Név: Regisztráció
Jelszó:

Most itt vagy: Fórum >> Seth szövegei >> Az "ismeretlen" valóság - második kötet

1 | 2 |
db/lap
tida | 2016-11-07 01:06:49 Válasz erre Adatok E-mail (14)
Eddigi hozzászólásai:
3333 db

708. ülés 1974. szeptember 30. , 20.58

……………………………..

(Janes átadása, mint Seth, jó volt. Valójában többnyire gyors, anélkül az érzés nélkül, hogy a 707. ülés után három hónap szünet volt)

Jó estét.

(Jó estét Seth)

Nos, diktálás: A tudat valami olyasmivel dolgozik, amit ti kódrendszernek (betűzve) neveznétek. Számtalan van belőle. A tudat tehát differenciál, miközben belül meghatározott kódrendszerekkel operál, a speciális fókuszfajtát kormányozni segíti, amellett meghatározott jelentőségféléket3 hoz be és más adatokat kiszűr.
Ezek a más adatok más kódrendszerrel természetesen jelentőséggel bírnak. A maguk módján ezek a rendszerek mindamellett összeköttetésben vannak egymással, úgyhogy más szinteken kommunikáció megy végbe köztük – másodlagos adatok azok, mondhatni, melyek segítők, de az elsődleges érdeket nem segítik.

Ezeknek a kódrendszereknek molekuláris konstrukciókkal és fény-értékekkel 4 van dolguk, és bizonyos szempontból ezek a fény-értékek olyan precízen és ténylegesen (direkt módon) használatosak, mint a ti ábécétek. Például bizonyos életformák egészen nyilvánvalóan reagálnak olyan spektrumokra, melyek nem ismerősek számotokra – de ebből következően vannak olyan elektromágneses területek, vagy sokkal inkább elektromágneses mezők kiterjesztései, melyek számotokra teljesen ismeretlenek és melyekre más életformák reagálnak. Mint már mondtam, minden ilyen kódrendszer5 összeköttetésben áll egymással. Azonos módon kerülnek elő a személyes pszichében más, alternatív valóságokból származó utalások és benyomások. Ezek mondhatni másodlagos kódokként működnek az általatok hivatalosan elfogadott valóság mögött. Ezek a másodlagos rendszerek sok mindent tudnak közölni veletek az emberi valóság potenciáljáról, potenciálokról, melyek látensek, de mindenkor elsődleges jelentőséggé „emelkedhetnek fel”. Ezek a másodlagos rendszerek a valószínű fejlődésekre is rámutatnak (utalnak), melyek az egyén vagy a faj számára lehetségesek.

Minden valószínűség, mely az emberi fejlődésben gyakorlatilag lehetséges, következésképpen minden egyén számára adott (rendelkezésre áll). Minden számotokra elképzelhető biológiai és spirituális előbbre jutás természetesen a tudat hússá vált örökségéből jön, nem valamilyen külső helyről. Általánosságban mondva, akik ebben az évszázadban éltek, az irány egy meghatározott módját választjátok. A faj amellett döntött, hogy a fizikai manipuláció bizonyos formájára specializálódik, energiáját meghatározott irányba hajtja. Ez egy olyan valósághoz vezetett, mely a maga nemében egyedülálló. Más szavakkal, az emberiség nem egy zsákutcába került. Megvizsgálta tudatának természetét – miközben úgy állította be, mintha a természet maradékától elválasztva létezne, és ezért a természetet és a világot egy speciális fényben látta. 6 Ez a fény olyan érzést hozott létre benne, hogy izolált, egyedül van, és bizonyos fokig relatív tehetetlen (hangsúlyozva).

(Nagyon gyorsan) Tanulja tudatának fényét alkalmazni, és felfedezi, milyen messzire tud menni egy bizonyos módszerre való hagyatkozással. Kikutatja, mit tud tenni evvel a speciális fókusszal és mit nem. Más szavakkal, most fedezi fel, hogy más lápára (fényre) is szüksége van – hogy eddig csak a teljes belső fénynek csak egy kis sugarára hagyatkozott, melynek fényszóróját sok irányba lehet fordítani. Engedjétek ezekből az irányokból néhányra ránézni, melyek az emberi tudat számára természeténél fogva lehetségesek, és melyek még mindig arra várnak, hogy ténylegesen használjátok azokat.

A ti fogalmaitok szerint beszélek a történelemről, mert az általatok ismert történelmi rendszer előtt ténylegesen tapasztalta ezeket az irányokat, és némi sikerrel. Ez nem azt jelenti, hogy a jelenlegi ember egy magasabb spirituális fejlődésből, amit elért, a mostani állapotba süllyedt.

(Szünet 21:16-kor) Vannak ciklusok, melyekben a tudat földi tapasztalatot formál és történelmi sorozatokat (szekvenciát) tervez. A tiétek mellett vannak más emberi fajok, melyek közül mindegyik a maga módján kezel minden fizikai adatot. Egyesek a kezdetektől más irányokat követtek, mint amit ti választottatok. De minden út  rendelkezésre áll személyes és kollektív tapasztalatotokban látensen vagy másodlagosan. Ők bennetek találhatók és alternatív valóságokat7  kínálnak nektek, melyeket személyesen vagy kollektíven választhatjátok vagy nem, ahogy nektek tetszik.

Minden rendszer természetesen a saját kultúráját, „technológiáját”, művészetét és tudományát hozza létre. A fizikai test alapvetően arra van felszerelve, hogy egészséges, hosszú életű szervezetként tartsa fenn magát, noha – egészségügyileg nézve – jelenlegi felfogásotoktól ez messze áll. A sejtes emlékezet – és  kapacitás 8 magában rejt minden terápiás intézkedést, melyek egészen természetesen hatnak. Létezik egy fitikai adok és kapok a test és a környezet között, sokkal nagyobb mértékben, mint azt felismeritek; egy belső dinamika, mely elillan előletek, mely a növények, állatok és emberek egészségét összekapcsolja. Hogy egy egészen egyszerű és banális példát hozzak erre: Ha egy valamelyest kiegyensúlyozott, egészséges környezetben éltek, a szobanövényeitek és az állataitok is jól vannak. Ti formáljátok a környezeteteket és részei vagytok annak. Reagáltok rá, és gyakran elfelejtitek ezt a kapcsolatot. Ideális esetben a test nem csak arra képes, hogy saját maga kitűnő egészségben tartsa magát – hanem ebből kifolyólag arra is, hogy magas szinten tartsa a fizikai teljesítőképességet. A nagy atlétáitok teljesítményei rámutatnak a test igazi potenciáljára.  Hitrendszereteken belül ezeknek az atlétáknak mindenesetre tréningezni kell és figyelmüket ebbe az irányba kell koncentrálni, mely gyakran más élettapasztalatok területének kárára történik.  De a teljesítményük megmutatják nektek, mire képes a test.

A test fel van szerelve arra, ismét ideális esetről beszélve, hogy minden betegségtől megszabadítson, és hogy – csak fokozatos, lassú változtatással- magas korig megőrizze a stabilitást, ahogy ezt neveznétek.   Legjobb esetben ez a változás mindig spirituális változáshoz is vezetne. Ha például szabadságra utaztok, lezárjátok a házatokat. Ilyen ideális feltételek mellett a halálotokkal csak a (fizikai) házatokat zárnátok le; nem omolna össze minden körülöttetek.

