Név: Regisztráció
Jelszó:

Most itt vagy: Fórum >> Seth.hu közösség >> Olyanom van...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
db/lap
Richárd | 2010-10-04 00:32:03 Válasz erre Adatok E-mail (846)
Eddigi hozzászólásai:
2605 db

"...a szellem nem üres éleselméjűség, sem az elmésség semmire nem kötelező játéka, sem pedig az értelemszerű distinkciók parttalan hajszolása, s még kevésbé a világész: a szellem a lét lényegéhez kötődő, eredeti módon hangolt, tudó eltökéltség" Martin Heidegger-Rektori beszéd

"Filozofálni annyi, mint a rend-kívülire kérdezni. Mivel azonban, ahogy először csak jeleztük, ez a kérdés visszahat önmagára, nemcsak az rendkívüli, amire kérdezünk, hanem maga a kérdezés is. Ezzel a következőket akarom mondani. Ez a kérdezés nem hever az úton, hogy egy szép napon észrevétlenül vagy éppenséggel tévedésből benne találjuk magunkat. Nem rejlik benne a mindennapok szokásos rendjében sem úgy, hogy azután valamiféle követelmény vagy éppenséggel előírás alapján rákényszerülnénk. E kérdezés nem rejlik az uralkodó szükségletekről való sürgős gondoskodás és azok kielégítése körében. A kérdezés maga kívül van a renden. Teljesen szabadon vállalt, teljes egészében és sajátlag a szabadság titokzatos alapjára állíttatott, arra, amit ugrásnak neveztünk...A filozofálás-így mondhatnánk most- nem más, mint a rend-kívülire való rend-kívüli rákérdezés." Martin Heidegger-Bevezetés a metafizikába

 
Misi | 2010-09-30 09:01:41 Válasz erre Adatok E-mail (845)
Eddigi hozzászólásai:
142 db

Ez a nagy csend már kezd zavarni.Megint neki álltam az ismeretlen valóságnak és eszembe jutott a második része.Talán ha Nic valamit jelezne,akár egy elérhetőséget is.Mindjárt jobban érezném magam.
Üdv:Misi
  Előzmény: prior [844] (2010-09-01 22:47:44)
 
prior | 2010-09-01 22:47:44 Válasz erre Adatok E-mail (844)
Eddigi hozzászólásai:
77 db

Ez nagyon tetszett :)
Köszi!
  Előzmény: tida [843] (2010-08-30 23:09:10)
 
tida | 2010-08-30 23:09:10 Válasz erre Adatok E-mail (843)
Eddigi hozzászólásai:
3339 db

http://www.youtube.com/watch?v=c8cl9aMV6Zc
 
Mario | 2010-08-09 04:35:03 Válasz erre Adatok E-mail (842)
Eddigi hozzászólásai:
666 db

Mert a gondolat anyag, – tanítja a modern tudomány – és ’a létező anyag minden részecskéje minden megtörténtnek feljegyzője kell legyen’, amint Jevons és Babbage mondják A tudomány alapelvei c. művükben az avatatlanoknak. 
  Előzmény: Mario [841] (2010-08-08 19:12:16)
 
Mario | 2010-08-08 19:12:16 Válasz erre Adatok E-mail (841)
Eddigi hozzászólásai:
666 db

A föld felé vezető útján az asztrális síkra lépve újra egy vágytestet ölt magára, múltbeli karmája működésének első eredményeként. A mentális képek, amelyek a múltban keletkeztek a vágytermészet által biztosított anyagból, és amelyek korábban szunnyadókká, vagy H. P. Blavatsky szóhasználatával élve „anyag megvonások”-ká váltak a tudatban, amik képesek létezni, de az anyagi megnyilvánuláson kívül. Most pedig a lélek kivetíti ezeket, amelyek azonnal magukhoz vonzzák az asztrális sík anyagából a természetüknek megfelelő kámai alkotóelemeket, és „(az egó) vágytestének erős vágyaivá, szenvedélyeivé és alsóbb érzelmeivé válnak az új inkarnációjában”9. Amikor ez a folyamat, – ami néha nagyon rövid, néha meg nagy késedelmet okoz, – befejeződik, az ego készen áll karmikus ruházatában, amit önmagának készített, hogy „magára öltse”, hogy a karma nagy Urai képviselőinek kezéből megkapja az éteri testmást,10 amit neki készítettek az általa biztosított alkotóelemeknek megfelelően. Ezután alakul ki a fizikai teste, a lakhely, amelyben eljövendő fizikai életét kell eltöltenie. Az egyéni és a személyes ego tehát mintegy közvetlenül önépített, amire gondolt, azzá lett. Képességei, „természetes tehetségei”, mindezek hozzá tartoznak gondolkodásának közvetlen eredményeként. Az ember igazából önteremtett lény, a szó legszorosabb értelmében felelős mindazért, ami.

