tudta egész pontosan, mit kellene tennie. Behívta a szobába Willy macskánkat. Javasoltam, hogy egyen valamit. „Érdekes”, mondta Jane, „olyan érzésem van, mindegy, milyen irányba megyek, készen van számomra egy út, ami az én utam; sosem volt még ilyen érzésem.” aztán bejelentette, hogy menne lefeküdni. „de amint rajta vagyok, fogadok, megfordulok és visszajövök..” Kiment a szobából. Úgy döntöttem, eszem valamit és dolgozom a jegyzeteken, amíg várom, hogy visszajöjjön.
Nos, itt van, hogyan akarom „összehozni Seth anyagával”, ami azt jelenti, beszélni fogok az én nézőpontomból a különböző tudatállapotokról, amelyekben ma Jane volt, ahogy az óriássá válás érzéséről és a hangokról való médiumi tapasztalatairól, a mai üléssel összefüggésben. [Az ülés maga egy további tudatállapotot testesít meg természetesen.]Ugyanakkor az olvasók saját intuitív összefüggéseket hozhatnak létre, ha maguk állítanak össze ilyen anyagot, még ha „csak” tudat alatt is teszik.
Jane napja messzemenően egy sor megváltozott, néha csaknem extatikus tudatállapotból állt, mindegyik a jelentősen misztikus természete10 egyedülálló és alkotó aspektusának kifejeződése. Amikor nem a legjobb lelkiállapotban volt, akkor is bőséges energia állt a rendelkezésére. Feltételezem, hogy tapasztalata a belső hangokról az érzelmi tónusról szóló információk interpretációja volt, melyet Seth két éve adott nekünk; lásd a Személyes valóság természete 1 kötet 613. ülését. Biztosan mély összefüggések vannak Jane igazi hangokról való tapasztalata és Seth azon kijelentései között, hogy mindannyian egészen határozott saját érzelmi minőséget birtoklunk, mely mély zenei akkordokhoz hasonlít. 22:06-kor aztán még ezt mondta: „Ez az érzelmi tónus áthatja tehát az egész létezéseteket. Ez az a forma, mely elfogadja szellemeteket, amikor a hússal összekötődik.” Azt is gondolom, a ténynek, hogy Jane rálelt a saját útjára, köze van Seth záró megjegyzéséhez 22:16 után [613. ülés]: „Az érzelmi tónus tehát mozgásimpulzus és textúra (mintázat) - és karakteres hangszín - az (ugyanaz) a része energiátoknak, mely a fizikai tapasztalatotoknak szenteli magát.”11


Ha az ember megnézi Jane tudat-kifejeződéseit egész napon át, mely egyszerre volt megnyugtató és izgalmas, már nem találok csodálkoznivalót azon, hogy hogy ma este egy további kitűnő tudatállapotba merült. Paradox módon a Pszichés politika anyaga nem csak az „érzelmi tónus”-ról való belső tudása alapján jött létre, hanem (……………………………………..?)
És ő nagyon tudatos arra a tényre, hogy a testesség érzése egy a módszerek közül, melyek segítségével – ahogy írja -, megkísérli „a saját háromdimenziós létezésünket és ezt az Univerzumot a keretrendszerén kívülről megszemlélni”, vagy a konvencionális pszichés képeslapokból kilépni.
(Végezetül egy megjegyzés ehhez az estéhez: Jane nem jött vissza a szobába, hogy láthassam, miközben ettem és írtam – mély alvásban találtam őt…)

 

Saját megjegyzés:

Az "érzelmi tónus" a német szövegben " lelkiállapotnak" volt fordítva, de volt egy fordítói megjegyzés, hogy az eredeti szó feeling-tone, lehet, hogy hülyeség, de a szövegkörnyezetből úgy gondoltam, arról a mély érzelmi tónusról lehet itt szó, amire gyakorlat is van valahol, talán Seth könyvében. Vagy mégsem?

 
tida | 2018-05-24 21:15:56 Válasz erre Adatok E-mail (66)
Eddigi hozzászólásai:
3359 db

Meggondoltam magam. Túl nagy értéke van ennek.

 
tida | 2018-05-24 20:32:56 Válasz erre Adatok E-mail (65)
Eddigi hozzászólásai:
3359 db

Neked is köszi:)

  Előzmény: Roy [56] (2018-05-20 19:39:37)
 
tida | 2018-05-24 20:32:05 Válasz erre Adatok E-mail (64)
Eddigi hozzászólásai:
3359 db

Köszi a köszit:)

  Előzmény: Vanyai [55] (2018-05-20 14:13:28)
 
tida | 2018-05-24 20:27:18 Válasz erre Adatok E-mail (63)
Eddigi hozzászólásai:
3359 db

A magad frusztrációját kellene megértened, többre mennél vele.

  Előzmény: seelvuple [62] (2018-05-24 20:16:55)
 
seelvuple | 2018-05-24 20:16:55 Válasz erre Adatok E-mail (62)
felhkep
Eddigi hozzászólásai:
165 db

Szia

Tida pont ma akartam leírni neked egy álmom. Értem a frusztrációdat. Ha hagyod kibontakozik belőle valami szép, ami egész lesz.

Ha gondolod én megosztom veled.

  Előzmény: tida [61] (2018-05-24 16:50:48)
 
tida | 2018-05-24 16:50:48 Válasz erre Adatok E-mail (61)
Eddigi hozzászólásai:
3359 db

Sziasztok!

 

Itt most bekövetkezett egy pont, amikor azt mondom, elég.

Nem másolok be ide több fordítást, mailben fogom elküldeni azoknak, akiknek jónak látom. Ha vannak olyanok, akik nem atívak itt, de sokat jelentett számukra, hogy olvashatják itt a fordításokat, nagyon síjnálom, de nem tudom tovább nézni, ahogy valaki a minimális tiszteletet nem adva meg a közösségnek (többedszeri, többek által megfogalmazott kérés ellenére) tönkreteszi mások munkáját és eddigi erőfeszítéseit.

 
seelvuple | 2018-05-24 12:02:04 Válasz erre Adatok E-mail (60)
felhkep
Eddigi hozzászólásai:
165 db

As a human being the artist may have many moods and a will and personal aims, but as an artist he is ´man´ in a higher sense – he is ´collective man´ – one who carries and shapes the unconscious, psychic life of mankind. (Carl Gustav Jung)

Ha valaki esetleg megtalálja azt a Jung idézetet, ahol a művészetet Minerva baglyához hasonlítja - ami elkíséri az emberiséget, akkor linkelje ki.Valószínű egy ilyen állapot vagy valódi világot keresett Hamvas Béla is - Elképesztő azaz ember, bár a búskomorsága a diktatúrából vagyhát kinek miből - de végig vette az egész történelmet ´Az ősok nagy csarnoka´-ban.

Nem olvastam soha, de Hamvas egy hihetetlen gondolkodó volt, akit méltatlanul mellőznek a magyar irodalomból (is). Pont.
Bár ő soha nem kérte, sőt kifejezetten megtiltotta hogy szobrot vagy bármit elnevezzenek róla.

Most elég ennyi.

  Előzmény: seelvuple [59] (2018-05-24 11:48:57)
 
seelvuple | 2018-05-24 11:48:57 Válasz erre Adatok E-mail (59)
felhkep
Eddigi hozzászólásai:
165 db

MŰvészet

Hozok egy ilyet:

Sajnos nem találtam meg az eredetit amit kerestem. Középen egy nap és nagyon éles a kép. Valószínűnek tartom, hogy Van Gogh egy ilyesmi utazó lehetett, bizonyos részei tudhattak erről. Bár azt nem tudom miért vágta le a fülét.

Nos mivel az eredetit nem találtam, ezért rápillanatottam erre - arra gondoltam hogy fiktív karakter és mellette észrevettem egy másik képet.

Amit ki akartam emelni hogy vannak hasonló állapotok, ahol a valóságot szintén rendkívül álombélinek látom és egy folyamatos fuzzy - ilyen félhomály szerűség jön létre. Ha megfigyelitek amúgy ezt a természetes remegést lehet látni.
Érdekes Seth elképzelése, hogy szerinte le lehet kicsinyíteni

A tudatodat - ekkor láthatod a szobát mint egy csillagszerű alakzotokat.


Rick


Reggel még jött ezzel kapcsolatban egy gondolatom. Stanislav Szukalksi van a falomon - na persze nem az eredeti. De amikor egy képet nézel akkor sem az eredeti képet nézed.
Konkrétan egyszer arról beszélgettem egy Múzeumban, hogy az a festmény amit kiállítottak Paul Signac-tól - valójában az atomok tánca miatt - konkrétan nem azonos és nem is lehet mint amit néznek.
Aztán meg arra is hogy felnéztem és rozsdás volt az egyik vas azt mondtam - illetve azt hittem Anyám mellettem áll és közbe felfelé néztem - hogy a művészet nem attól lesz, hogy kiállítanak egy tárgyat, hanem ahogy a szemlélő rátekint.
Aztán visszahelyeztem tekintettemet vízszintesre és kiderült hogy egy csaj áll mellettem akit nem is ismerek, de meglepő érdeklődéssel hallgatta a monológomat.


Tulajdonképpen egészen reális, hogy vannak olyan világok, amikből be lehet sétálni a mi világunkba.

A Varjú történetet majd leírom.

  Előzmény: Vanyai [58] (2018-05-24 04:20:00)
 
Vanyai | 2018-05-24 04:20:00 Válasz erre Adatok E-mail (58)
Eddigi hozzászólásai:
1281 db

"Eredetileg ezek a képeslapok eredeti víziók és egyéni interpretációk voltak. Később azonban fokozatosan útikalauzként funkcionáltak, melyek már az utazás előtt tanácsot adtak."

Azert fogott meg annyira ez a Seth fele nezet, mert annyira tisztan fogalmaz es olyan hasonlatokat reszeket emelki , hangsulyoz amiket eppen kell ahhoz hogyha megtalalod az utazasod soran akkor inspiral es tovabb lok , es megnagyobb elemlampat ad a kezedbe:)

NAlam pl amikor merulok es foleg amikor ideak utan "nyomozok" es ismerkedek veluk- ezt az utat is pl Sethnek koszonhetem hogy erre fele is tudtam nyitni - bamulatos az az intenzitas amikor egy ideaba elmerulunk es bele eljuk magunkat. Pontosan mint ahogy a viz alatt vagyunk , eloszor meg kell szokni a a vizalattisagot majd ha ez meg van akkor johet hogy mi is vesz korul.Bekapcsol automatikusan az uj adott kozeget lefordito erzekeles. Nem kell semmi csak az abszolut semmitteves! NA a lenyeg hogy ezek az "emlekpontok" mind mint egy kepeslap lenne - ezert tetszik Seth mert tenyleg olyan :) - "belenezel" egy emlekpont es ahogy meglatod egybol vegig szaladsz a torteneseken.Es itt jon az egyen tudatossaga a kepbe hogy hany csatornat tud vegig vinni/kovetni a figyelmevel vagyis mennyi infot  tud fogni.