(Szünet 21:34-kor)  Nos, bizonyos személyek sejtik a test e nagyszerű természetes gyógyítóképességét, és hasznukra fordítják. orvosok néha konfrontálódnak avval, hogy egy beteg aki gyógyíthatatlan betegségben szenved, hirtelen meggyógyul. „Csoda” – gyógyulások csak egyszerű  példák egy nem-korlátozott (nem befolyásolt) természetre. Az imént említett tökéletes orvosok olyan személyek lehetnének, akik megértenék a test igazi természetét és potenciálját – személyek, akik ezért ezeket a gondolatokat másokkal megosztanák és bátorítanának másokat, hogy bízzanak a testükben. Ezeknek a teti képességeknek némelyikét lehetetlennek tartjátok, mert nincs rá bizonyítékotok. Sok szerv tökéletesen tudja magát pótolni; megbetegedett területeket új szövetekkel pótlódhatnak.

(Szünet, majd lassabb közvetítés) Sok ember fejlesztett rákot, anélkül, hogy tudna róla, és szabadította meg tőle magát. Vannak esetek, amikor egy kioperált vakbél újranő. Ezekhez a testi erőkhöz biológiai szinten egészen gyakorlati módon eljuthat az ember, de csak a fókusz és a hitbéli elképzelések teljes megváltoztatásával. A természettől való elválasztottsághoz való ragaszkodásotok automatikusan visszatart benneteket attól, hogy bízzatok a test biológiai aspektusaiban, vallási elképzeléseitek pedig eltávolítottak benneteket a test spiritualitásától. Másrészről az ember mindig a testével összekapcsolva képzeli a szokásos tudat valóságát – ami azt jelenti, azt hiszitek, a tudatotok állandóan a testetekbe van dugva. Mégis sok személy újra megtalálta a testén kívül, teljesen tudatosan és éberen. (Jane-en és rajtam kívül)
 

(21:45 Jane, mint általában, könnyen kijött a transzállapotból. …………Újrakapcsolódás 21:56-kor)

Bizonyos körülmények között a test fenn tudja magát tartani, amíg a „főtudat” távol van. A testtudatosság mindenképpen képes egy általános egyensúlyt létrehozni. Valójában ez történik álomállapotban bizonyos szinteken. Alvó állapotban a test aktív, de a főtudat „nincs ébren”, nem manipulálja a testet. A főtudatosság valahol máshol van. Ilyen körülmények között a test át tud venni feladatokat, és csodálatos érzékkel manőverez az egyensúlyért. Ez a finomság ismét csak a test fizikai képességeire mutat, melyek normál esetben nem kerülnek alkalmazásra. A főtudatosság ébrenléti állapotban meggyőződései okán gyakran korlátozza (hátráltatja) az ilyen manipulációs képességet.


Hadd szemléljük meg egy percre a testtudatosságot. Ahogy az állat is fel van szerelve avval, hogy a környezetében nagyon jól működjön. Értelmetlennek tartanátok ezt, mert látszólag nem gondoljátok logikusnak. Képzeljetek el egy testet teljesen tevékeny testtudatossággal, csak a jelen téma kedvéért, egy testet, mely nem terhelt valamilyen oknál fogva betegséggel vagy születési rendellenességgel, méhghozzá ne olyat, mint a tiétek, mely egy mindent átfedő, egó-orientált tudattal rendelkezik. Voltak ilyen fajok. Alvajárónak tűnnének nektek, de az ő fizikai képességeik meghaladják a tiéteket. A valóságban olyan fürgék voltak, mint az állatok – és nem voltak tudatosság-nélküliek.10  Egész egyszerűen az észleletek más fajtájával foglalkoztak.

A ti fogalmaitok szerint nem voltak (átfogó) céljaik, céljuk egyszerűen a létezés volt. A tudatuk fő fókusza máshol volt, a valóság egy más fajtáján, miközben fizikai manifesztációjuk ettől elválasztva létezett. Elsődleges tudatfókuszuk alig vette észre a testüket, melyet megalkotott. Mégis, ezek a testek is megtanulták, idézőjelben a „tapasztalataikon keresztül”, és elkezdetek „ébredni” önmagukat észrevenni, elkezdték az időt felfedezni vagy azt létrehozni. Pont.


(Szünet) Az ő nézőpontjukból az alavjáró, vagy ahogy nevezni akarjuk, nem álomállapotban található, csak a ti nézőpontotokból volna ez a látszat. Különböző ilyen emberi rasszok (fajok) voltak. Az ő (átfogó) tapasztalataik a testen kívül voltak. A fizikai, testi létezés másodlagos következmény volt. Számukra az álom-élet volt reális, itt voltak találhatók az intenzív vonzerők (ingerek), a fókuszált tapasztalat, a legintenzívebben és legtartósabban követett cél, a legjelentősebb aktivitás és a szervezett szociális és kulturális viselkedés. Ez mondhatni a ti tapasztalatotok másik oldala. Ezek a fajok elhagyták a fizikai földet messzemenően úgy, ahogy felfedezték. Az ő főtevékenységük tehát egy a tesstől elválasztott tudatossággal volt összekötve. Fizikai kultúrájok a ti fogalmaitok szerint csak kezdetleges volt.

A fizikai szervezet, mint olyan, beleillik egy ilyen fajtájú valóságrendszerbe. Ez nem rosszabb vagy jobb, mint a tiétek. Egyszerűen csak egy mind biológiailag mind spirituálisan lehetséges alternatív magatartás. Nem létesültek bonyolult fizikai szállítási rendszerek. A fizikai állapotban, melyet ti ébrenléti állapotként fejeztek ki, alszanak ezek az emberek. Ébrenléti állapotú aktivitásuk számotokra összehasonlításban alvajárásnak tűnne, és mégis nagy fizikai bűvöletben voltak, és a test a képességeinek megfelelően tudott működni. Nem terhelték magukat korlátozásokról vagy betegségekről szóló negatív elképzelésekkel. Ezek a testek nem öregedtek olyan mértékben, mint ahogy most a tieitek, és nagy magabiztossággal, valamint a környezetükhöz való tartozás érzésével mozogtak.


(22:24) Egy a testiséggel összekötött tudatosság tehát nagy spirituális és biológiai játéktérrel rendelkezik, és sokféle módon tud a testtel vagy a testre fókuszálni a saját egyéni speciális oerientáltságától eltekintve. Léteztek nagyon kifinomult és magasan fejlett civilizációk, melyeket nem ismernétek el annak, mivel ezek főleg mentálisan vagy pszikikailag orientáltak voltak, miközben a fiziki síkra vonatkozóan alulfejletteknek látszottak.

Sok olvasóm fog néhány személyes álmában olyan valóságot felfedezni, mely éppen olyan élénk, mint a „normál” élet és néha még élénkebb.  Ezek a tapasztalatok szállíthatnak számotokra néhány homályos utalást a létezés más formáira, melyekről beszélek. 11 Azok a fizikai mechanizmusok is adhatnak számotokra támpontokat a tudat és a test lehetséges kapcsolataira vonatkozóan, melyekkel a téli álmot alvó állatok vannak összekapcsolva. Így hagyhatja el a tudat például bizonyos feltételek között a testetm mely alapfunkcióiban  sértetlen marad. Ha ismét optimális feltételek következnek be, akkor a tudat reaktiválja a testet. Egy ilyen eljárás nem csak az állatok esetében lehetséges. Más olyan rendszerekben is, mint a tiétek, ahol a fizikai szervezet évszázadokon át tartó inaktivitása után, ahogy ez számotokra látszana, reaktiválódik – bármikor, ha a feltételek megfelelőek. Bizonyos fokig a ti életciklusotok és halálotok csak egy másik aspektusa az áttelelés elvnek, ahogy ezt ti értitek. Tudatotok elhagyja a testet, ahogy az üzenetek átugranak az idegvégződések között. 13 A tudat nem fog a köztes időben elpusztulni.