Az ember viszont kap egy fizikai- és étertestet, amelyek nagymértékben meghatározzák képességei megnyilvánulását; bizonyos környezetben fog élni, és ennek megfelelőek lesznek külső körülményei. Egy ösvényen fog lépkedni, amelyet az önmaga által elindított okok jelölnek ki, mások, mint azok, amik okozatokként jelennek meg képességeiben; örömteljes és keserves események várnak rá az általa létrehozott erők eredményeiként. Úgy tűnik, itt többre van szükség, mint egyéni és személyes természetére: hogyan kapja meg az erőinek megfelelő hátteret? Hogyan kerülnek elő és hogyan kerülnek alkalmazásra a meghatározó eszközök és a visszaható körülmények?
...
 
Mario | 2010-08-08 19:07:40 Válasz erre Adatok E-mail (840)
Eddigi hozzászólásai:
666 db

Minden léleknek megvan a maga öntudata, ami tömve van ezekkel a mentális képekkel, mentális életének eredményeivel, nincs az a gondolat, még ha röpke is, ami ne jelenne itt meg. Az asztro-mentális kép sok esetben rég megsemmisülhetett, lehet, hogy csak néhány órányi fennmaradáshoz elegendő ereje volt, a mentális kép viszont megmarad a lélek tulajdonában, egy sem vész el. Mindezeket a mentális képeket a lélek magával viszi, amikor halálakor átlép az asztrálvilágba.
 
Mario | 2010-08-08 19:06:17 Válasz erre Adatok E-mail (839)
Eddigi hozzászólásai:
666 db

Vizsgáljuk meg most az elsődleges gondolatformát a másodlagos gondolatformával szemben, a tiszta és egyszerű gondolatformát a lelkesített gondolatformával szemben, a mentális képet az asztro-mentális képpel szemben, vagyis a gondolatformát az alsóbb asztrális síkon. Hogyan jön ez létre, és mi is ez? Hogy a korábban említett jelképet használjuk, akkor jön létre, amikor a kigondolt Ige kimondott Igévé válik; a lélek kileheli a gondolatot, a hang pedig formát hoz létre az asztrális anyagban. Ahogyan az Egyetemes Értelem gondolatai kilehelve megnyilvánult világegyetemmé válnak, úgy válnak az emberi értelem mentális képei kilehelve teremtőjük megnyilvánult világává. Az Egyetemes Értelem környezetét a térben saját világával népesíti be. A mentális kép rezgései hasonló rezgéseket idéznek elő a sűrűbb asztrális anyagban, és ezek hozzák a másodlagos gondolatformát, amit asztro-mentális képnek neveztem. A mentális kép, – amint már megbeszéltük, – teremtőjének tudatában marad, de rezgései e tudatból kilépve lemásolják a formáját az alsóbb asztrálsík sűrűbb anyagában.

Egyetemes Értelem = Minden Létező?

  Előzmény: Mario [838] (2010-08-08 19:05:20)
 
Mario | 2010-08-08 19:05:20 Válasz erre Adatok E-mail (838)
Eddigi hozzászólásai:
666 db

Mint látni fogjuk, meghatározott törvények szerint fejlődik, és ezek a felhalmozódott mentális képek alkotják a jellemet. A külső visszatükrözi a belsőt, és ahogy a sejtek a test szöveteivé kapcsolódnak össze, a folyamat során pedig gyakran módosulnak, úgy kapcsolódnak össze ezek a mentális képek az elme jellegzetességeivé, és gyakran jelentős változásokon mennek keresztül. 
  Előzmény: Mario [837] (2010-08-08 19:04:38)
 
Mario | 2010-08-08 19:04:38 Válasz erre Adatok E-mail (837)
Eddigi hozzászólásai:
666 db