PL az egyik ismerosom O egy AlmodoTudos az en szememben mert olyan osztonosen megy eber alomba hogy szamomra hihetetlen.NAla rendszeresek az egyszerre harom almot latok elek at es jatszom a szerepekkel. Az O elmondasa szerint O ugy latja mintha a monitoron lenne harom youtube ablak nyitva, Tudja egyszerre latni a harmat es valazt melyikbe "folyik bele".

 
Vanyai | 2018-05-24 04:04:24 Válasz erre Adatok E-mail (57)
Eddigi hozzászólásai:
1281 db

" Azok az emberek, akik ismeretlen valóságokba utaztak, mindig kalandvágyók voltak. Sokan csak a pillanatfelvételeket nézték, amiket mások a világotokban küldtek, és így kezdték a saját eredeti víziójukat ezeknek a más képeknek a ruhájába öltöztetni. Létrejött a könnyen kezelhető ideák, elképzelések és képek gyűjteménye. A felfedezők világos víziói feledésbe merültek. Az utazók nem próbáltak többé eredeti pillanatfelvételeket készíteni a számos környezetről és valóságról, amiken keresztülutaztak. Egyszerűbb volt a tapasztalataikat az olcsó pszichés képeslapokon interpretálni."

Aztamindenit , hogy odarakta!!!! Nagyon komoly :)

  Előzmény: tida [52] (2018-05-19 21:54:53)
 
Roy | 2018-05-20 19:39:37 Válasz erre Adatok E-mail (56)
Eddigi hozzászólásai:
221 db

Csatlakozom a többiekhez, nagyon kemény melóó ez, és hiszek benne, hogy sokunknak nagyon is értékes :) Köszönjük ezerrel! :)

  Előzmény: tida [52] (2018-05-19 21:54:53)
 
Vanyai | 2018-05-20 14:13:28 Válasz erre Adatok E-mail (55)
Eddigi hozzászólásai:
1281 db

En is koszi!!

Szigoru vagy magadhoz  :    " olyan is lett:(  "

Rohadt sok munka van egy ekkora  szoveg leforditasaban.

Folytasd  csak!:)

  Előzmény: tida [54] (2018-05-20 13:35:14)
 
tida | 2018-05-20 13:35:14 Válasz erre Adatok E-mail (54)
Eddigi hozzászólásai:
3359 db

Szívesen:) A 713. üléstől nagyon nagyon szenvedtem, borzasztó nehéz volt fordítani, olyan is lett:(, de még unalmas is volt számomra. A reménykedés adott erőt a következő elkezdéséhez, hátha az érdekesebb lesz, és számomra az is lett:)

  Előzmény: atta [53] (2018-05-20 09:07:49)
 
atta | 2018-05-20 09:07:49 Válasz erre Adatok E-mail (53)
Eddigi hozzászólásai:
1448 db

Köszönöm a fordítást! Este feltétlenül elolvasom. :)

  Előzmény: tida [52] (2018-05-19 21:54:53)
 
tida | 2018-05-19 21:54:53 Válasz erre Adatok E-mail (52)
Eddigi hozzászólásai:
3359 db

714. ülés 1974. október 23. szerda 21.36

fordítás első része

(Ma délután Jane felhívta Tam Mossmant, lektorát a Prentice Hall-ban, és közölte vele: „ Megvan a következő könyvem.” Psziché politikának* nevezi. Az Aspektus-pszichológia egy további könyvének tekinti,  a Kalandok a tudatban folytatásának.
…………………………………………………………… )
Jó estét.
(Jó estét Seth.)
Bizonyos szempontból ez egy jelentős este Roburt számára…
Miközben én beszélek, az az érzése, a teste drasztikusan megnyúlik (szünet)a feje elér a csillagok fölé, az egész alak kiterjed és elnyúlik a valóságok fölött.
Bizonyos értelemben a fizikai test mindig ezt teszi; azaz kiterjed a valóságok fölé, és magában is tartalmazza az idő és a létezés dimenzióit, melyeket szavakkal nem lehet leírni. Egy sejt maga örök, bár a ti világotokban csak „egy ideig” létezik.
Az ismeretlen valóság és a psziché átfogó létezése azonban nem választható el az élő test intim ismeretétől, mert a testi élet ezeken a keretrendszereken belül van. Ahogy korábban említettem 4, a tudatos szelf általában csak egy kis dimenzió keretein belülre koncentrál. Ezt a dimenziót azonban amennyire lehetséges, megtapasztalja, miközben fényereje és kitűnő fókuszélessége? csak attól lehetséges, hogy erre állítottátok be magatokat, és a lehető legnagyobb figyelmet szentelitek neki. Ha ezt a folyamatot megértitek, akkor kezdhettek más „műsorállomásokra” kapcsolódni.
Akkor fogjátok tudni, hol található a ti multidimenzionális tévéteken a fizikai valóság programkapcsolója. Megtanulhattok keresztülutazni ezen az élő díszleten, mialatt arra fókuszáltok, és a „felület” -képet épen és egészben hagyjátok. Ti programozzátok magatokat bizonyos módon, olyan gondosan és effektíven mentek mindennapi kötelességeitek után, ahogy szoktatok, - de egyidejűleg valóságotok egy kiegészítő részét fedezitek fel. Ez a fizikai szelfet semmi estre sem csökkenti. Sokkal inkább gazdagodik ezáltal. Felfedezitek, hogy a pszichének sok aspektusa van. Miközben örvendeztek a fizikai aspektusoknak, megállapítjátok, hogy úgy mondjam, még egy részetek maradt; és ez a rész utazhat más valóságokba. Vissza is térhet, és a fizikailag orientált szelfnek „pillanatfelvételeket” hoz az utazásáról. Ezeket a pillanatfelvételeket rendszerint a hazai programotoknak megfelelően interpretáljátok. Különben nem volna értelmezhető a fizikai szelf számára.


Mindenkor vállalkoztak emberek ilyen utazásokra. A pillanatfelvételek a ti világotok és a meglátogatott világ között lévő sötétkamrában kerülnek előhívásra. Azok az emberek, akik ismeretlen valóságokba utaztak, mindig kalandvágyók voltak. Sokan csak a pillanatfelvételeket nézték, amiket mások a világotokban küldtek, és így kezdték a saját eredeti víziójukat ezeknek a más képeknek a ruhájába öltöztetni. Létrejött a könnyen kezelhető ideák, elképzelések és képek gyűjteménye. A felfedezők világos víziói feledésbe merültek. Az utazók nem próbáltak többé eredeti pillanatfelvételeket készíteni a számos környezetről és valóságról, amiken keresztülutaztak. Egyszerűbb volt a tapasztalataikat az olcsó pszichés képeslapokon interpretálni.


(Szünet 21:59-kor) Eredetileg ezek a képeslapok eredeti víziók és egyéni interpretációk voltak. Később azonban fokozatosan útikalauzként funkcionáltak, melyek már az utazás előtt tanácsot adtak. Egy példa: Ha a világotokban egy idegen országba terveztek utazást, találtok könyveket, melyek megmondják, mire számítsatok. Ha más valóságokba utaztok, vagy tudatotok elhagyja a testeteket, ugyanilyen útikalauzokra támaszkodhattok, melyek aktivitásotokat előre programozzák. Pont.  


Ahelyett, hogy elmondják nektek, ahhoz, hogy egy bizonyos helyre megérkezzetek a Földön, egy bizonyos időben egy bizonyos repülőtéren szálljatok repülőre, ezt a szélességi- és magassági fokot elhagyva erre a szélességi és magassági fokra juttok; ahelyett, hogy azt mondanák, elhagyjátok az országotokat, és egy másikba értek, ahol egy diktátor, egy elnök, vagy anarchia uralkodik, azt fogják mondani nektek, hogy ezt az asztrálsíkot valaki más akaratából, melyből ennyi és ennyi van, elhagyjátok, az esettől függően fejedelmek vagy uralkodók, istenek vagy istennők kormányozzák. Helyettetek, ahogy az útikalauzok művészeti galériákhoz és múzeumokhoz irányítanak, az Akasa-Krónikához 6 dirigálnak. Ahelyett, hogy világotok archeológiai ásatásaihoz és a letűnt kultúrák nagyszerű romjaihoz vezetnének, azt mondják majd nektek, hogyan találhatjátok meg Atlantiszt és Mu-t 7 és múltatok más időit.
Így tesztek egy médiumi utazást más valóságokba egy útikalauz irányításával; az ismeretlen ismerősnek tűnik, és végül nem felfedezők lesztek, hanem turisták, akik magukkal hurcolják saját kultúrájuk limlomját és igazán konvencionális elképzeléseit.


Léteznek tehát belső konvenciók, ahogy külsők vannak. Ahogy a külső szokásokat magatokkal kell vinnetek, hogy az általános elképzelésekhez idomulni tudjatok, úgy kell a belső konvenciókat is létrehozni ahhoz, hogy belső tapasztalatotok idomuljon az adott programhoz.
A konvencióknak megvan a maguk jó oka. Általánosságban segítenek a tapasztalatok rendszerezésében. Ha lazán fogjátok fel és kezelitek őket, jól szolgálhatnak irányvonalakként. Mereven kezelve azonban szükségtelen dogmává válnak, és szigorúan korlátozzák a tapasztalatot. Ez a belső és a külső aktivitásra is vonatkozik. A konvenciók az elhatárolt és megdermedt „spontaneitás” következményei.
Egyrészről, a ti fogalmaitok szerint, minden hagyománynak jelentősége van. Mindegyik egy spontán intést (gesztust), egy egyedi reakciót mutat be. Mégis, ha rendszerré válik, az eredeti spontaneitása elvész, és egy olyan mesterséges rendet vetít ki, mely a viselkedési formák meghatározását szolgálja, ahelyett, hogy felkínálna egy kifejezési formát. Ahogy tehát a fizikai szinten, a pszichikai szinten is vannak hagyományok és szokások, vallási és pszichés dogmák; tudati körutazások útikalauzzal, mely során utasítva lesztek, hogy egy meghatározott irányba menjetek, vagy egy meghatározott programot kövessetek. Féltek egy saját interpretációtól a természetes valóságról, melyet azon kívül megtapasztaltok.