Az alvásban áttelelő állatok esetében a test ugyanabban az állapotban marad.  Az áttelelés mélyreható tapasztaltában, ahogy ti is teszitek, a test már mégsem funkcionál egészként. Bennetek egészen nyilvánvaóan állandóan halnak meg a sejtek. A mostani test nem az, ami tíz éve volt; fizikai összeállításában születésetek óta sokszor egészen meghalt, de mint már mondtam, tudatotok áthidalja ezeket a hézagokat (gesztikulálva).  Sokkal több is elfogadott, ami azt jelenti, látszólag mondjuk héttel (hangsúlyozva) voltatok inkarnálódva, vagy 14-el vagy 21-el. ……………..tek speciális sorrendeje azonban nem tört meg eközben. Alapvetőbb szempontbóla a test gyakran meghal, és ez úgy biztos, ahogy az általatok elismert halálban egyszer meghal. Számtalan alkalommal törik szét fizikailag, de a tudatotok átlebeg ezek fölött a „halálok” fölött. Nem veszitek észre. Testetek anyaga szószerint sokszor esik a földbe, úgy, ahogy az életetek vége után történtekre gondoltok.

Mint már mondtam, tudatotok győzedelmesen siklik át ezeken a halálokon, melyeket ti nem észleltek. Az általatok választott háromdimenziós létezésben és ebből a nézőpontból, végül a tudat egy halálnak érvényt enged. Kívülről csaknem lehetetlen a tudat és a látszólag elválasztott test közötti kapcsolódási pontot bezárni. Van egy időpont, melyről mint tudat eldöntitek, hogy a halál belépjen, és a ti fogalmaitok szerint a nem akceptált, parányi halálok réseit már nem hidaljátok át.

(Szünet 22:43-kor, egy erőteljes közlés alatt)

Itt a tudat az élő test elhagyása mellett dönt, és egy hivatalos halált fogad el. 14
Már választottatok egy kontextust, és ez láthatólag elkerülhetetlen. Úgy tűnik tehát, hogy a test ilyen és ilyen hosszú ideig tart, és nem tovább. A tény marad, hogy a tudat egy fajtáját választottátok, mely a testtel egy bizonyos ideig azonosul. Más tudat-fajok - melyek egy teljesen más rendhez tartoznak, és a tapasztalat egy más ritmusát birtokolják -, a ti életeteket egy napként észlelnék a ti fogalmaitok szerint, és nem volnának restek a látható élet és halál, valamint az új élet közötti hézagot áthidalni.


Egyes személyek találnak magukban emlékeket más életekről, melyek a léleknek másik napok. Ezek az emberek aztán egy nagyobb tudatosságot vesznek észre, mely ilyen hézagokat átugrik, és felismerik, a földi tapasztalata (többek között) és tudása a létezésről több, mint amit egy testben tartalmazhat.
A tudat, mely a hússal össze van kötve, valóban továbbíthat (szállíthat) ilyen bepillantást. Az emberi szellem, ahogy ismeritek, legalábbis rámutat a potenciális képességekre az emlékezés egy bizonyos módját körüljárva, melyben nem vagytok jártasak. Ez azt jelenti, a faj még biológiai szinten is fel van készülve más időszekvenciák körüljárására, miközben egy bizonyos idősémára koncentrál. Ez egy kiterjedten átfogó pszichológiai sokféleséget is magába foglal – mint mondtam, nagyon is lehetséges a testi valóságon belül -, mely a kapcsolatok ezen sok szintjén kezelhető. Egy ilyen belső tudás található a sejtekben és a szokásos evolúciós fogalmakkal élve egy lehetséges „jövőbeli” fejlődést irányoz elő.

A ti valóságotokban az évszázadokról szóló tudást könyvek és történelmi feljegyzések által lehetséges átadni, pedig minden személy rendelkezik saját magában hatalmas kelléktárral; közvetlen tudással a múltról, a ti fogalmaitok szerint tudat alatti megértés és felfogás által.
Ismeretlen valóság: Sok ezek közül a valóságok közül csak azért ismeretlen, mert a meggyőződéseitek elzárnak benneteket a saját tudásotoktól. Saját tudatotok hatótávolsága nincs korlátozva. Mivel egy lineáris időmozgás elképzelését fogadjátok el, nem tudtok kilátni abból, amit a születéseteknek és halálotoknak fogotok fel, átfogó tudatosságotok mégis teljes mértekben rálát az ilyen tapasztalatokra. Ideális esetben nem csak „elmúlt” életekre lehetséges emlékezni, hanem jövőbbeli életeket is lehetséges megtervezni. Átfogóbb szempontból ezen életek mindegyike egy időben történik. Jelenlegi idegi struktúrátok lehetetlennek láttatja ezt, de a belső tudatototk nincs ilyen módon korlátozva.

(Hangosabban:) Tartsátok meg a szüneteteket vagy befejezhetjük az ülést, ahogy szeretnétek.

(„Szünetet tartunk”)


(23:00  Janes transza kitűnő volt. Ködösen emlékezett rá, hogy Seth „alvajárókról” beszélt. Röviden vázoltam neki az anyagot, majd hozzáfűzte: „Vicces lenne, ha ez az információ eljutna az ősanyáinkhoz, a barlanglakóinkhoz, hogyan gondolunk rájuk” Jane úgy vélte, egy szinten valóban így lehet, de nem ment tovább bele.
Szerette volna, ha Seth válaszol néhány felmerült kérdésére, miután ismét folytatta az „Ismeretlen valóságot”, javasoltam, most kérje meg. Jane habozott. „Két anyagot érzek egymás mellett, a könyvhöz és hozzám; nem tudom, mit kellene csinálnom. Várj – egy gyakorlati elem tartozik ehhez..”

Újrakapcsolódás és diktálás 23:25-kor.)

Nos:

10. GYAKORLATI ELEM

Tudatos figyelmetek sokkal több adatot tud megtartani egy pillanatban, mint gondolnátok. Saját magatok hipnotizáltátok magatokat meggyőződéseitekben, hogy észlelési lehetőségeitek rendkívül korlátozottak. Gondoljatok a tegnapi napra. Próbáljatok meg emlékezni, mit tettetek felkelés után. Próbáljátok meg követni aktivitásotokat a felkeléstől a lefekvésig. Aztán koncentráljatok a részletekre. Próbáljátok felidézni minden érzelmeteket. A legtöbbjük helyesen megbecsülhető, ha eljuttok idáig. Ha eljutottatok idáig, próbáljatok még tovább menni, és a nappali álmaitokra emlékezni. Próbáljatok emlékezni, milyen kapcsolódó gondolatok jutottak eszetekbe.

Legközelebb a teljes figyelmetek igénybe lesz véve. Elvégezhetitek a gyakorlatot, ha nyugodtan ültök, vagy ha a buszon utaztok, vagy egy irodában valakire várva. Náhányan talán készen álltok rá, hogy ennél a gyakorlatnál egy sor többé vagy kevésbé automatikus aktivitás után menjetek – de ne próbáljátok például autóvezetés közben ezt tenni.  
Ha már nagyobb tapasztalatotok van ebben a gyakorlatban, próbáljatok meg tudatosan emellett mást is tenni – például fizikai munkát végezni.
Kezdetben úgy fog ez legtöbbeteknek előjönni, mintha tegnap alvajárók lettetek volna. Az értelem és a fizikai aktivitás finom, precíz összjátéka legközelebb könnyűnek fog tűnni; de ha gyakorlottak lesztek, a részletek világossá válnak, és meg fogjátok állapítani, hogy a tegnapi valóságnak leagalább bizonyos aspektusait fejben tudjátok tartani, miközben a mában helytálltok.