Összpontosítsa az olvasó figyelmét néhány pillanatra erre a mentális képre, hogy mindentől elkülönített világos fogalmat alkosson róla, eltekintve minden következménytől, amit a sajátján kívüli többi síkon létrehoz. Amint már mondtuk, megjeleníti emberi teremtője tudattartalmának egy részét, elidegeníthetetlen természetének részét, elválaszthatatlan lesz az embertől, aki magával viszi földi életén át, magával viszi a halál küszöbén át, magával viszi a halálon túli régiókba. Miközben pedig az ember felfelé vezető útján áthalad ezeken a régiókon, és ő maga túl finommá lesz ahhoz, hogy ez a mentális kép megmaradhasson, maga mögött hagyja a beleépített sűrűbb anyagot, magával víve a mentális mintát, a lényeges formát. A sűrűbb rétegekbe való visszatérésekor az adott sík anyaga ismét beépül a mentális mintába, és a megfelelő sűrűbb forma újraképződik. Ez a mentális kép szunnyadó állapotban maradhat hosszú időszakokon át, de felébreszthető és feléleszthető; teremtőjének, saját utódainak (lásd később), utódai típusához tartozó lényeknek minden újabb impulzusa növeli életerejét, és módosítja formáját.
 
Mario | 2010-08-08 18:58:27 Válasz erre Adatok E-mail (836)
Eddigi hozzászólásai:
666 db

E meglelkesített gondolatformák élettartama elsősorban kezdeti erősségüktől függ, az energiától, amellyel emberi létrehozójuk telítette őket, másodsorban pedig a létrehozásuk után a létrehozó vagy mások által ismételt gondolat útján nekik juttatott tápanyagtól. Életüket ilyen ismétléssel folyamatosan meg lehet újítani, az olyan gondolat pedig, amelyen töprengenek, amely ismételt meditáció tárgya, nagyon tartós formát nyer a pszichikai síkon. Mivel a hasonló természetű gondolatformák vonzzák és kölcsönösen erősítik egymást, ezért ebben az asztrális világban eleven, nagy intenzitású és energiájú formát hoznak létre.
  Előzmény: Mario [835] (2010-08-08 18:56:05)
 
Mario | 2010-08-08 18:56:05 Válasz erre Adatok E-mail (835)
Eddigi hozzászólásai:
666 db

A gondolatforma tehát egy mentális kép, amelyet az elme teremtett vagy formált a magasabb pszichikai világ anyagából, amelyben a fent említettek szerint működik. Ez a forma, amely e régió anyagának gyorsan rezgő atomjaiból áll, rezgéseket indít mindenfelé maga körül. Ezek a rezgések minden olyan lényben hang- és színérzéseket keltenek, amelyek képesek azokat megfelelően feldolgozni, amint pedig a gondolatforma kifelé halad, vagy lefelé süllyed, – bármelyik kifejezést használjuk szívesebben, hogy az átmenetet kifejezzük, – az alsó pszichikai régiók sűrűbb anyagába, ezek a rezgések, mint egy éneklő-szín, minden irányt erőteljesen áthatnak, és a gondolatformához, – amelyből kiindultak – hívják az adott színhez tartozó elementálokat.
 
Mario | 2010-08-08 18:50:50 Válasz erre Adatok E-mail (834)
Eddigi hozzászólásai:
666 db

Az ember minden létrehozott gondolata megjelenik a belső világban, és aktív lénnyé válik azáltal, hogy összekapcsolódik, mondhatni egyesül egy elementállal, vagyis a birodalmak fél-intelligens erőinek egyikével. Aktív intelligenciaként él tovább, – elmeszülte teremtményként, – hosszabb-rövidebb ideig, ami arányos az eredeti, őt létrehozó gondolattevékenység erősségével. Így a jó gondolat aktív, jótékony erőként, a gonosz pedig kártékony démonként él tovább. Az ember így népesíti be állandóan közvetlen környezetét sajátos világával, telíti képzelete, vágyai, ösztönzései és szenvedélyei szüleményeivel: egy olyan áramlattal, amely erősségével arányosan hat minden vele kapcsolatba kerülő érzékeny, vagy ingerlékeny szervezetre. A buddhista ezt „Skandha”-jának nevezi; a hindu pedig a „Karma” nevet adja neki. Az adeptus tudatosan hozza létre ezeket a formákat; a többi ember öntudatlanul vetíti ki őket.