Roburt mindvégig ragaszkodott az ismeretlen valóságról szóló saját személyes vízióihoz és egyéni kifejezési formájához, ahogyan ő azt tapasztalta, és olyan kijelentéseket hozott magával, melyek nincsenek összhangban a konvencionális pszichológiával.
Tartsátok meg a szünetet.

 
tida | 2018-05-19 18:20:33 Válasz erre Adatok E-mail (51)
Eddigi hozzászólásai:
3359 db

Gondolom, észrevettétek, hogy Robert kommentárjait már egy ideje nem fordítottam le. Nincs hozzá türelmem, kedvem, erőm... ez van:)

 
tida | 2018-05-19 17:42:55 Válasz erre Adatok E-mail (50)
Eddigi hozzászólásai:
3359 db

713. ülés fordítás második része

 

(22:45: „Ember”, mondta Jane, miután egy különleges megosztott állapotból kijött, „tényleg nekiállt”. „Anyagok tonnája volt ott, minden készen, és várnak…”Én is fel tudtam ismerni, hogy így volt. A közlése egy állandó, nyugodt, mégis intenzív szintet ért el, melyet láthatólag végtelenül fenn tudott volna tartani. Jane itt egy megfigyelést kommentált, melyet én is megtettem már az előző ülésen. A 709. ülés óta nem várt a korábban szokásos kissé „nehéz” transzállapotra, mielőtt elkezdte Seth-tel a könyv anyagát; lásd ebben az ülésben a 22:55-kor tett megjegyzést. Valamilyen módon, amit nem tudott leírni, képes sokkal könnyebben elérni a transzállapotot. Lásd evvel ellentétben az első kötetben a 688.  és 703. ülés végén a megjegyzéseket, ahogy  a 4. függelék anyagát, ahol a fordítási problémákról írtam, mellyel Jane az „Ismeretlen valóság” kezdése óta gyakran konfrontálódott ……………..
„Ezt a rendkívül érdekes érzést a „hajtogatott? időről” az üléseknél kapom”, folytatta Jane. „Kutyaszorítóban vagyok. Kaphatok több anyagot a könyvből vagy valamit magamról. Nem tudom, mit csináljak. Tudom, hogy a könyv anyaga már itt van, de idő kell ahhoz, hogy megkapjam. 8 Tulajdonképpen mindkét anyagot akarom. Gondolom, várok, és meglátjuk, mi történik…”
Újracsatlakozás hasonló módon 23:01-kor.)


Még ha mindez nagyon ezoterikusan hangzik is, mégis rendkívül gyakorlati jelentősége van, és mi itt a kreativitás természetével foglalkozunk.
Gondolataitoknak például, és nézőpontotoknak megvan a maga érvényessége és ereje. Ti hozzátok azokat mozgásba, de aztán saját törvényeiket és valóságukat követik. Minden kreativitás a pszichéből jön. Javasoltam (röviden) Jane csoportjának egy projektet – egy olyat, ami végül sok mindent világossá tesz, amiről az „Ismeretlen valóságban” beszélek. Azt javasoltam, hozzanak létre Roburt kurzusának résztvevői egy várost egy másik valóságszinten. Nem felhőcskékről, vagy égboltról van szó, ami valahol fölötte lebeg, hanem egy nagyon hiteles találkozópontot világok között.  Egy pszichikai piacteret például, ahol ideák kerülnek kicserélésre, pszichikai kommunikáció egy helyét, egy kellemes környezetet nagyon világos koordinátákkal, mely, mint „körkörös szatellitet”, világotok peremére létesül. Eredetileg minden világ így jött létre.
Bizonyos tekintetben ez azt jelenti tehát, nagyon kis keretek között, egy másfajta valóság létrehozása és kezelése - mely azonban a ti perspektívátokból ismert, elfogadásra kerül. Ismeretlen szinteken épp ilyen módon nyúlik ki a világ, ahogy ti ismeritek. 10 Néhány résztvevőnek álmai voltak, melyek egy ilyen projektben való részvételükről szóltak. Roburt testen kívül találta magát, és egy zakót nézegetett. Négy négyszögletes zsebe volt. Óriási nagy volt. A hajtókái nyitva voltak. Az álomban átrepült ezeken a nyílásokon, és szó szerint egy másik dimenzióban landolt, ahol egy hajtóka csúcsa egy domb volt. Ebből a második perspektívából a zakózsebek az első perspektívára néző ablakai voltak egy épületnek, mely egy további, harmadik perspektívából a domb mögött állt. Amikor a dombon állt, tudta, hogy az épület ablakai a harmadik perspektívából egy zakó zsebei voltak az első perspektívából, de már nem tudta, mint olyat érzékelni. A dombon való szemlélődésében a második perspektívából nem volt látható az első perspektíva mögötte, és a harmadik perspektíva „előtte” helyezkedett el, egy szakadékkal elválasztva tőle, amit nem értett.
(23:15)  Mégis tudta, hogy ha a harmadik perspektívából az ablakok reluxáit lehúzná, burkolva? megjelennének az első perspektíva zakózsebei. Az is világos volt számára, hogy a harmadik perspektíva épületének kialakítását ő irányította, miközben a zakót (első perspektíva) megalkotta.
Amikor Roburt a dombon landolt a második perspektívából, beszélt az építési vállalkozóval, aki már ott volt. Azt mondta, módosítani akarja az épületet. Az építési vállalkozó helybenhagyta és kiáltott az embereknek, akik a harmadik perspektívából az épület helyén dolgoztak, utasítva őket.


Nos: Roburt valóban részt vett az épület felépítésében, és valóban különböző dimenziókon utazott át, melyekben a dolgok egy másik dimenzióban egészen mást mutattak. Egyszerűen arra használta ezeket a szimbólumokat, hogy érthetővé tegyen egy elméletet, mely azonban azt a tényt szimbolizálta, hogy egy dimenzió minden adott tárgyának egy másik dimenzióban más valósága van. Nem mozoghattok téren és időn keresztül anélkül, hogy a psziché fókuszát ne változtassátok.
(Hangsúlyozva:) Ha ezt a fókuszt ilyen módon megváltoztatjátok, a külső valóságot is megváltoztatjátok, melyet aztán tapasztaltok.
Adj egy percet… pihentesd egy kicsit a kezed…
Később fel fogjátok ismerni azt a furcsaságot, amiről ma szó esett.


(Jane még mindig transzban ivott egy sört. Seth késlekedés nélkül adta neki át ezt az egész nehéz, bonyolult anyagot az álmával összefüggésben)


A következők Roburtnak szólnak, de másoknak is, és az akarat természetéről szóló kis esszéként is szolgálhatnak.
(23:26. A mi véleményünk szerint sok abból, amit Seth mondott, nagyon személyes – így csak bizonyos részeket adtunk közre alább, együtt pár zárójelbe tett megjegyzéssel, hogy az összefüggések érthetőek legyenek. De ezek a kivonatok is betekintést szolgálnak Jane személyiségének aspektusaiba, ahogy az enyémbe is, és hozzá kell tennem, a kihagyott részek számunkra még ennél is jelentősebbek. Jó gyakorlat számunkra ez az egész anyag.)


Roburt bizonyos területekre irányította az akaratát. A te akaratod a te szándékod. Létezésed minden erejét az akaratod mobilizálja, mely a végkövetkeztetését a meggyőződéseid és gondolati elképzeléseid szerint vonja le. Mindegyikőtök a saját módján használja az akaratát. Mindegyikőtöknek saját módszere van a kihívások körüljárására. Roburt a kihívásai legyőzésére használta az akaratát (közülük soknál).  Az utazások olyan módja mellett döntött, melyek a leginkább megfelelnek egyedülálló karakterjegyeinek. Ez a szándék a fejében volt. Amikor megbirkózott ezekkel a kihívásokkal, bevetette minden akaratát és mobilizálta minden erejét, hogy realizálja képességeit és létrehozza a feltételeket, amik mellett, ahogy remélte, Joseph (ahogy engem hív Seth) is teljesíteni tudja az övét. Mint már mondtam, egy személy akarata a valóságról alkotott elképzelései szerint ténykedik, és így, ha ezek a meggyőződések megváltoznak, néha akadályozva vannak a törekvései. Roburt a saját módján mindig egyszerre egy kihívásra koncentrált – belefúrva magát, hogy úgy mondjam, és minden mást, ami eltérítette volna, figyelmen kívül hagyott.
Írni akart, és minden kreatív és médiumi képességét kihasználni, így száműzött minden figyelemelterelést. Irodalmi szelleme a kreativitás egy tápláló diétájához és médiumi tapasztalathoz vezette, és egy olyan szituációba, melyben Joseph és ő végre (bizonyos mértékig) függetlenek lehettek anyagilag, ebből a szempontból tehát nem veszélyeztetettek. Gondolkodásmódjának megfelelően távoltartott minden fölösleges csomagot, és a diétája fizikai szempontból sovány volt… Akaratereje bámulatosan erős. Nem ő az egyetlen, aki sok területen egyszerre dolgozik. Minden személy aszerint a szándék szerint él, mely létezése erejéből feltör. …………………………….?, így minden pillanatban érintette a valószínű gyógyulás múltbéli pontjait. 11 Senki nem gyógyulhat meg saját akarata ellenére. Nincs ilyen kényszer.  
Másrészről nem szerette tervének minden aspektusát. Mégis ez része volt a módszerének, egy eszköz fókuszának intenzívebbé tételére, tapasztalatának megerősítése egy kis területen, mely biztonságot is adott, úgy, hogy a belső felfedezőutak a feltételek által (a külső körülményeiben) kiegyensúlyozódtak…Látja, hogy a kihívást legyőzte, és most ideje egy következőt állítani, és akaraterejét bizonyos fizikai területekre fordítani. Te (Joseph) elhatároztad, megtalálod a kapcsolat módját, mely Roburthoz fűz, egy olyan kapcsolatot, mely a szüleid közt sosem volt 12, és akaraterődet te ebbe az irányba irányítottad. Evvel egyidejűleg úgy döntöttél, bizonyos mértékig elhatárolod magad a világ más részétől, mégis megőrzöl és fejlesztesz egy érzelmi kapcsolatot egy társsal, aki más volt, mint a korábbi tapasztalataidban. Kreativitásnak kellett evvel összekapcsolódnia. Te is el voltál bűvölve, amellett döntve, hogy a valóság természetébe utazol, legalábbis egy homályos képet abból, ami ő lehetne, elcsípsz. Ebben a valószínűségben beszereztél magadnak egy hátteret, ami a sportot és a test szeretetét tartalmazta, tudván, hogy ez (ezek a tulajdonságok) erőt adnának neked.