 
Átfogó értelemben vannak egészen más életek, melyek emlékezetetek számára jelentősen kiesik, mint a tegnap. Ezek is másodlagos cselekedetláncok azonban, melyek jelenlegi elsődleges érdeketek (érdeklődésetek) alatt tovább folyik. Ezek számotokra amolyan nemtudatos részei jeleneteknek és éppannyira össze van fűzve vele, mint a tegnap.
Nos: A gyakorlat második része.

Nagyon intenzíven képzeljétek el, mit fogtok holnap csinálni, és tervezzetek meg részletesen egy valószínű napot, mely egészen természetesen adódik a jelenlegi tapasztalatatokból, magatartásotokból és céljaitokból. Menjetek utána úgy, mint a gyakorlat első részében. (Szünet) Ennek a napnak a valóságát sejtjeitek máris előre látják. Testetek már felkészült rá, és minden funkciója pekognitív módon projektálja magát létezésében. Azonos módon léteznek az „eljövendő” életeitek, és a ti fogalmaitok szerint éppen úgy kelentkeznek a jelenetekből, mint a holnapi napotok a maiból.

Evvel a gyakorlattal normál tudatotokfelé egyszerűen a saját flexibilitásának érzésén keresztül bizalom alakul ki. Edzeni fogjátok tudatotok láthatatlan izmait, olyan értelemben, ahogy gimnasztikával a testeteket edzitek.
Saját magatok más részei alvajárónak tűnhetnek számotokra. A teljes kreatív részvétel az összes percben azonban közelebb visz benneteket saját potenciálotokhoz, és hozzájárultok evvel, hogy megtapasztaljátok a tudatotok és a fizikai sejtjeitek emlékezőtehetsége közötti egységet. Ezek a sejtek épp úgy spirituálisak, mint a lelketek.
(23:40) Adj nekünk egy percet. Egy hosszú…Ez nem diktálás.(Másfél oldal anyag következett Jane-nek és nekem. Íme néhány általánosabb kivonat összefoglalása:)

A ti társadalmatokban többé -kevésbé azt tanítják, ne bízzatok magatokban. Léteznek különböző iskolák és vallások, melyek megkísérlik az önnön lény (Önmaga) kifejezés értékét adományozni, de torzításokkal fojtják meg tanításaik autentitását.
Ebből a szempontból Roburt, mint a társadalmatok tagja, nulláról kezdett és végül félredobta, mint te is (Joseph), a jelenlegi hittételeket. Egy ideig egyszerűen hitrendszerek között állt, melyekből néhányat teljesen eldobott, másokat részben akceptált, de alapvetően egy úttörő volt – miközben, anélkül, hogy ez világos lett volna számára, függött a társadalom azon alaphitétől, hogy az ember önmagában nem bízhat.


Amíg az ember ezt az érzelmileg láthatatlan meggyőződést követi, mindent, amit az Önmaga tesz, pontosan felül kell vizsgálni és tesztelni kell. A köztes időben lesznek meggyőződések, melyek másokat alátámasztottak, ideiglenesen. Roburt képességeinek fejlődése elvezette őt azoktól a vigasztaló struktúráktól, melyek ezeket alátámasztották, miközben másokat keresett. Ő sok mindent megvizsgált, amit tanult. Személyisége minden aspektusban kibontakozott, mindenekelőtt a kapcsolati képessége és személyes kreativitása… Megviszgálta az általa ismert információinkat a világról. Úgy érezte, ez szükséges volt... Mert hogyan tudna ez az Önmaga, mely megtanulta, hogy ez rossz, jót létrehozni? Voltak vonatkozási rendszerek, melyek segítséget tudtak volna nyújtani, de látta, hogy ezeknek nincs igazi értékük, ezért nem hagyatkozott rájuk….

 

(Seth 0:18-kor kívánt jó éjszakát. Jane közvetítése egész idő alatt nagyon energikus volt. Seth a fenti anyagban avval foglalkozott, hogyan keresett Jane egy új, átfogó vonatkoztatási keretrendszert, miután fokozatosan feladta a régi „vigasztaló” elképzeléseit, szerepének bizonyos aspektusaira világosan rámutatva, melyet erre az életére választott. Jane keresésének mégis érzelmi oldalát szeretném hangsúlyozni és elmondani, számára olykor nagyon nehéz volt ebben eligazodni. Bizonyos fokig én is fogalkoztam a meggyőződésekre és hitekre vonatkozó változtatásokkal, de én csak résztvevője voltam a Seth-anyag fejlődésének, nem előidézője; a nyomás és a kihívások nem követeltek tőlem olyan sokat. [Bizonyos humorral, mely minden küzdelemből született, mindenesetre azt szeretném megjegyezni, nem egyszerű bizonyos régi és kedvelt meggyőződéseket feladni, akkor sem, ha bizonyíthatóan tévesek; koncepcionálisan túl jól passzolnak bizonyos körülmények között a személyiséghez…]
Evvel a megjegyzéssel és a Seth-anyag 23:40 utáni kivonatával összefüggésben a következőket ajánlom újra megnézni az első kötetben:1.    A Jane-ről szóló anyag, vallás és miszticizmus a bevezetés megjegyzésiben, a 679. ülésben és az 1. függelék az üléshez.
2.    8. megjegyzés a 679. üléshez, Jane meggyőződéseihez és fizikai tüneteihez.
3.    10. függelék [a 692. üléshez]Jane fáradozásaihoz, ……………..

 
tida | 2016-11-07 00:56:07 Válasz erre Adatok E-mail (13)
Eddigi hozzászólásai:
3333 db

Az elején itt is be kellett volna írnom, hogy fordítási hibák előfordulhatnak, nem mindent tudtam értelmezni, és jópár olyan részt kihagytam, amiket Robert írt.

A 708. ülésben szinte biztos, hogy nem tudtam jól fordítani sok mondatot, én legalábbis nem látom túl értelmesnek, ahogy sikerült. Nincs más hátra, mint megvárni a könyv megjelenését, vagy eredetiben olvasni:)

 
tida | 2016-11-04 18:05:40 Válasz erre Adatok E-mail (12)
Eddigi hozzászólásai:
3333 db

707.ülés,  1974. július 1. hétfő, 21.21

Nos: Jó estét.

(„Jó estét, Seth.”)


Diktálás… A sejtek megváltoznak természetesen. A belsejükben található atomok és molekulák mindig egy áramló állapotban vannak. A TE-k1, melyek minden anyagban léteznek, olyan memóriatárral rendelkeznek, mely messze felülmúlja egy kompjuterét. Az atomok és molekulák mint sejtalkotók, tárolják minden emlékezet minden formáját, melynek részesei voltak. Mélyebb szinteken a sejtek mindig valószínűségekkel dolgoznak, és a genetikai információt a valószínű cselekedetekkel és fejlődéssel való összehasonlítás fényében rendezik. Mielőtt egy lépést tehetnétek vagy egy ujjatokat megmozdíthatnátok, nagyon komplex reakciók és pillanatok alatti számítások történnek. Emellett azonban nem csak a fizikai szervezet előrelátható viselkedésről van szó.  Ezeken a mélyebb szinteken a sejtes aktivitás a testen kívüli világról is tartalmaz megítéléseket és előrejelzéseket. A test egészen nyilvánvalóan nem izoláltan reagál, hanem mindenre vonatkozóan, ami körülötte van. Ha át akartok menni egy szobán, a testnek nem csak a saját helyzetét figyelembe véve kell visszatekintést tartani és előrelátást tervezni, hanem a szoba minden elemének előre látható (megjósolható) helyzetét is figyelembe kell vennie.
Adj nekünk pár perc időt… Az alapszinten az izommozgás természetesen magában foglalja a sejtek és a sejtalkotók mozgását is. Arra gondolok itt, hogy az atomok és molekulák, tulajdonságaik okán,  nem csak a test sejtstruktúráján belüli valószínűségekkel foglalkoznak, hanem segítenek is a testnek a rajta kívüli lényeket és tárgyakat értékelni és jóslatokat tenni.