The Occult World (Az okkult világ), 4. kiadás, 89, 90. old.

 
tida | 2010-07-11 23:02:25 Válasz erre Adatok E-mail (833)
Eddigi hozzászólásai:
3339 db

"Gondolataid hangja alkotja azt a közeget, amit ténylegesen használsz. Ez azonban már jóval több analógiánál, mivel nagyon valóságosan megmagyarázza, miként alkotják a hiedelmeid a valóságodat.
Nyugodalmas pillanatokban a lassan, mentálisan vagy fennhangon kimondott "O-O-O-O-O-M-M-M-M-M"  üdvösnek fog bizonyulni az általános fizikai állapotod "behangolásában". Hangjai az energia és a jólét felé irányuló beépített impulzusok, amint azt később kifejtem."


A személyes val. term. I. 127.o. 624.ülés

A továbbiakat a "szellemek"-től félők ne olvassák el:)

Tegnap volt valamelyik adón valamilyen dokumentum jellegű film arról, hogy egy csapat - médiumi képességekkel rendelkező valakivel - szellemeket akart felkutatni egy lakatlan várépületben, amelyről az a hír járta, hogy szellemek tanyáznak ott, a régi lakók, férj és feleség). Menet közben az egyik lány nagyon rosszul lett, folyamatosan panaszkodott. A sok barangolás és kísérletezgetés végén felmerült egy ötlet, hogy mondogassák együtt azt a "mantrát, hogy "ooooooooommmmmm", mert ennek rezgése megegyezik a Föld rezgésével, és segít a szellemekkel kapcsolatba lépni - mondta valaki. Az ommozás után a médium azt mondta az egyik srácnak, hogy mellette áll egy régi barátja. Megbeszélték, amit meg kellett. A lényege a történetnek, amire én felfigyeltem, hogy ezután hazaindultak, és a rosszul lévő lány - és többen is, akik teljes stresszben voltak már az éjszakai szellemvadászattól és félelemtől, felszabadultságról és nagyon jó közérzetről számoltak be, bár ők ezt nem hozták összefüggésbe magával az "ommozással". Eltekintve a történet és a médium hitelességének kérdésétől, ezt a lehetséges összefüggést azért érdekesnek találtam.
 
tida | 2010-07-09 22:44:54 Válasz erre Adatok E-mail (832)
Eddigi hozzászólásai:
3339 db

a héten jópárszor szuggesztáltam magamnak elalvás előtt, hogy még ezen a héten lesz munkám.
És lett is :)

Jó ilyeneket hallani:)
  Előzmény: Mario [830] (2010-07-09 01:34:41)
 
Csie | 2010-07-09 22:11:14 Válasz erre Adatok E-mail (831)
Eddigi hozzászólásai:
239 db

Köszi:)
igen, azt hiszem erről van szó, h egy új önmagam-képhez kell hozzászoknom.

Azonban én mégsem a lelki folyamataimra helyezném a hangsúlyt, hanem magára a gyakorlatra.
ha esetleg vki megpróbálkozik a napfelkelte előtti csúcsidőszak tevékenységgel és van eredmény, szóljon!csakhogy tényleg ez a magyarázat-e erre a nagyfokú teljesülés-hatékonyságra...
  Előzmény: tida [829] (2010-07-07 20:54:01)
 
Mario | 2010-07-09 01:34:41 Válasz erre Adatok E-mail (830)
Eddigi hozzászólásai:
666 db

"te most akkor hol járkálsz?:)"

Fenetudja, de biztosan jó helyen! :)
Szerintem is fókuszváltás a legjobb szó erre az érzésre.
Sikerültek az esti szuggesztiós kísérleteim. Május vége óta munkanélküli vagyok, a héten jópárszor szuggesztáltam magamnak elalvás előtt, hogy még ezen a héten lesz munkám.
És lett is :)
Egyébként tegnap éjjel olyan intenzív álmom volt, ami egy évben egyszer fordul elő. Elmesélve eléggé bizarull hangzana, így nem mesélem el, de egyébként az álomélmény nagyon érdekes és élvezetes volt.


naughty!

Nálam ugyanez :)
Én csak úgy szimplán szeretek élni újabban. Annyira érzem, hogy a kezemben van az életem, hogy nagyon... bár érteni én sem igazán értek semmit, de nem is baj...


Go Csie go!! :)

  Előzmény: tida [826] (2010-07-05 19:17:05)
 
tida | 2010-07-07 20:54:01 Válasz erre Adatok E-mail (829)
Eddigi hozzászólásai:
3339 db

Gyakorlat - Koincidenciák feljegyzése topikból:

Új munka, új ország, új fiú, és mindez nagyjából két hónap alatt....
Egész egyszerűen alig bírom feldolgozni, miközben helyt kéne állnom az új teremtések közepette....