Volt tehát egy erős, közös meggyőződés, hogy energiátokat minden áron óvni kellene, és minden világi eltérítést ki kellene kapcsolni. Roburt az ő gyakorlatias értelmével inkább szó szerint vette ezt, mint te, és a fizikai korlátozás egy része volt korábbi természetes környezetének (anyja krónikus betegségének folytán), ami esetedben nem állt fenn. Mégis meglepően (bámulatosan) kitartó (szívós)
Akaratereje éppen úgy tiszteletet érdemlő, és most először kezdi ezt érezni. Evvel a bizonyossággal tudja most egy új, fizikailag orientált irányba bevetni magát. A többit tudat alatt követi….Az erőpont a jelenben van 13; az anyagnak ez a formája és a tény, hogy Roburt és mások ezt megértik, fontosabb, mint a „múltbéli” lehetőségek. Volt egy sor kihívás, melyet Roburt az akaratereje bevetésével állított magának, és ez (a fizikai) egyszerűen a következő, mely legyőzésre vár. Mint már mondtam, sok ember még csak tudatában sincs ilyen erőnek.
Szívből kívánok nektek jó éjszakát.


(Vége 0:23-kor. A reggelinél néhány óra múlva Jane elmondta nekem, hogy egész éjjel a Seth könyvön dolgozott.
És egy évvel később: Seth egy privát ülésen ismét az akaraterőről beszélt, ez  1975 áprilisában, az „Ismeretlen valóság” diktálásának befejezése után 6 hónappal volt. Amint Jane letudta ezt az anyagot, arra gondoltam, néhány általánosságokat tartalmazó részt hozzáfűzök ehhez az üléshez. Seth:)


… Nem kellene kifogásokat keresnetek. Alapból van akaratotok. Miután megszülettetek, ezt az akaratot a növekedésre és fejlődésre irányítottátok. Szó szerint magatokkal hozzátok az akaratotokat az életbe, és az akaratotokkal tartjátok magatokat életben. Ez az akarat , a létezés iránt, indít el minden testi aktivitást, mely aztán automatikusan ugyanavval az erővel hat, melyből az akarat is létrejött.
Csecsemő és gyerekkorban az akarat céltudatosan a testre irányul, és a fejlődésre való törekvésben félresöpör minden akadályt. Ennek az akaratnak mindazonáltal becsülnie kell a feltételeket is, melyekbe a szervezet belenő, és a kiterjesztéshez a legjobb területeket is fel kell kutatnia.
A faj különböző kihívásokkal foglalkozik a történelem folyamán. Programozott társadalmakban, melyekben minden nő és férfi tudja, hol a helye (ismeri a helyét), az akarat tudja, milyen irányokat követett, bár figyelmen kívül hagyhat más körülményeket vagy kiváltságokat. A ti saját társadalmatokban egyébként sok kiváltság van…
Roburt egy egészen határozott irányt akart, de nem akart világos tervet, ismert utakat, melyek oda vezetnek. Egy nem-konvencionális utat akart követni. Úgy érezte, védelemre volt szüksége, amíg tanult, és amíg elég bölcsességet szerzett. 14 Magának a keresésnek egy egészen más értékrendhez és egy új gondolkodási rendszerhez kellene vezetnie.
A környezetetekben látjátok, hogyan bánnak mások az élet kihívásaival, és hogy régi elképzeléseket követnek.  Nekik maguknak kell rájönni, hogy ez nem működik.
Az Univerzum veletek van és nem ellenetek. Embertársaitok veletek vannak és nem ellenetek. Ha valaki (közületek) ezt felismeri, eléritek az embertársaitok azon részét, aki veletek vannak. Egy másik szinten találkoztok velük, mely számukra is világos, és egy fejlődést indít el bennük. ..Az akarat hatalma hatást gyakorol, és az egész testben „szétoszlik”. A testnek szüksége van az útmutatására. És mint mondtam, az akarat meggyőződése aktiválja az eszközt, mely a testnek automatikusan rendelkezésére áll.
Vége az ülésnek.


 
tida | 2018-05-04 20:59:23 Válasz erre Adatok E-mail (49)
Eddigi hozzászólásai:
3359 db

Jól működik ez:) Elvárásom ugyan nem volt, csak erős "vágyam", és valami magam előtt is titkolt bizakodásom - különben nem kértem volna:))) Köszönöm!!!:)

 

(de lehet, hogy az elvárás ez esetben kissé pejoratívan hangzik, és azért nem:))

  Előzmény: Roy [48] (2018-05-01 22:37:52)
 
Roy | 2018-05-01 22:37:52 Válasz erre Adatok E-mail (48)
Eddigi hozzászólásai:
221 db

Ej, ej, Tida, leszel szíves nagyobb reményeket fűzni máskor dolgokhoz.. :) "Elvárás" és megtörténik.. ;)

Az én verzióm valami ilyesmi lehetne:

"Ugyanakkor semmi sem létezik a pszichén kívül, ami ne létezne benne is, és nincs ismeretlen világ, amelynek ne létezne a pszichológiai vagy pszichés megfelelője. Az ember úgy tanult meg repülni, hogy megpróbálta külsővé tenni a belső élményt, ugyanis az álmai során, testen kívüli állapotban már régóta ismerős volt számára a repülés. Minden külső valóságba tett kirándulás akkor megy végbe, amikor a psziché megkísérli reprodukálni létezésének belső szabadságát egy adott „külső” világban.

Az emberiség más világokat is meglátogatott az elmúlt korokban. Mások is meglátogatták a ti világotokat. Az emberek álomban és megváltozott tudatállapotokban vállalkoztak ilyen utakra az általatok elfogadott történelem folyamán. Visszaútjuk során élményeiket csaknem mindig a saját otthoni programjuk alapján értelmezték, beleszőve azt, ami valójában történt mindabba, ami végül hatalmas mítoszokká és történetekké alakult – amelyek valósak, de mégsem valósak.

Tartsatok szünetet."

  Előzmény: tida [47] (2018-04-27 22:26:19)
 
tida | 2018-04-27 22:26:19 Válasz erre Adatok E-mail (47)
Eddigi hozzászólásai:
3359 db

Egészségedre!:))

 

Nem fűzök nagy reményeket hozzá, de ha valaki le tudná fordítani és beírná azokat a mondatokat, ahol nekem (?...................) van = ott még van valami, de nem tudtam megérteni, hálás volnék.

  Előzmény: Vanyai [46] (2018-04-27 16:30:10)
 
Vanyai | 2018-04-27 16:30:10 Válasz erre Adatok E-mail (46)
Eddigi hozzászólásai:
1281 db

Hat ez kimondottan jol esett!!!:) Koszi naggyon!

 

"Ha a kép egy mágikus módon ki lenne centrírozva, láthatóvá válna, hogyan indul ki minden „idő” az érzékelés pillanatpontjából a személyes jelenbe; és most sokféle nézőpontból képzeljétek el a tömeges, vagy a kollektív észlelést, planétátok átfogó Most-Pontját. Ebből a Mostból indul ki az „idő” minden valószínű irányba kifelé."

Ez nagyon megfogott, az a hatartalansag , apam.....

 

"A fizikusok jelenleg egy fontos áttörést értek el, de nem ismerik fel a jelentőségét. Például, az általatok ismert univerzum tele van mikroszkopikus méretű fekete és fehér lyukakkal. 7  Mivel a fizikusok maguk adták ezeket a megnevezések nekik, szeretném elmondani, ha már ezekkel a kifejezésekkel szolgálok, hogy vannak piros, zöld, narancs, lila lyukak - ez azt jelenti, az úgynevezett fekete és fehér lyukak csak azt szimbolizálják, amit a fizikusok eddig a ti univerzumotok mélyebb tulajdonságairól és az egyik világban lévő meghatározott koordinátapontok működési módjáról, melyek egy másikba való átvezetésre szolgálnak, kikövetkeztettek."

Ez is vagany:)  

 

"A képernyő látszólag oly kicsiny tereiben sok program fut, noha ti egyszerre mindig csak egyet tudtok bekapcsolni. 
Mégis, bizonyos értelemben lehet mondani, hogy minden más program látensen rendelkezésre áll, amire ránéztek. Létezik egy számotokra meglehetősen láthatatlan cserekapcsolat a programok között, és, ahogy már mondtam, egy cselekedet az egyikben kihat mindegyik másikban minden cselekedetre. 
Ahogy ez a képzeletbeli multidimenzionális tévékészülék, úgy a psziché is tartalmaz más programokat, mint az az egy, melyben ti megjelentek - más darabok, környezet, világesemények. Elméletileg, ha tudjátok, hogyan kell, valóban ugyanolyan könnyen „ki tudtok szállni” az aktuális programból, és átmenni egy másikba, mint ahogyan most egyik szobából átmentek a másikba."

 

Ettol a hideg razott:)  ezeken "kis eldugott osvenyeken" szoktam maszkalni:))

  Előzmény: tida [45] (2018-04-24 23:27:34)
 
tida | 2018-04-24 23:27:34 Válasz erre Adatok E-mail (45)
Eddigi hozzászólásai:
3359 db

A 713. ülés jön, nem végig, kb. a felét teszem most fel.

 

713. ülés, 1974. október 21. hétfő, 21:28

 („Az az igazság”, mondta Jane legutóbb este, „evvel a médiumi dologgal egyedül vagyok. Én az vagyok, akinek muszáj ezt tennie…” Arról az anyagról beszéltünk, amit Seth az utolsó (712.) ülésen 23.38 után adott le. Arról a teherről beszélt, amit Jane-nek „a tanulóévei első részében” a médiumi képességének fejlődéséhez ki kellett állnia. Én természetesen ezt már korábban is hallottam tőle; lásd a 712. ülés 13. megjegyzését. Alapvetően saját magának egyedül kell felfedeznie belső dimenzióit. Amikor tizenegy éve elkezdte az üléseket, néhány embertől kértünk tanácsokat, 1 de ahogy lassan kezdtük megérteni adottságunk személyes természetét, világossá vált számunkra, hogy a saját útján kell megtalálnia a saját válaszait, …..
Ezek a körülmények a korai években katalizátorként szolgáltak, mely kicsit talán segített meghatározni - Seth-tel vagy Seth nélkül -, Jane néhány médiumi felfedezésének irányát. Ettől eltekintve, hogyan is kérhetett volna tanácsot valaki mástól egy ilyen személyes, intuitív dologban, ami a médiumi képességeinek továbbfejlődését illeti? Ezek a kommentárok sokkal egyszerűbbnek tüntetik fel a keresését, mint azok valójában történtek - vagy történnek.2
Ezen a délutánon Jane megemlítette, hogy előző éjjel álomállapotban átszivárgott hozzá Seth-től egy része annak az anyagnak, ami következik a könyvben. Leírta ezt nekem - és Seth ma este az első részben nagyon szorosan tartotta magát ehhez a témához. Javaslom, nézze át az olvasó még egyszer a 711. ülés anyagát, a mai, 23.26-kor átjött információval összefüggésben.)