(Szünet, majd humorral:) „Tudjátok” például, hogy egy szék nem fog megkerülni benneteket – mindenesetre nagyon valószínűtlen. Tudjátok ezt, mert van értelmetek (eszetek), de ez a speciális értelem azért tudja, amit tud, mert a mélyebb szinten a sejtek a valószínű cselekedet természetének tudatában vannak. Ezek azonban a szellemi tudatok meggyőződései, melyek a céljaitokat és szándékaitokat összehangolják. „Ti” vagytok, akik a szobán való áthaladásról döntötök; majd mindezen számítások megtörténnek, hogy elérjétek a célotokat. Ez tehát a tudatos szándék, mely aktiválja a belső mechanizmusokat és megváltoztatja a sejtek viselkedését és alkotórészeit.


Nagyon sok átfogó szempontból azok a célok is ugyanolyan módon beindítják a belső biológiai aktivitást, melyeket fajotok tudatosan kitűzött. A faj céljai nem függetlenek az egyéni céloktól. Miközben élitek az életeteket, ténylegesen részt vesztek fajotok „jövőbeli” fejlődésében. Pont. Engedjétek meg, hogy egy pillantást vessünk a személyes pszichére.


 (21:48) A „személyes psziché” egy kedves fogalomnak hangzik, de jelentőség nélküli, ha nem a saját pszichétekre vonatkoztatjátok. Egy nagyon egyszerű módon történő kis önvizsgáltnak meg kellene mutatnia számotokra, hogy mindig valószínűségekben gondolkodtok. Állandó választásban vagytok valószínű cselekedetek és alternatív utak között. Egy választás valószínű cselekedeteket helyez kilátásba, melyekből minden lehetséges, mely a ti valóságrendszeretekben megvalósulhat. Személyes tapasztalataitokban sokkal több ilyen döntés van, mint amennyi számotokra világos. Vannak apró, ártatlan példák, amelyekkel naponta dolgotok van. „Moziba menjek, vagy kuglizni?” „Most, vagy később mossam meg a fogam?”Ma írjak a barátomnak, vagy holnap?” Vannak jelentősebb kérdések is, melyek a karrierre, vagy életmódra,  vagy más mélyebb érdekekre vonatkoznak. A ti fogalmaitok szerint, minden döntés, amit meghoztok, ilyen vagy olyan módon megváltoztatja az általatok ismert valóságot.9. GYAKORLATI ELEM

Gyakorlatként jegyezzétek fel mindig magatoknak egy napon keresztül, vagy valameddig, ha valószínű cselekedetekre2 gondoltok, legyenek azok jelentősek vagy jelentéktelenek. Próbáljátok meg fejben követni, „mi történhetett volna”, ha azt az utat választottátok volna, amit nem választottatok. Aztán képzeljétek el, mi történhet annak a döntésnek a következményeként, amit meghoztatok. Egy faj hozzátartozói vagytok. Minden személyes döntésetek kihat rá (a fajra) biológiai és fizikai szinten.


Szó szerint választhattok az egészség vagy a betegség között, akkor is, ha inkább a szellemire koncentráltok, mint a fizikaira, és akkor is, ha fordítva. Az ilyen személyes döntések kihatnak a faj genetikai örökségére. A szándékotok rendkívül fontos – mert bizonyos határok között képes az egyéni genetikai üzeneteteket3 megváltoztatni. Például meg tudjátok változtatni egy sejt vagy sejtcsoport önképét; és mint már mondtam, ezt gyakran meg is teszitek  - úgy, hogy meggyógyultok egy betegségből, mert megjelent az egészségre irányuló szándékotok. A szándék tudatos, az eszközök bizonyos körülmények között nem. Pont. Ilyen esetekben mindazonáltal a sejt öngyógyító képessége megerősödik, és a faj öngyógyító képessége is gyarapszik.


Tartsátok meg a szünetet.


(Szünet  22:05-22:32)

Nos: Személyes pszichétek legszűkebben a földi létezésetekkel foglalkozik, álomállapotban valószínű cselekedetekkel is foglalatoskodtok és emellett gyakran dolgoztok ki megoldásokat problémákra, vagy válaszokat, melyek valószínű eseményláncokból adódnak4.
Ez befolyásolja mindennapjaitokat, mert a valószínű bejósolhatóságokkal foglalkoztok egy ilyen álomban. Azonban nemigen álltok ott egyedül; és így van ez minden élő egyedi személyiség személyes álmaival, és ezek segítik a következő nap és az „eljövendő idő” elfogadott valószínűségi sorozatának megformálását. A személyes döntések aztán összegződnek egy adott nap összes történésében.
Adj nekünk egy kis időt… (Hosszú szünet, szemek csukva)

Vannak a szellemnek(elmének) országai.5  Ez azt jelenti, a szellemnek (elmének) megvan a maga személyes kultúrája és földrajza, a saját történelme és célkitűzései. De a szellem (az elme) a fizikai aggyal össze van kötve, és így létezik, a redőkbe hajlítva, egy archeológiai emlékezet. Bizonyos fokig az, amit most tudtok, függ attól, amit tudni fogtok és amit tudtatok, a ti fogalmaitok szerint. Ilyen értelemben élnek „letűnt” ember-fajok (nemzetségek) a mostotokban, ahogy olyanok is, melyek láthatóan majd később jönnek. Ideális esetben tehát fajotok történelmét egészen világosan fel lehet fedezni a pszichében; és nemcsak akkor tesz valós felfedezéseket az ember, ha köveket és reliktumokat ás ki, hanem akkor is, ha úgyszólván a pszichében nyugvó emlékezetet hozza a felszínre (fényre).

Nos, ez a diktálás vége.

(22:45  Seth végezetül egy oldalnyi anyag információt adott le Jane-nek és nekem. Többek között ezt a mondatot: „Azt hiszem egyébként, a kérdéseitekre megadtam a választ. ………)

Jegyzetek a 707. üléshez

1. lásd a 3 jegyzetet a 12. függelékhez ebben a kötetben

2. Az ismeretlen valóság első kötetében két kivétellel mind a nyolc gyakorlat vagy gyakorlati elem Seth-től segíti az olvasót a valószínű valóságok egyes elemeit közvetlenül felkutatni – és a két kivételként említett (6. és 8.) sincs távol a valószínűség-koncepciótól. Seth első gyakorlati eleme Jane projekciója alapján jött létre, mely New York államban található Saratoga Springsbe, szülővárosába, egy valószínű múltba történt.

3. Lásd a 705. ülést 22:48-kor

4. Lásd az első kötet 687. ülést 22:01-kor. Seth arról beszél, hogy az álmodó és az ő valószínű szelfje, akinek „ugyanaz a fizikai gyökere”, együtt dolgozhatnak egy valószínű valóságban egy adott kihívással való boldoguláson. Javaslom továbbá a Seth-anyag 14. és 15. fejezetében a valószínű valóságokról szóló részt újra elolvasni.