Együttérzésem Csie:) átéltem hasonlót, nekem egy héten belül volt új munkahely, új munkakör, új otthonba beköltözés és új szerelem... akkoriban úgy fogalmaztam meg magamnak, ami bennem zajlott ennek hatására, hogy hirtelen nincs mibe kapaszkodnom, ami megszokott..és valahogy furcsán "szétolvadtnak" éreztem a személyiségem - nem kívánok magamnak még egyszer ilyen állapotot:))) rettentően nehéz volt - így visszagondolva, az élet legmarkánsabb aspektusaiban való alapvető változás egy csomó "biztonságérzetet adó megszokástól" kényszeríti elszakadni az embert, ami megviseli a szegény egót:) ha nem tapasztaltam volna meg, sosem gondoltam volna, hogy az ilyesmi mennyire megterhelő tud lenni.... de túl lehet élni, ne aggódj - a mai énemmel azt tanácsolnám az akkorinak, hogy ne féljen az új önmagától - persze mondani könnyű:)
 
naughty | 2010-07-06 20:32:20 Válasz erre Adatok E-mail (828)
Eddigi hozzászólásai:
203 db

ez van. Nem értek semmit, mégis szeretem az életet... csak kiderül, miért:) egyszercsak.

http://www.youtube.com/watch?v=N-roGMGyFu0
 
tida | 2010-07-05 19:24:58 Válasz erre Adatok E-mail (827)
Eddigi hozzászólásai:
3339 db

Valaki mintha kérdezte volna egyszer, az auráról írt-e valamit Seth... most találtam egy apró említést Seth könyve Kérdések és válaszok fejezetben:

" Nem . A belső vibrációs tapintás sokkal személyesebb élmény, inkább olyan, mintha "részévé válnál" annak, amit érzékelsz, nem egyszerűen elolvasod, mint például az aurát."


 
tida | 2010-07-05 19:17:05 Válasz erre Adatok E-mail (826)
Eddigi hozzászólásai:
3339 db

Most olvastam el újra a Seth könyve II-ben a tudati szintekről írtakat....

nekem ez a rész mindig furcsa volt, mert Seth olvasása előtt voltam agykontroll tanfolyamon, és az ott tapasztaltakkal nem nagyon tudom ezt összeegyeztetni:(

Mindenesetre azt az "ugrást" én is tapasztaltam  sokszor, és bár akkor "úgy hittem", hogy egymás alatt lévő (egyre mélyebb) szintekre vándorolok (mert ezt mondták:)), de visszagondolva, egy ilyen ugrásra, igazából nincs is "iránya", meg nem is "mozgás" értelemben ugrás, csak egyik pillanatban itt vagyok, a másikban ott - csak egy "fókuszváltás", ami legjobban leírja a dolgot szerintem....

Az A-1-b-ről Seth azt írja, közönséges földi halandó ritkán jut erre a szintre, a hőveszteséget meg az A2-nél írja... te most akkor hol járkálsz?:)
  Előzmény: Mario [813] (2010-06-09 23:44:37)
 
Mario | 2010-06-26 00:53:48 Válasz erre Adatok E-mail (825)
Eddigi hozzászólásai:
666 db

Az az ösvényes gyakorlat, amit Seth javasolt az Ismeretlen valóság I. kötetében, nagyon jó!
Valahogy úgy szól, hogy "képzeld el, hogy ahol most állsz, az a tudatosság ösvénye, ...".
Ez érezhető, bár tényleg minimális tudatmódosulást eredményez!

 
Richárd | 2010-06-22 22:22:31 Válasz erre Adatok E-mail (824)
Eddigi hozzászólásai:
2605 db

http://www.youtube.com/watch?v=FiIAvJaXGBY&feature=related
 
Richárd | 2010-06-22 21:04:14 Válasz erre Adatok E-mail (823)
Eddigi hozzászólásai:
2605 db

Abban az értelemben, hogy érzékelnéd a térbeli kiterjedését, nincs. Tehát nem vetítesz ki, így nem is érzékelsz (szerintem).:)
  Előzmény: Mario [821] (2010-06-22 16:45:39)
 
atta | 2010-06-22 20:24:35 Válasz erre Adatok E-mail (822)
Eddigi hozzászólásai:
1439 db

Jó meglátás! :)))

Vehetjük úgy, hogy a látott világ megszűnik.
Inkább úgy gondolom, hogy a belső látás is bejátszik itt. :) Azt meg ugye, általában nem hunyjuk le. :)
  Előzmény: Mario [821] (2010-06-22 16:45:39)
 
Mario | 2010-06-22 16:45:39 Válasz erre Adatok E-mail (821)
Eddigi hozzászólásai:
666 db

„A szem vetíti és fókuszálja a belső képet (az ideát) az anyagi világra, ugyanúgy, ahogy a vetítőgép vetít a vászonra.”