Jó estét.
(„Jó estét Seth”)
Diktálás. Adj egy kis időt…
(Hosszú szünet.)
Segítség lehet itt számotokra, ha a pszichét ismét egy multidimenzionális, élő televízióként képzelitek el. A képernyő látszólag oly kicsiny tereiben sok program fut, noha ti egyszerre mindig csak egyet tudtok bekapcsolni.
Mégis, bizonyos értelemben lehet mondani, hogy minden más program látensen rendelkezésre áll, amire ránéztek. Létezik egy számotokra meglehetősen láthatatlan cserekapcsolat a programok között, és, ahogy már mondtam, egy cselekedet az egyikben kihat mindegyik másikban minden cselekedetre.
Ahogy ez a képzeletbeli multidimenzionális tévékészülék, úgy a psziché is tartalmaz más programokat, mint az az egy, melyben ti megjelentek - más darabok, környezet, világesemények. Elméletileg, ha tudjátok, hogyan kell, valóban ugyanolyan könnyen „ki tudtok szállni” az aktuális programból, és átmenni egy másikba, mint ahogyan most egyik szobából átmentek a másikba.


Tudnotok kell, hogy léteznek más programok, különben nem jutna eszetekbe ilyen cselekedet. Átfogó értelemben mindegyik program része egynek, kettőspont: a különböző programok mégis valóságosak és azok karakterei nagyon is élők.
Nos: A színészek, akik a szerepeket játsszák, mint színészek egészen nyilvánvalóan élők, de egy fiktív darabban a színészek által játszott karakterek, a ti fogalmaitok szerint, nem olyan formában élők, mint a színészek. A pszichében, és annak átfogó valóságában azonban a karaktereknek saját életük van - melyek ugyanolyan valóságosak, mint a színészeké.
Gondoljatok újra a pszichére az általam említett módon, és vegyétek magától értetődőnek, hogy a jelenleg a képernyőn megjelenő programnak egy teljesen dimenzionált saját valósága van, és azt, hogy az elemeiben rejtőzve (?), mindegyik másik, nem látható program létezik. Ezek nem térben sorakozva az „elöl lévő” program mögött találhatóak, hanem egészen más módon léteznek. Adott időben egy adott játszott film valamilyen képének képpontjai például mutathatnának egy kalapot egy asztalon. Mindenki, aki ebben a jelenetben játszik, látná az asztalt és a kalapot, és a maga személyes módján reagálna rá.
Adj egy kis időt…. a kalap és az asztal, melyekben minden, e jelenet valóságához szükséges benne van, szolgálhatnak egy egészen más fajta vonatkozási pontként is egy másik, futó programhoz. Ebben a valóságban, mondjuk kettes program, az asztal és a kalap egész konfigurációja lehet jelentéktelen, de egy másik perspektívából egész másképp lehet interpretálva. Itt a kettes programban az asztal lehet egy természetes síkság, és a kalap egy érdekesen formált képződmény rajta - egy természetes képződmény, nem mesterséges.
A ti valóságotok tárgyainak egy másik valóságban egy egészen más aspektusa van. Minden, a ti programotokban megjelenő tárgy tehát egy másik valóságban szolgálhat egy másfajta vonatkozási pontként, melyben ezek a tárgyak, mint valami más jelennek meg.

 (21.50) Megpróbálunk itt egy analógiát létrehozni két sík között, legyetek hát türelmesek velem.  Ami a ti pszichéteket illeti, egyik gondolatotok és cselekedetetek sem csak úgy létezik, ahogyan ti meg vagytok arról győződve, hanem sok más formában, amiket ti nem észleltek, kettőspont: formák, mint számotokra természetes események, más dimenziókban megjelenhetnek álomképekként, sőt önállóan működő energiaként. Semmilyen energia nem vész el. A gondolataitokban rejlő energia nem szivárog el, akkor sem, ha egy gondolatot lezártatok magatokban. Azok energiájának egy másik világban valósága van.3
Nos, képzeljétek azt, hogy a képernyő a ti saját univerzumotokat mutatja.
A ti elképzelésetek szerint az űrutazás az volna, hogy egy bolygóról, a Földről, a tér többi részébe kiküldenétek egy űrhajót, melyet a „sík” képernyőn látnátok. Önmagában a jövőbeli technológiátokkal ez nagyon sok időbe telne. Nos, képzeljétek el, hogy a kép a képernyőn már eltolódott, úgy, hogy bizonyos fokig minden torzulva látszik, és a térben kifelé való mozgás az időben való visszafelé mozgásnak látszik.

(Szünet) Ha a kép egy mágikus módon ki lenne centrírozva, láthatóvá válna, hogyan indul ki minden „idő” az érzékelés pillanatpontjából a személyes jelenbe; és most sokféle nézőpontból képzeljétek el a tömeges, vagy a kollektív észlelést, planétátok átfogó Most-Pontját. Ebből a Mostból indul ki az „idő” minden valószínű irányba kifelé.

 (Lassan:) Az univerzum egyszerű képe ennél fogva, melyet képernyőnkön láttok, saját Most-Perspektívátokból ad egy kitekintést - de minden csillagnak, planétának, galaxisnak vagy bárminek más vonatkozási pontból tevődik össze, melyben, egyszerűen kifejezve, ugyanazok a minták a valóság más jellegeivel bírnak. Az igazi űrutazások természetesen tér-idő-utazások volnának, mely során megtanulnátok, hogyan használjátok a saját univerzumotok pontjait „dimenzionális támpontokként”, melyek bejárati pontokként szolgálnak más valóságokba. Máskülönben csak szálldostok a képernyő körül, mint egy rovar, és megpróbáltok, mondjuk egy gyümölcsön landolni, melyet a képernyőn láttok  - és töritek a fejeteket, mint egy szegény szédült légy, miért nem sikerül. Saját valóságotokban egy főfókuszt használtok. A külső világban ez azt jelenti, van egy „világos képetek”.
 (Humorral:) Nem kásás a kép! Ez a fizikai program, melyben játszotok, melyben éltek, és ez az, amit a képernyő mutat. A képernyő pszichétek egy része, melyre koncentráltok. Nem csak bekapcsolódtok a filmbe, létrehozzátok a feltételeket (kellékeket), életetek és az idők egész történetét, gondolatjel - de élő háromdimenziós feltételekkel -, és „ti” vagytok ebben a filmben.
A tudatnak e része által létrehozott valóságforma a tapasztalat egy adott fajtáját alkotja meg. Ez érvényes és valóságos. Ha utazni akartok, az így megalkotott valóság dimenzióin belül utaztok. Ha egyik városból a másikba utaztok vagy repültök, nem tekintitek ezt képzelet alkotta utazásnak. Adott dimenziókat kutattok ki.


(22:18) Nos: Ha ezt a filmet egy kicsit megváltoztatjátok, úgy, hogy a képek kicsit összekeverednek - és ezt úgy teszitek, hogy közben a tudati fókuszotokat megváltoztatjátok -  a biztonságosnak hitt koordináták eltűnnek. Az ellentétek ködösnek tűnnek talán, a normális hangok eltorzulnak. Úgy tűnik, mintha saját valóságotok külterületén volnátok. Egy ilyen állapotban azonban könnyen felismerhető, hogy a megszokott orientációtok csak egy lehet a sok keretrendszer között. (Szünet) Ha a tudati fókuszotokat tovább módosítjátok, akkor egy teljesen más képet tudnátok „behozni”. Kívülről szemlélve ez egy más valóságot eredményezne.  (hangsúlyozva:) Ebben valószínűleg a „régi” valóságotok még mint árnykép gyengén érzékelhető volna, ha tudnátok, mit kell keresnetek, és az előző koordinátáitokra emlékeznétek. Belül azonban nem ide-oda vagy valamin keresztül utaznátok, hanem a psziché egy részén keresztül annak saját valóságával a psziché egy másik részébe annak valóságával. Az utazás semmivel nem volna jobban képzelet alkotta, mint egy utazás egyik városból a másikba.
Vannak tér-idő-koordináták, melyek a ti nézőpontotokból működnek - és űrutazások a ti időtök szempontjából, a ti teretek tengelye mentén, egy relatív steril dologgá válik. (Ehhez kapcsolódva: Néhány hagyományozott UFO-eset  előfordult, ami a látogatót illette, a múltban,  de mint alak vagy valóság a jelenetekben jelent meg. Ez csak a látott űrhajókra vonatkozik. *)
Adj egy kis időt… ha a normál tévéteken átkapcsoltok egyik adásról a másikra, néha kásás lesz a kép, vagy torzult. Ha az eszközzel valami nincs rendben, csak egy képminta kapcsolódik be, aminek nincs jelentősége, és nem ad semmilyen megadott programot. Talán van hang kép nélkül, vagy kép hang nélkül, sőt néha kép egy másik program hangjával. Ha más tudatállapotokban kísérletezni kezdtek, gyakran ugyanezekkel a jelenségekkel találkozhattok, melyekkel úgy tűnik, nincs mit tenni.


 (22:32) A fizikusok jelenleg egy fontos áttörést értek el, de nem ismerik fel a jelentőségét. Például, az általatok ismert univerzum tele van mikroszkopikus méretű fekete és fehér lyukakkal. 7  Mivel a fizikusok maguk adták ezeket a megnevezések nekik, szeretném elmondani, ha már ezekkel a kifejezésekkel szolgálok, hogy vannak piros, zöld, narancs, lila lyukak - ez azt jelenti, az úgynevezett fekete és fehér lyukak csak azt szimbolizálják, amit a fizikusok eddig a ti univerzumotok mélyebb tulajdonságairól és az egyik világban lévő meghatározott koordinátapontok működési módjáról, melyek egy másikba való átvezetésre szolgálnak, kikövetkeztettek.
Mindazonáltal ez nem a pszichén kívül létezik, nem is azon belül létezik, és nincs ismeretlen világ, mely (???………………………………………..)
Az ember repülni tanult, amikor megkísérelte kivetíteni a belső valóságot, mert álombéli testen kívüli állapotokban már hosszú ideje bízott a repülésben.
*Lásd 20. függelék


A külső valóságban minden repülés akkor jön létre, amikor a psziché valamilyen adott „külső” világban létezésének belső szabadságát kísérli meg reprodukálni.
Mindenkor meglátogattak az emberek más világokat. És mások meglátgatták a ti világotokat. Álomállapotban és megváltozott tudatállapotban az emberek történeteken mentek keresztül, ahogyan ők elfogadták, (?…………… ) Visszatérésükkor tapasztalataikat csaknem mindig a hazai programok értelmezése szerint interpretálták, és beleszőttek a történésekbe valamit a nagy mítoszokból és legendákból - valóságost és mégsem valóságost. Tartsatok szünetet.