5. A „szellemek országai” kifejezést Jane először három héttel ezelőtt a 703. ülés szünetében használta – de Sethtől vette át. Lásd az első kötetben ennek az ülésnek a megjegyzéseit.

 
tida | 2016-11-04 18:05:16 Válasz erre Adatok E-mail (11)
Eddigi hozzászólásai:
3333 db

Jegyzetek a 705. üléshez (a lefordított anyaghoz)

 

4 Lásd a 688. ülést 22:26-és 22:59 között további anyag a sejtek életéről és haláláról és a TE-k, vagy tudati egységek, ahogy Seth nevezi,  szerepéről. „Ha a sejt fizikailag is meghal, mégis marad a sérthetetlen természetében. Egyszerűen csak nem fizikai többé.”

5 Seth kijelentése emlékeztet fajunk tudatára vonatkozó kérdésemre, ahogy a 699. ülés végén az első kötetben meg is jegyezte.

 6 A személyes valóság természete első rész 654. ülésben található információ a sejtes emlékezet vándorlásáról, genetikai kódokról és neuronális mintákról. Lásd továbbá Az ismeretlen valóság első kötetében a 690. ülést, 22:16-ig a biológiai prekognícióról szóló anyagot.

 
tida | 2016-11-02 20:08:48 Válasz erre Adatok E-mail (10)
Eddigi hozzászólásai:
3333 db

Vagyis 705. ülés volt az első. A706. nekem hiányzik a pdf-ből.

  Előzmény: tida [8] (2016-11-02 18:38:45)
 
tida | 2016-11-02 18:42:45 Válasz erre Adatok E-mail (9)
Eddigi hozzászólásai:
3333 db

Köszi, nem tudom, pontosan hogy képzeled el a segítséget, de akkor máris kérek belőle:)

 

Angolban a szellem és az elme egyértelműen meg van különböztetve? Lásd 707. ülés utolsó bekezdés.

Ugyanennek az ülésnek a legutolsó sorai, ahol Rob idézi Seth-et, valahogy nem világos nekem. Lefordítanád?

  Előzmény: seelvuple [7] (2016-11-01 23:40:21)
 
tida | 2016-11-02 18:38:45 Válasz erre Adatok E-mail (8)
Eddigi hozzászólásai:
3333 db

Lemaradt, hogy a második könyv első ülése a 706.ülés

  Előzmény: tida [1] (2016-10-30 14:38:21)
 
seelvuple | 2016-11-01 23:40:21 Válasz erre Adatok E-mail (7)
felhkep
Eddigi hozzászólásai:
164 db

Szia Tida,

 Nekem is meg van a második kötet pdf-ben és szívesen segítek a fordításban. Angol gyakorlásképpen is, meg mert szeretném ezeket az anyagokat magyarul látni.

Üdv,
Andor

  Előzmény: tida [5] (2016-10-30 20:44:54)
 
Roy | 2016-10-30 20:50:34 Válasz erre Adatok E-mail (6)
Eddigi hozzászólásai:
221 db

Szerintem Nic-ék nem nagyon foglalkoznakmost ezzel. Amúgy éppen arra gondoltam pár napja, néhány könyvet szívesen látnék magyarul (akár e-könyv formátumban).  Nem eredeti Seth könyvekre gondoltam, de például Lynda Madden Dahl-nak van pár könyve, amiben Seth idézetekre és koncepciókra építve ad egyfajta gyakorlati útmutatót. Izgalmas vállakozás lenne.

  Előzmény: tida [5] (2016-10-30 20:44:54)
 
tida | 2016-10-30 20:44:54 Válasz erre Adatok E-mail (5)
Eddigi hozzászólásai:
3333 db

Ha még az életemben megjelenik a könyv, érdekes lesz összehasonlítani:) Nagyon érdekelne, eredeti nyelvből fordítva más sül-e ki a fordításból.

Most derült ki egyébként számomra, hogy Seth arra is épít, hogy elolvassuk Jane és Robert hozzáfűzéseit, tapasztalatait. Engem ezek általában nem annyira érdekeltek.

 

 

  Előzmény: Roy [4] (2016-10-30 20:25:09)
 
Roy | 2016-10-30 20:25:09 Válasz erre Adatok E-mail (4)
Eddigi hozzászólásai:
221 db

Jajj, hát nem azért.. :) Csak mert csodálkoztam, azt mondtad az angolt nem annyira bírod. Dehogynem tök jó, hogy feltetted :)

  Előzmény: tida [3] (2016-10-30 19:01:04)
 
tida | 2016-10-30 19:01:04 Válasz erre Adatok E-mail (3)
Eddigi hozzászólásai:
3333 db

Németből. Nagyon nem jó?

  Előzmény: Roy [2] (2016-10-30 16:40:17)
 
Roy | 2016-10-30 16:40:17 Válasz erre Adatok E-mail (2)
Eddigi hozzászólásai:
221 db

Angolból vagy németből fordítod Tida?

  Előzmény: tida [1] (2016-10-30 14:38:21)
 
tida | 2016-10-30 14:38:21 Válasz erre Adatok E-mail (1)
Eddigi hozzászólásai:
3333 db

Részletek a Bevezetésből és az első ülés szövege:

 

Bevezetésből

…………………………….
A második kötet erre épül fel, miközben Seth elbűvöló kontextust fejteget és meghív bennünket “együttjátszani”, résztvenni, és az ismeretlen valóságot a magunk számára felfedezni; mindezt egy sor gyakorlat segítségével, hogy ezek megvilágítsák a belső struktúrát, melyből a külső struktúra függ. A fentebb említett 762. ülésen (1975. December 15.) magyarázza Seth, hogyan illeszkedik az “Ismeretlen valóság” a teljes anyagának kereteibe:

“A Seth megszólalban megpróbáltam a saját valóságotok bizonyos kiterjesztését elmagyarázni az olvasóim számára érthető fogalmakkal. A Személyes valóság természetében megpróbáltam az egyéni létezés határait – ahogyan szokásosan tapasztalható – kitágítani….. és utalásokat adni az olvasóknak, melyekkel a mindennapi életet gyakorlati, spirituális és fizikai szempontból örömtelibbé és teljesebbé alakíthatják. Ezeket a könyveket többé kevésbé lineáris magyarázati stílusban diktáltam. Az Ismeretlen valóságban továbbmentem, és megmutattam, hogyan csordulnak ki úgyszolván a napfényre a psziché tapasztalatai. Remélem, hogy az anyag, amit diktálok, valamint Roburt és Joseph tapasztalatai megismertetik az olvasókat a nagyobb dimenziókkal, melyek az egészen szokványos életet érintik, és ezen keresztül a psziché mélyebb varázslatába hatolhatnak.”
…………………………..Seth nem egyszer állt mellettem – és a következő anyag másoknak is segítséget nyújthat; a 751. ülésből (1975. június 30.), melyet pár hónappal a részvételének befejeződése után ennél az összefoglaló projektnél adott:
“Nos, nem kell aggódnod az “Ismeretlen valóság” miatt. Ezeket a könyveket éppen befejezted egy másik valószínű valóságban, és meglehetősen jól. Ennek modellje és a kommentárjaid már léteznek benned. Vizsgáld át a magyarázó jegyzeteid egy bekezdését, majd enyhén képzeld bele magad a tudatoddal egy fél fokkal mellé. Érezheted majd a saját elkészített verziódat és valamennyi (minden) nem passzoló szót azonnal érezhetsz, miközben éppen eszedbe jut egy másik. A végleges fogalmazás már létezik az általad választott valószínűségben. Ez a valószínűség a mostani jelenedhez tartozik – bár végtelen számú más valóságból választottad.

Ezek a könyvek valószínűségekből keletkeznek, a tiédből és az enyémből és Roburtéból. Néhány valószínűségben mi soha nem találkoztunk. Mégis mindegyik tartalmazza a valószínűségét, hogy mi találkozunk, mivel itt most ezt tesszük.”

……….

Sok levelezőtársunkat barátunknak tekintjük, még ha soha nem is találkoztunk személyesen, és még ha csak – Jane vidító közreműködésével - Seth által diktált levéllel (mint az ő saját általános levelei) vagy sebtében egy levelezőlapra firkantott megjegyzéssel tudunk is válaszolni. A támogatás e formája számunkra meglehetősen tudatossá vált, és nagyon hálásak vagyunk ezért. Sokan ezek közül az emberek közül hozzánk hasonlóan vonakodnak valamilyen dogmát elfogadni. De Seth szerint Jane szellemi függetlensége néhány más embernek kellemetlenséget okoz. Egy személyes ülésen mondta nekünk 1977-ben:


“ Egyesek nem akarják az autoritásomat kétségbevonni látni. (humorral:) Azt gondolják, ha nekik ilyen saját felsőbb szellemük volna, sokkal okosabban használnák, mint Roburt, ők engem egy mágikus géniusznak állítanának be bizonyos értelemben.
Attól rettegnek, hogy Jane a kérdéseivel kapitulálja majd a létezésemet.”

Majd hozzátette, ezek a személyek nem értették meg, hogy Jane örökké kérdező természete folytán kezdődtek el egyáltalán az ülések, és ez a felelős munkája és a könyvek létrejöttéért, ahogy a sajátjaiért is.
És ilyen vagy olyan formában Jane magával viszi e könyvek mindegyikét valóságról valóságra. Egy ESP-csoportfoglalkozáson Seth ezt az ő “szeretett cókmókjának” nevezte, vagy szimbólumnak, majd hozzáfűzte:

“Ezek minazonáltal többek, mint szimbólumok. Ezek a megismerés eszközei, melyek valami másra vannak,; egy valóság; jelek, melyek szavakhoz vannak, a szavak születése előtt kimondva; molekulákba préselt szavak; szavak, melyek a molekulák születése előtt más módon voltak préselve, és mégis szavak, melyek a saját pszichétekben visszhangoznak. Ilyen vagy olyan módon ezek a szavak, mint kavicsok, a kollektív valóságotok strandján vannak elszórva hátrahagyva.

Egyesek felszedik majd, és mondják: “milyen csinos kavics”, és megszemlélik és felismerik a jelentését, és mások el fogják hajítani. De egyik vagy másik módon… ezeket a szavakat kimondják, akár ezekkel az ajkakkal, vagy a levelek zizegésében, vagy a saját sejtjeitekben az ismeretlen zenében. Így léteznek. És ez a jelentőség a könyvek és a szimbólumok mögött.”
……………………………

4. rész
Felderítések.
A psziché vizsgálata a személyes élet és a faj tapasztalatának vonatkozásában.
Valószínű valóság, mint a személyes tapasztalat egy módszere.
Személyes tapasztalatok az emberiség múltbéli és jövőbeli civilizációinak vonatkozásában.


Jó estét.
(“Jó estét, Seth.”)

Diktálás: Engedjétek meg, hogy ezt a részt az evolúció rövid tárgyalásával kezdjük.
Úgy gondoljatok most az evolúcióra, ahogy az számotokra megszokott, egy időbeli folyamatosságban. A múltban modern volt az a feltevés, hogy minden faj egyenként csak a saját túlélésével törődött. Pont. Az egyik minden másikkal konkurenciában állt. Ebben az összefüggésben az együttműködés csak a túlélés alaptörekvésének mellékterméke volt. Egy faj egy másikat például használni akart. Az ember azt gondolta, egy nemzetség a múlt környezeti változásai okán változott, “mutációkat” képezve, mivel minden faj alkalmazkodott a környezeti változásokhoz vagy pedig eltűnt. A motiválóerőt mindig kívülre* (kihangsúlyozva) helyezték.


Mindebből egy nagyon téves kép adódott. Fizikailag nézve a Föld a gestalt-tudat egyéni módjával rendelkezik. Ha másképp nem tudjátok, képzeljétek el ezt a Föld-tudatot, mint nagy tudatosságokat emelkedő (betűzve) ferde vonalakkal, a relative lassú por- és kőrészecskéktől az ásványi és növényi gazdagságon át az állatokig. De ne felejtsétek el közben, hogy ez a gazdagság végül egymástól nem választható el. Bármelyik a legszorosabb kapcsolatban áll mindegyik másikkal. Egyikkel sem történik semmi, ami a többit ne befolyásolná. Ezek között a különböző rendszerek között egy nagyszerű és szép együttműködés van. Ha emlékeztetitek magatokat, hogy még az atomoknak és molekuláknak is van tudata, könnyebben megértitek, hogy valójában a tudat bizonyos fajtája egyesíti ezt a gazdagságot.

A ti fogalmaitokat használva, az öntudat nem valami külső körülményből fejlődött, melynek során fajotok úgyszólván diadalt aratott. Sokkal inkább függ az öntudat minden személyben az ásványi, növényi és állati világok közti állandó, csodálatos kooperációtól. Valamilyen külső változást mindig a belső szándék eszközöl. Ez minden szintre vonatkozik. A tudat formálja a környezetet. A környezet maga is tudatos (erőteljesen). Az atomok és molekulák cselekednek a saját valószínűségi területükön. “Epekednek” a saját módjukon minden valószínű fejlődés után. Ha élő létezést formálnak, ők lesznek a pszichikai okai egy faj változásának. A test alkalmazkodóképessége nem egyszerűen egy alkalmazkodási-mechanizmus vagy egy megfelelő tulajdonság. A sejtek olyan belső képességekkel rendelkeznek, melyeket még nem fedeztetek fel.  
*Lásd 12. függelék


Magukban hordják az emlékezetét minden “hajdani” formának, melynek részei voltak.
Itt szeretnék egy kitérőt tenni: Bizonyos szempontból az életet nem tudjátok egy atomkatasztrófával elpusztítani. Természetesen az életet, ahogy azt ismeritek, el tudnátok pusztítani, legyenek a körülmények helyesek (vagy hamisak), a ti fogalmaitok szerint a számotokra ismerős életformáknak véget vetve. Átfogó értelemben azonban mutáns életforma lépne fel – csak a ti normáitok szerint mutáns -, egy élet, ami önmaga számára egészen természetes.
 (21.38) Visszatérve a jelenlegi fő témánkhoz: Tény, hogy az úgynevezett evolúciós folyamat nagyrészt kooperatív tendenciáktól függ, mely minden életközösségben és nemzetségben bennerejlő. Nem létezik lélekvándorlás, melynek során egy ember teljes személyisége mint állat tér vissza. A fizikai kontextuson belül mégis egy állandó keveredés van jelen, úgyhogy egy férfi vagy egy nő sejtjei egy növény vagy egy állat sejtjeivé tudnak válni és természetesen fordítva ugyanúgy.4 A sejtek, melyek egy emberi agy részei voltak, tudják ezt a maguk módján. A sejtek, melyekből a ti testetek jelenleg összeáll, sokszor összekapcsolódtak és szétváltak, hogy a természetes környezet más részeit alkossák.
Ez a belső, mégis fizikai tudat-vándorlás mindig rendkívül fontos volt és egy természetes kommunikációs módot hoz létre, mely minden nemzetséget és minden fizikai életet összeköt. Ezért ez minden szervezetben a fejlődésre és változásra való törekvésként létezik, akkor is, ha van egy stabilitási minta, melyen belül ezek a változások végbe tudnak menni.
 