Folyt. köv.


 
tida | 2018-04-21 18:42:32 Válasz erre Adatok E-mail (44)
Eddigi hozzászólásai:
3359 db

A lényege mindegyiknek az, hogy jobban megértsük, amikről Seth beszél, ill. hogy a tudatunk tágításával olyan benyomásokat kapjunk a valóságról, amikről sejtelmünk sincsen:)

  Előzmény: Kies [43] (2018-04-07 10:40:46)
 
Kies | 2018-04-07 10:40:46 Válasz erre Adatok E-mail (43)
Eddigi hozzászólásai:
57 db

És esetleg megosztanád a lényegét ezekbőlpárnak, ami érdekesnek tűnik? Előre is sok hála:)

  Előzmény: tida [42] (2018-04-06 22:19:37)
 
tida | 2018-04-06 22:19:37 Válasz erre Adatok E-mail (42)
Eddigi hozzászólásai:
3359 db

Szia, igen, vannak gyakorlatok. Ha esetleg elolvasnád mindjárt az első ülést, találkoznál rögtön eggyel. 1., 2., 3......stb gyakorlati elem néven futnak.

  Előzmény: Kies [41] (2018-03-21 21:00:45)
 
Kies | 2018-03-21 21:00:45 Válasz erre Adatok E-mail (41)
Eddigi hozzászólásai:
57 db

Tida,köszi a fordításokat!:) 

Vannak ebben a könyvben esetleg gyakorlatok? 

 
tida | 2017-09-30 20:49:32 Válasz erre Adatok E-mail (40)
Eddigi hozzászólásai:
3359 db

Ha nem is szemetelésnek nevezném, tényleg nem volna baj, ha a topik témájához nem szorosan kötődő gondolataidat inkább mondjuk az "olyanom van"-ban villantgatnád meg:)

(Régebben topik szétbarmolásnak neveztem az ilyet, de az már nem én vagyok;)))))

  Előzmény: seelvuple [38] (2017-08-24 23:00:47)
 
tida | 2017-09-30 20:45:40 Válasz erre Adatok E-mail (39)
Eddigi hozzászólásai:
3359 db

Olyanom van wazze...topic?:)))))

  Előzmény: Vanyai [37] (2017-08-23 20:28:12)
 
seelvuple | 2017-08-24 23:00:47 Válasz erre Adatok E-mail (38)
felhkep
Eddigi hozzászólásai:
165 db

Nem akartam nem megbecsülni Tida munkáját. De nem is hiszem, hogy szemetelek ezzel.

Átrakom máshová.

  Előzmény: seelvuple [36] (2017-08-13 23:49:10)
 
Vanyai | 2017-08-23 20:28:12 Válasz erre Adatok E-mail (37)
Eddigi hozzászólásai:
1281 db

Hali!

Most ezt nem ertem:) Arrol volt szo hogy a forditasok jonnek ide . Folytatolagosan.Ahol Tida abba hagyta onnan folytatod - gondoltam en:))

De ez igy nem lesz jo:( Tida munkajat sem becsulod igy ha tele szemeteled/juk a topicot amit letre hozott a konyv miatt.

A csevegesre ott az Olyanom van wazze.... topic

  Előzmény: seelvuple [36] (2017-08-13 23:49:10)
 
seelvuple | 2017-08-13 23:49:10 Válasz erre Adatok E-mail (36)
felhkep
Eddigi hozzászólásai:
165 db

"Only by looking quietly within the self that you know can your own reality be experienced, with those connections that exist between the present or immediate self and the inner identity that is multidimensional.

There must be a willingness, an acquiescence, a desire. If you do not take the time to examine your own subjective states, then you cannot complain if so many answers seem to elude you. You cannot throw the burden of proof upon another, or expect a man or teacher to prove to you the validity of your own existence. Such a procedure is bound to lead you into one subjective trap after another."

 Ha a könyv fordítását értem célnak, akkor elérni azt szeretném ha ezek a művek a magyar irodalom részét képeznék.
Ha szellemileg, akkor saját képességeim fejlesztését értem. Utakat nem igen szükséges keresni, az út én vagyok ahogy saját magam fejlödöm. Rajtam kívül álló dolog nem létezik - ettől még meglephetem magamat. Következő 5 évemet rászánom ezeknek a képességek felfejlesztésére. Ez lesz az alapcél. Elsődleges pont az új múlt megváltoztatása. Időszakosan vannak helyzetek ahol kiviláglik a képességeim. Tulajdonképpen az egyik alapjellemzőm, vagy tehetségem a tudati képességeimben rejlik és ez elég gyakran megmutatkozik.

  Előzmény: seelvuple [35] (2017-08-13 23:40:38)
 
seelvuple | 2017-08-13 23:40:38 Válasz erre Adatok E-mail (35)
felhkep
Eddigi hozzászólásai:
165 db

Hozok szerintem egy új témát?
De nektek mi a célotok ? Merre akartok elindulni ezzel?

  Előzmény: Vanyai [34] (2017-08-09 17:59:35)
 
Vanyai | 2017-08-09 17:59:35 Válasz erre Adatok E-mail (34)
Eddigi hozzászólásai:
1281 db

Felolem okes! Hozzad csak ha mar haladttal vele! Legalabb uj gondolatokat kapunk amit lehet megvitatni es jol kivesezni:)

 

  Előzmény: seelvuple [33] (2017-06-17 23:56:47)
 
seelvuple | 2017-06-17 23:56:47 Válasz erre Adatok E-mail (33)
felhkep
Eddigi hozzászólásai:
165 db

Srácok akkor fordítunk tovább ?

 

  Előzmény: seelvuple [32] (2017-02-11 16:42:51)
 
seelvuple | 2017-02-11 16:42:51 Válasz erre Adatok E-mail (32)
felhkep
Eddigi hozzászólásai:
165 db

Olvastam most egy részét a szövegnek - a más bolygók és időszekvencia.
Amikor pislogtam vagy egy pillanatra úgymond így természtesen behunytam a szemem, láttam egyk képet. Először leírom, hogy ilynekor mi szokott lenni.

Ez többedjére van - igazság szerint olvastam róla a Seth szövegekben, de nagyon sokáig nem kapcsoltam össze ezekkel - Pszichés villanások - és utána hogy összekapcsoltam, akkor se tulajdonítottam túl nagy jelentőséget neki.
Több ilyen volt, vannak olyanok, amik értelmezhető képek és vannak olyanok, amik egy pillanatra látok, de nagyon szórakoztatóak. Ezért elterveztem, hogy meg szeretném őket festeni és alá verseket írni. Flash-lightsnak nevezném el az alkotásokat. Volt olyan, ahol egy teljesen szürreális kellemes színeket láttam, egy nagyobb testet a levegőben. Kapcsolodnak hozzá érzések is vagy csak ilyen bepillantások, mint például egy busz a hangulata a képnek. Vagy a környezet atmoszférájának.

Ez a kép amit láttam inkább olyan rideg volt - mint a szikla! ez most ugrott be - a föld oldalában láttam piros pontokat és ezek lények voltak vagy legalábbis olyanok amik együtt élnek a földdel(?). Kissé ridegek is, mármint nem bartáságosak. De ez szerintem csak a saját kivetítésem.

Két fajtája van a képeknek eddig. Az egyik könnyen értelmezhető környezet, a másik pedig teljesen szürreális kivetítés - utóbbit nehezebb is hova tenni, de nem bonyolult inkább kicsit örömteli.

  Előzmény: seelvuple [31] (2017-02-07 11:20:16)
 
seelvuple | 2017-02-07 11:20:16 Válasz erre Adatok E-mail (31)
felhkep
Eddigi hozzászólásai:
165 db

Hoztam még egy idézetet, hogy ne terelődjön el a figyelmetek.

"- Semmilyen jó dolog nem csoda, semmi, amiben örömünket leljük, nem álom.
- Te azt mondod, hogy a világ álom, márpedig néha örömünket leljük benne. Naplementékben. Felhőkben. Az égboltban.
- Nem. A kép álom. A szépség valóság. Érted, mi a különbség?"

"Minden ember, minden apró mozzanat életedbe úgy került, hogy magad vontad oda. Az pedig, hogy most mit kezdesz velük, rajtad áll."

  Előzmény: seelvuple [30] (2017-02-07 11:17:38)
 
seelvuple | 2017-02-07 11:17:38 Válasz erre Adatok E-mail (30)
felhkep
Eddigi hozzászólásai:
165 db

Én ezzel a koncepcióval - többször találkoztam. Mármint sajátmagamnak fejtettem még meg, mielőtt bármikor is találkozhattam vele a Seth könyvekben. Valójában az idegeneket nem azért nem találjuk, mert nincsenek ott, hanem mert nem azonos a mező ahol léteznek.
De ebben akkor kaptam egy megerősítést!

Tida bocsánat, hogy nem írtam - láttam hogy jegyeztél egy kommentet, hogy valaki hozzászól. Keresek valamilyen idézetet. Ahh képzeljétek el, hogy találtam egy filmet, amit egy magyar emberke készített Richard Bach - Sirály c. regénye alapján. Az érdekesség és a koindencia megnyílvánulása ott mutatkozott meg, hogy Máltára akartam kiköltözni - vagy Denmark. - és a hapsi ott él most. Máltán aki készítette ezt. A dolog pont akkor talált be, amikor kellett. Épp akkor kaptam egy olyan lökést, ami ha nem is nagyon, de hatott rám.

 

 

"Megmérheted tudatlanságodat azon, hogy mennyire hiszel igazságtalanságban és sorscsapásban. Amit a hernyó a világ végének tekint, azt a mester pillangónak nevezi."


Amúgy ezt nézzétek:
Föld távolsága a Holdtól

  Előzmény: tida [27] (2017-01-29 00:57:07)
 
tida | 2017-02-01 21:43:53 Válasz erre Adatok E-mail (29)
Eddigi hozzászólásai:
3359 db

Ez jó:) Én is épp tegnap este olvasgattam ezt a részt. Nem tudom másképp elképzelni, mint olyasmin gyakorolgatni, hogy visszaigazolást kaphassunk. Aztán csak kifejlődik egy olyan érzék is, amivel rá lehet ismerni a valós, nem valós ízére.

  Előzmény: atta [28] (2017-01-31 21:34:41)
 
atta | 2017-01-31 21:34:41 Válasz erre Adatok E-mail (28)
Eddigi hozzászólásai:
1448 db

Jól lemaradtam a fordítás olvasásával :( Csak most olvastam a 710. ülést, nagyon érdekes. Nekem sok problémát okoz, h ha "befelé" figyelek sokszor elbizonytalanodok: ez most valódi információ, v. csak a saját elvárásaim, vágyaim kivetülése?

  Előzmény: tida [21] (2016-11-25 22:29:18)
 
tida | 2017-01-29 00:57:07 Válasz erre Adatok E-mail (27)
Eddigi hozzászólásai:
3359 db

712. ülés  1974. október 16. szerda, 21:13

 

(Múlt hétfőn, október 14-én nem tartottunk ülést, helyette Jane USA nyugati részének egy rádióadásával foglalkozott, élőben a telefonnál, elmirai szobánkból. Az íróasztalánál ült, és a műsorvezetőnek adott interjút, majd a hallgatók kérdéseire válaszolt. Az adás jól ment; lásd az első kötetben a bevezetőt a 702. üléshez.

A mai vacsora után Jane információt kapott Seth-től (anélkül, hogy a hangját hallotta volna), hogy az ülés valószínűség-halmozódásokról fog szólni. Tetszett nekünk a kifejezés. De csak mielőtt Seth beszélni kezdett a témáról, vált világossá számomra, hogy Jane múlt szerdán a 711. ülés végén maga is rácsatlakozott erre. Ez látszik a listájának 2. pontjából, melyet az álomállapotáról foglalt össze.

Az ESP-csoportban tegnap este felbukkant Jane-nek egy szokatlan „hosszú-hang-tapasztalat”, ahogy mi nevezzük. A tudat-kalandjáról Seth az első szünet után beszél.)

 

Jó estét.

(Jó estét, Seth.)

Nos: diktálás. Ahogy Roburt megjegyezte a jegyzeteiben, minden valóságrendszer valóban a valószínű valóságaival van körülvéve, bár e „valószínű valóságok” mindegyike középpontként vagy magvalóságként szolgálhat; ebben az esetben aztán minden más valóság valószínűként tekintendő. Más szavakkal, a relativitás itt bizonyára egy találó kifejezés volna.

Az alapvalóság az, melyben az érzékelő személy fókuszált. Ebből a nézőpontból az összes többi periférikus. Ezt feltételezve azonban, minden adott valóságrendszer valószínűség-halmozódásokkal van körülvéve. Mint szatelliteket lehet ezeket elképzelni. Időnek és térnek mindenesetre nem kell feltétlenül összeköttetésben állnia, vagyis egy valóság és egy adott valószínűség-halmozódás közt fennálló viszonylatnak talán semmi köze térhez és időhöz. Valamelyik adott valóságot követő valószínűség-szatellit például egy egészen más univerzumban lehet található. (Szünet) Ebből a nézőpontból inkább a saját univerzumotokon kívül, mint belül, ahogy ti ezt gondoljátok, találhattok testvéreket, akik többé- kevésbé hasonlóak hozzátok. Azt képzelitek, az univerzumotok a térben (és az időben visszafelé) kifelé terjed ki. Mint egy elkülönített manifesztáció gondoltok erre, ami esetleg kinyúlik, de inkább kifelé, mint befelé.1  

 

(Lassan) A ti elképzelésetekben a térutazás egy utat jelent az „univerzumotok bőrén át”. Nem értitek, hogy a ti rendszeretek valójában maga terjed ki, és új kreativitást és energiát állít elő.

Adj nekünk időt… A ti univerzumotok csak egy a sok közül. Mindegyik maga hozza létre a valószínű változatait. A Földön egy utazás során a felszínén mozogtok. Mostanáig a térutazásról szóló elképzeléseitek a navigáció felszínen történő módját tartalmazzák. A földön való utazások mindamellett a felszínének természetére vonatkozó tudást ……..2

Ha más planétákra vagy galaxisokba történő utazásokra gondoltok, akkor is egy ilyen felszínen való utazást képzeltek el. Amennyire a ti fogalmaitok szerint el tudom magyarázni, a ti elképzeléseitek a térutazásról a tér körül utaztatnak benneteket, a direkt azon keresztül való utazás helyett.

 

(21:40) Adj nekünk időt…. A naprendszert is a ti saját időperspektívátokból szemlélitek, mely relatív. Azt mondjátok, „visszafelé néztek az időben”, ha kitekintetek az univerzumba. természetesen ugyanolyan jól tudnátok a jövőbe tekinteni. A saját koordinátáitok3 elzárnak benneteket a felismeréstől, hogy akár a saját naprendszereteken belül valóban élnek más intelligenciák. Mindenesetre soha nem fogtok találkozni velük a külső valóságotokban, mivel nem az ő létezésük időfázisában vagytok fókuszáltak. Fizikai formában meglátogathatjátok éppen azt a bolygót, amit laknak, de a bolygó számotokra kietlennek tűnik, vagy az élet fenntartására alkalmatlannak. Ugyanígy meglátogathatják mások hasonló eredménnyel a ti bolygótokat. Összességében tehát van egy nagy belső dimenziója akár az általatok ismert térnek, melyet nem érzékeltek. A saját galaxisotokon kívül, „határolva azt”, léteznek intelligens lények. Elméletileg meg tudnátok látogatni a technológiátok szerteágazó javításával, ami azonban nagyon sok időt venne igénybe. Mások meglátogatták a ti bolygótokat ilyen módon. Még mindig lineáris technológiátok van. Néhány intelligens lény meglátogatta a bolygótokat és nem az általatok ismert, hanem a valószínű világot találták.4 A valószínű rendszerek között mindig van egy visszacsatolás (Feedback). Egy domináns faj egy rendszerben, egy másikban csupán mint egy faj bizarr nyoma jelenhet meg. Erről és a bolygótokról később többet is mondok a könyvben. 5  A ti intelligencia fajtátok és a ti létezésetekhez közelálló megegyezőség nem található meg, miközben a tér külső bőrét követitek, hanem hogy úgy mondjam, rajta keresztül kell mennetek.

 

Adj nekünk időt… Mint már mondtam, vannak belső koordináták, melyeknek az elektronok belső viselkedéséhez van közük. Ha ezt megértenétek, ilyen utazásokat pillanatok alatt véghez tudnátok vinni. A koordinátáknak, melyek másokkal összekötnek benneteket, akik többé- kevésbé a ti fajtátok, mediális és pszichés metszéspontokhoz van közük, melyek az idő és tér azonos vonatkozási rendszerébe torkollanak.

Itt egy nagyon egyszerű példát szeretnék adni, ami azt, amire gondolok, sejteti. Újabban Roburtot egy nő hívja Kaliforniából, aki nehézségekkel küzdött. Roburt megígérte, hogy (gyógyító) energiát küld. Miután letette a telefont, behunyta a szemét, és elképzelte, hogy egy univerzális forrásból a saját testén keresztül energiát küld, és a személyhez irányítja, ami számára szükséges. Eközben Roburt lelki szemével egy „erős” sugarat látott, mely a szemei között egy pontból egyenesen és akadálytalanul nyugat felé sugárzott. Érezte, hogy ez a sugár energiából áll, és olyan erősnek tűnt, hogy az ember probléma nélkül járhatott volna rajta. Szubjektíven olyan érzése volt, hogy ez az energiasugár elérte a célját. És így is volt. 6

Az energiát csaknem egy szempillantás alatt küldte el egy bizonyos személy egy másikhoz egy egész kontinensen keresztül.

Ha az energiának evvel a fajtájával bántok, és mindenekelőtt ha erre gondoltok, a tér egyáltalán nem játszik szerepet. Érzelmi összeköttetések létesülnek, melyek megalkotják a maguk koordinátarendszerét.

 

(Szünet) Ez az energiasugár olyan erős és valóságos, mint egy acélsín, de gyorsabban mozog egy fénysugárnál.

(22:09) Ha Roburt ezt a hölgyet repülővel látogatta volna meg, követte volna a Föld görbületét, így azonban az energia a „legdirektebb” úton ment keresztül.7

 

(„De nem a Földön keresztül?” kérdeztem. Mire Seth az utolsó mondatát háromszor megismételte. Ez volt a válasz, amit adni akart.)

 

A pszichés és érzelmi összeköttetés keresztülvágja (szeli) tehát a fizikai koordinátákat. Egy pillanatra Roburt össze volt kötve a hölggyel.

Nos: Ugyanilyen módon kapcsolódhattok össze más valószínűségekkel és lehettek összehangolódva, melyek nem egyeznek a ti tér-idő-tengelyetekkel. Más bolygókat csak a ti jelenetekben látogathattok meg. Lehet, hogy a ti jelenetek az ott lakóknak a múltja vagy a jövője. A ti fizikai értelmetek (érzéketek) csak az ő és a ti jeleneteket szólítja meg.

„Sikeres” űrutazás, kreatív űrutazás részetekről csak akkor történik majd, ha felismeritek, hogy a ti tér-idő-rendszeretek csak egy fókusz. Különben csak egy látszólag halott világot fogtok mások után meglátogatni, vakon a civilizációra, mely azokban létezhet. Néhány ilyen nehézséget legyűrhetnétek, ha legalább saját fizikai struktúrátok csodálatos multidimenzionalitását megtanulnátok megérteni, és valamennyit tudatotok nagy szabadságából elismernétek.

Bizonyos fokig neurológiailag vakká tettétek magatok. Csak az idegi impulzusok egy részét fogadjátok el „valóságnak”.8  Biológiailag elfogultak (előítéletesek) vagytok. A fizikai struktúra helyzeténél fogva sokkal több érvényes valóság-változatnak van tudatában, mint amennyit engedélyeztek.

Elméletileg korotok alaposan kiképzett űrutazója volna, aki egy idegen bolygón landolna, képesen arra, hogy a saját tudatát úgy állítsa be, hogy a bolygót különböző időszekvenciákban érzékelhesse. Ha egy űrutazás során egy bolygón landolnátok, és vulkánok tűnnének fel, talán világos volna számotokra, hogy ez a bolygó más vidékeken más arcát tudná mutatni. Bízva az űrbéli mozgásképességetekben, talán felkutatnátok a vidéket, melyet saját lakóhelyetekről nem tudtok áttekinteni. Ha nem értenétek, hogy térbeli tulajdonságok és jellemzők változhatnak, akkor talán azt képzelnétek, az egész bolygó egy óriási vulkán.

Mindenesetre, amíg még nem értitek, hogy bizonyos módon az időn keresztül is tudtok mozogni, ahogyan a téren keresztül utaztok – és amíg ezt nem értitek, egy igazi utazás jelentőségét nem fogjátok ismerni vagy nem lesztek képesek valamilyen bolygót alaposan felkutatni – vagy valamilyen valóságot, mely a tiéteket magába foglalja. Azt gondoljátok, a Földetek fel van térképezve és minden határos terület ismert, de a bolygótokon lévő élet lineáris aspektusai valóságának csak csekély részét mutatják meg.

Tartsátok meg a szünetet.