Adj nekünk egy kis időt….Történelmi vonatkozásban természetesen egy egyvágányú gondolati mintát követtek és olyan kép van előttetek, mely szerint halak elhagyták a tengert és hüllőkké váltak.; emlősökből végül majmok és emberek keletkeztek. Elismerem, ez némileg leegyszerűsített megfogalmazás, de a legtöbb ember így képzeli el az evolúciót. A “továbbfejlődés” fogalomnak megvan a maga csalárdsága. Például soha nem képzelitek el a szituációt más irányban. Néhányan közületek bizonyos hüllő-embereket is elképzelnek. Úgy tűnik számotokra, hogy az irány, ami belétek sulykolódott, csak az egyetlen lehetséges irány volt.

Adj nekünk egy kis időt…. Egy magasan fejlett öntudatot egyenlővé tesztek a ti fajotok fejlődésével és a ti érzékelési mechanizmusotokkal. Ezek a ti törvényeitek és szabályaitok, bármikor is valamilyen más életformát vizsgáltok. A ti valószínűségi rendszeretekben nem léteznek hüllő-emberek, más valószínűségekben mindazonáltal léteznek. Csak azért említem ezt meg, hogy megmutassam nektek, az általatok ismert evolúciós rendszer csak egy a többi közül. (hangsúlyozva:) A fizikai alap azonban látensen rendelkezésre áll a sejtes struktúrátokban. Azt gondoljátok, az evolúció befejezett. Indítékotok azonban a tudat természetén belülről jön. Ez mindig így volt. Manapság modernnek számít egyes körökben az a nézet, hogy az emberi tudat immár az evolúció egy más módjának elme – de az “új tudatosság” mindig a természetből volt jelen. Mindössze csak fokozatosan ismeritek fel, hogy létezik. Minden tudatosság csak a maga számára észlelhető mint önnön énje. Minden tudat tehát önmaga tud magáról. Talán nem azonos módon veletek. Talán nem gondolkodik a saját állapotáról. Másrészt talán nem is kell neki.
 (22:02) Adj nekünk egy percet….. Fajotok úgynevezett jövőbeli fejlődése a jelenlegi elképzeléseitek és meggyőződéseitek függvénye. Ez érvényes genetikailag és egészen személyes szempontból is.
Ha például azt gondoljátok, egészségesen és boldogan élhettek magas korban is, a kilencvenes éveitekben is, akkor egy nyugati civilizációban is így lesz. Érzelmi szándékotok és meggyőződésetek sejtjeitek folyamatait messzemenően befolyásolja és (nyomatékkal) minden tulajdonságot és képességet érvényesítenek, mely egy ilyen állapotot garantál. Vannak izolált népcsoportok, akiknek ilyen meggyőződésük van, és a test minden esetben reagál. Ugyanez vonatkozik az emberiségre – vagy a fajra pontosabban. A sejteken belül van egy kimeríthetetlen kreativitás, melyet mint faj nem használtok ki, mert a veletek született spiritualitás és bölcsesség után csak oly messziről sántikáltok. Elképzeléseitek fokozatosan változnak. Amíg azonban nem változtattok a vonatkoztatási keretrendszereteken, addig továbbra is gyógyászati és technológiai manipulációkra helyezitek majd a hangsúlyt. Pont.


Egyes esetekben az egyetlen lehetőségként a fizikai alapon való lehetőség mutatkozik számotokra. Az ilyen technikák mégsem működnek tömeges szinten vagy nem engedik meg számotokra, hogy ténylegesen produktív, meghosszabbított életet éljetek, amíg a meggyőződéseiteket nem helyezitek más területekre és amíg meg nem tanuljátok megérteni a psziché belső dinamikáját.

(Csengett a telefon. Felugrottam. Megint elfelejtettem az ülés előtt a csengőt kiiktatni. Jane Sethként rámmeredt.)

Tartsátok meg a szüneteteket.
 

(22:14 A hívás kintről jött. Egy fiatalember ma este fejezte be a Seth-anyag elolvasását. Sok kérdése merült fel, és túl türelmetlen volt Jane-nek szóló levelét befejezni, melyet épp elkezdett. Ilyen lelkes rekciókat már sokszor tapasztaltunk. Beszéltem vele néhány percet, miközben Jane kijött és transzból és pihent, és úgy véltem, a héten később kellene felhívnia Jane-t. Kapcsolat újra felvétel 22:36-kor)
 

Nos: Fontos, hogy a sejtek egyrészt függetlenek az időtől, másrészt egy szilárd alapon az idővel operálnak, úgy hogy ebből kifolyólag a test egésze, mint egy tér-idő-szervezet keletkezik. Helyes, hogy a tudatos síkon nem operáltok az időn kívül, hanem ahhoz kötődve működtök. Ha megtanuljátok bizonyos fokig felszabadítani magatokat ebből a domenzióból, akkor sem úgy van, hogy egyszerűen megkettőztök valamilyen kiterjesztett helyzetet (adottságot) vagy ahhoz “visszatértek”, hanem új elemet fűztök hozzá. Öntudatotok egyedülálló módon létezik, de minden mód egyedülálló. Minden vívmány, melyet egyedülállóan visztek véghez, visszatükröződik fajotokban és annak sejtes tudatában.

Adj nekünk egy kis időt…. Bizonyos módon mindannyian saját mutánsaitok vagytok, alkotó módon változtatva sejtes formációtokon. Pont. Ha például számotokra a sorsotok öröklődéstől függni látszik, akkor az elképzelések és meggyőződések átvétele működik; ezek jeleket küldenek a kromoszómáknak.
Miniatűr formában hoznak létre úgyszolván önképeket, melyek a sejtekben visszatükröződnek. Sok esetben meg lehet változtatni ezeket a képeket, de nem a ti technológiáitokkal.

(Hoszzú szünet 22:48-kor) Adj nekünk egy percet….
 
)(Szünet egy percent át. Majd nyugodtan:) Alapvetően úgy van ez, hogy a sejtes megértési képesség átível az időn. Adott tehát egy lehetőség, a jelenen belül egy “új” genetikai információt egy úgynevezett sérült sejtbe juttatni (átvezetni). 6 Ez alapvetően egy tudati manipulációt foglal magába, és nem manipulációt eszközökkel, valamint az idő-visszafordítás alapelvének alkalmazása. Mindenekelőtt a nem kívánt információt kell kitörölni. Néhány, de nagyon kevés gyógyító ezt automatikusan megteszi, anélkül, hogy világos volna számára, mit tesz.  A test gyakran maga is nyújtja ezt a szolgálatot, amikor meghatározott állapotokat korrigál, akkor is, ha ez genetikailag programozott volt. A programok viszafejlődnek. A ti fogalmaitok szerint eltűnnek egy olyan valószínű eseménysorba, mely rátok nincs fizikai hatással.

Vége a diktálásnak.

(Szünet 22:57-kor. Miután Seth még más témákban közölt anyagot, 23:20-kor jó éjszakát kívánt)

 
tida | 2016-10-30 14:30:55 Válasz erre Adatok E-mail (0)
Eddigi hozzászólásai:
3333 db

Elkezdtem a második könyv fordítását. Nem tervezem a teljes könyvet lefordítani, de ha éppen kedvem és időm van, nekiállok, és ami megvan, bemásolom ide......

 
1 | 2 |
db/lap


© 2003-2019. Seth.hu - Minden jog fenntartva | Szabályzat | Elérhetőség