 

(22:24  Jane azt mondta nekem, Seth „igazán ott van”, bár a közlése nem tűnt erősebbnek vagy gyorsabbnak, mint általában, ha nagyon elmélyült. Hozzáfűzte, az anyag végtelennek tűnt, és Seth csak azért javasolt szünetet, hogy a következő információ blokk előtt ki tudjuk pihenni magunkat - mert az már „ott” van. Csaknem egész nap csöpörgött az eső; és most a második emeleti ablakunkból egy ködfelhőt láttam lent, az útkereszteződés és az épp elkészült Walnut-Street-híd fölött. Az egész vidék fölött egy sejtelmes fény derengett, mely a híd világításából eredt.

Újrakapcsolódás ugyanilyen módon 22:45-kor.)

 

A psziché részei reflektálnak és megalkotják az univerzum részeit a legkisebbtől a legnagyobb összetevőjéig. Ti a pszichétek egy kis szeletével azonosítjátok magatokat, és így jelölitek ki az univerzum egy kis aspektusát is valóságnak.

Új bekezdés. Az ESP-csoportban előző este Roburtnak olyan üzenetek „jöttek fel”, melyek az ő idegi struktúrája számára láthatóan túl lassúak voltak. Meggyőződése szerint a ti időtök sok óráját vette volna igénybe annak egy egyszerű, világos része, amit kapott. Valamennyire megerőltető volt számára, és olyan érzése volt, hogy minden magánhangzó és minden szótag olyan hosszan húzódó volt a ti időelképzelésetek szerint, hogy vagy a saját idegi mechanizmusát kellene meghosszabbítani, vagy néhány megfelelő hozzáillesztést kellett volna foganatosítania. Utóbbi mellett döntött. Ezért „jöttek” üzenetek, érzékelések úgyszólván egy sebességen „keresztül”, és sikerült neki azokat felfogni, miközben egy kényelmesebb, idegileg ismerős sebességre fordította.

Roburt egy része felvette a „lassú”, (vagy a „hosszúra húzott”) észlelést, miközben egy másik része valami olyasmire lassította, mint a normál beszédminta. Ezáltal jött létre néhány közlés.9

Amit azonban érzett, a valóság egy teljesen más fajtája volt.. Fokozatosan a szinapszisok egy másik, nem „ősi” (neuronális) mintáját érzékelte; megismertette magát a koordinátapontok egy másik rendszerével. Egy ilyen cselekedet automatikusan megváltoztatja a tapasztalatotokat az idő természetéről, és utalást ad a ti tudatosságotok és a tudatosság egy más fajtája közti metszéspontra. Minden speciális tudatfajta „más sebességgel” operál, mint ti. Biológiai szempontból a ti fizikai struktúrátok egészen képes arra, hogy ugyanavval a sebességgel dolgozzon, annak ellenére, hogy mint faj, egy más idegi reakcióra képeztétek magatokat. Ha megváltoztattok egy ilyen neurológiai előítéletet10, akkor valóban megtanulhattok más valóságokat érzékelni, melyek a tiétekkel találkoznak. Pont.

Nos: Az elektronok maguk más „sebességekkel” operálnak. Az atomok struktúrája, amit elismertek, és az aktivitásuk átfogó értelemben egy atom valószínű változata.11 Tudatotok, a testtel való összeköttetésében, az atomok aktivitását csak addig követi, amíg a ti valóságrendszeretekben az visszatükröződik. Roburt tanulja alaposabb (gondosabb) módon tapasztalatát az atomi korrelációval megváltoztatni, melyek éppoly érvényesen léteznek, mint az atomi egész azon speciális formája, amit szokásosan elismertek. Emellett megváltoztatja, a ti fogalmaitok szerint, az atomi észlelési képességét. Ez automatikusan valószínűségeket hoz elő. Más valóságok érzékeléséhez megváltoztatjátok a saját koordinátáitokat, más rendszerbe állítjátok be azokat, és ez a fókuszotokra is vonatkozik.

Tartsatok egy szünetet, vagy fejezzük be az ülést, ahogy jó nektek.

 

(„Szünetet tartunk”

23:08-tól 23:26-ig)

 

Nos: pszichétekben létezik minden valóságnak többé vagy kevésbé az ellenpárja.12  Ha a gondolataitokat vagy az érzékeléseiteket meghosszabbítjátok vagy felgyorsítjátok, automatikusan kezditek megváltoztatni a fókuszotokat, a hivatalosan elismert létezésetek mellé léptek. Ez rendkívül fontos, mert bizonyos szempontból átlépitek az általatok olyan valóságosnak elképzelt vonatkozási kereteket.

Másképp kifejezve, saját valóságotok bizonyos részei már régóta „letűntek” a nem elismert halálba, melyet folyamatosságérzésetek olyan bájosan áthidalt. Az általatok személyesen felhalmozott valószínű valóságok körbevesznek benneteket sejtes alapon, ahogy már mondtam, és biológiailag tekintve fizikai testeteket a saját irányába kormányozzák; megtalálja az egyensúlyát, miközben a valószínűségek halmazában navigál, és egyidejűleg fenntartja számotokra a saját fókuszt. A sejtes felfogóképességre való ráhangolódást is meg tudjátok tanulni. Ez annak felismerését is segítené, hogy tudatotok nem olyan korlátozott, mint feltételezitek. 

(Szívélyesen:) Vége a diktálásnak. Adj nekünk egy percet…

 

(23:28 Jane-nek itt pár oldal anyag jött át saját maga számára. Ebből néhány dolog nagyon személyes volt, de egy része Seth válaszát tartalmazta egy állapotfelvételről, melyet (Jane) ma este megfogalmazott és melyben az előrelépéseit megvizsgálta, mióta 1963 végén ……. nehézségei kiderültek. Seth kiegészíti itt Jane néhány felfedezésére vonatkozó reakciójának értelmét, melybe Jane tizenegy éve bocsátkozott. Az anyag kiegészítéseket tartalmaz még az „Ismeretlen valóság” 1. kötetének 697. üléséhez, amikor a valószínű Jane korai hátteréről beszél, aki amellett döntött, hogy ebben a fizikai valóságban él majd, és arról, hogyan kezdett mindegyik Jane küzdeni erősen misztikus természetével. Lásd ehhez mindenekelőtt a 679. ülés 8. megjegyzését és az 1. függeléket.)

A papír, amit Roburt ma este összeírt, helytálló és rendkívül jelentős. Hadd mutassam ezt meg. Valójában befejezte „tanulóéveinek” első részét - bár ezt a szót nem kedveli -, melyekben jártassá vált a valóság más fajtájában és meg kellett tanulnia azt, mint „normálist” érzékelni.

Ez bizonyos megterheléseket tartalmazott, melyek egy módon olyan természetesek voltak, mint a fejlődési fájdalmak. Ennek semmi köze az úgynevezett médiumi jelenségekhez, hanem a személyiség természetes növekedéséhez és fejlődéséhez, mely megpróbál a tér- és időkoncepcióján felülemelkedni, és ilyen fajtájú felfedezéseket tesz.

 

Egy nézőpontból, egy szinten, egy ilyen személyiség úgy tűnik, „vakon” megy előre, mialatt más szinteken a sikereit és felfedezéseit észleli. Gyakran fellép egy egyensúly-talansági szituáció, mely nem adódna, ha a személyiség a felfedezéseit és evvel a még messzebbmenő fejlődés potenciálját elfogadná. (ford. megj.: a szövegben „nem fogadná el” szerepel, de ennek nem látom értelmét)

A személyiség józan elemei intézkedéseket foganatosítanak, melyek időszerűen fontosnak tűnnek számára, miközben egyidejűleg egy új orientáltságot kipróbál. Ezek a metódusok látszólag túl erős torzításokhoz vezetnek, részben hogy kontrasztot állítsanak az érzett fejlődési lehetőségekkel. Ilyen vagy olyan módon azonban még mindig vonatkozási kereteket nyújtanak, melyeken belül a személyiség szabadnak érzi magát, hogy céljait kövesse. A beépített impulzusok támpontokat szolgáltatnak. Az újonnan érzett valóság elég erős ahhoz, hogy ne csak egy nagyobb megértést tegyen lehetővé, hanem egy új keretrendszer konstruálását is, majd a régi keretrendszer korlátozottnak tűnik, és feladásra kerül.

Néhány eleme az életeteknek csak azért vált negatív tapasztalattá, mert Roburt maga az övében nem volt biztos. A segítségkérések követelésként voltak értelmezve (……) – nem lehetőségekként a képességek bevetésére -, és így üldözve és hajszolva érezte magát. Nem volt elég biztos az új világában; olyan nagyon része volt még mindig a réginek, hogy az életét és a képességeit gyakran „a régi világ lakójának” szemével látta – másokéval, akik őt lenézték vagy nevetségessé tették volna.13

Ők saját pszichéjének részeit mutatták be, melyek még ezen a tudatosságszinten voltak, mert a nagyobb tudást vagy tapasztalatokat még nem egészen emésztették meg. És így olyan érzése volt, védelemre van szüksége – egy oltalomra, mely…ügyes módon…minden célját szolgálta és engedélyezte volna, hogy úgy haladjon előre, ahogy ő akart…mely őt otthon tartja a munkánál, és még mint kontrollmechanizmus is szolgált volna a sok belső spontaneitás ellen, amíg megtanulta, valóban megbízhat az új tapasztalatvilágban.

(majd később:) Még többet is fogok erről mondani. Ma este már nincs idő rá, bár én addig tudok beszélni, míg te írni tudsz.

Az én tudatom normális esetben más sebességgel is operál, mint a tiétek, így az én fogalmaim szerint, amit mondok, már régebben ki lett mondva, miközben a ti valóságotokban ez új, vagy éppen most ér el benneteket.

(és még valamivel később:) Roburtnak még meg kell tapasztalnia mást is, aminek én is részese vagyok… vagy a hangom.

És most (nyomatékosan, de mosollyal) szívélyesen – a legszívélyesebben – kívánok nektek jó éjszakát.

 

(„Köszönjük, jó éjszakát Seth.”

 

Vége 0:01-kor.

Egy megjegyzés, melyet hozzáfűztem, miután Seth 1975.  áprilisában befejezte az „Ismeretlen valóság” diktálását: A 712. ülést 1974. október 16-án tartottuk. A 710. ülés bevezetőjében Jane leírja, hogyan hallotta álomállapotban október 5-én éjjel Seth hangját. Most írhatom, lehetséges, hogy egy további, hasonló találkozást kell tapasztalnia Seth-tel vagy a hangjával.)

 
1 | 2 |
db/lap


© 2003-2020. Seth.hu - Minden jog fenntartva | Szabályzat | Elérhetőség