Egy buta kérdés ezzel kapcsolatban: ha becsukom a szemem, akkor nincs anyagi világ? :)

 
Mario | 2010-06-22 00:14:52 Válasz erre Adatok E-mail (820)
Eddigi hozzászólásai:
666 db

Igen, érdekes kis tapasztalatok ezek.
A nyomásról jut eszembe - én a fejem búbján szoktam érezni.

Egyébként azt hiszem, jól haladok, csak azt nem tudom, miben is :)
Mert napok óta minden egyes reggel sikerül visszaemlékeznem az aznap esti álmomra. Eléggé intenzív álmaim vannak, de van, hogy ébredés után érzem, hogy szöknek az emlékek (Seth írt is erről valami olyasmit, hogy rajtakaphatom magam, amint próbálom elfelejteni az álmaim), és napközben villanak be egyes jelenetek.
Többnyire a családommal, a bátyámmal, és valamelyik volt barátnőmmel álmodom.

  Előzmény: atta [814] (2010-06-10 20:22:38)
 
atta | 2010-06-21 20:51:38 Válasz erre Adatok E-mail (819)
Eddigi hozzászólásai:
1439 db

Valami gond van ezzel a cikkel, hogy nem jön be?
  Előzmény: prior [818] (2010-06-21 20:28:47)
 
prior | 2010-06-21 20:28:47 Válasz erre Adatok E-mail (818)
Eddigi hozzászólásai:
77 db

Úgy tűnik béna vagyok, és nem sikerült rendesen beillesztenem, de ha bemásolod a böngészőbe, akkor meg tudod nézni a cikket - ha érdekel persze :)
  Előzmény: prior [817] (2010-06-21 20:26:33)
 
prior | 2010-06-21 20:26:33 Válasz erre Adatok E-mail (817)
Eddigi hozzászólásai:
77 db

http://magyarnemzet.hu/portal/713060?searchtext=dzsungli%20baba
 
tida | 2010-06-17 14:43:10 Válasz erre Adatok E-mail (816)
Eddigi hozzászólásai:
3339 db

Ezt most jó volt meghallgatni. Köszi:)
  Előzmény: atta [815] (2010-06-16 22:08:19)
 
atta | 2010-06-16 22:08:19 Válasz erre Adatok E-mail (815)
Eddigi hozzászólásai:
1439 db


Most olyanom van, hogy mindenkire rátukmálom ezt a dalt. :)

 
atta | 2010-06-10 20:22:38 Válasz erre Adatok E-mail (814)
Eddigi hozzászólásai:
1439 db

Nagyon érdekes az amit leírtál. Én épp csak, hogy próbálkoztam ezekkel a szintekkel. Nincsenek ilyen határozott élményeim. Az A-1 és az A-1-a szinteket próbáltam. Nekem a tarkómnál van egy jellegzetes nyomás érzet. A két szint között nem éreztem éles átmenetet, ezért nem is vagyok tökéletesen biztos abban, hogy eljutottam az A-1-a-ba. Érdekes, hogy én ilyenkor vízszintesen (jobbra) mozdulok el képzeletben.
  Előzmény: Mario [813] (2010-06-09 23:44:37)
 
Mario | 2010-06-09 23:44:37 Válasz erre Adatok E-mail (813)
Eddigi hozzászólásai:
666 db

Dejó!

És tudsz különbséget tenni köztük? Honnan tudod, mikor melyikbe vagy?

Én két dolgot figyeltem meg ezzel kapcsolatban.

a., úgy emlékszem, Seth néha használja az "átlépés" szót ezen szintek közt. Én úgy éreztem kísérleteim alatt, hogy ez tényleg olyan, mint egy átlépés.
Azaz, pontosabban fogalmazva, amikor egy "magasabb" szintről belépsz egy "mélyebbre", mondjuk A-1-a-ról A-1-b-be, az olyan, mint egy lassú átfolyás. Viszont ha valami megzavar, akkor hirtelen eloszlik a "köd", és tényleg olyan, mint ha egy lépéssel átlépnél egy küszöböt, és egyik szobából a másikba lépnél.

b., hőveszteség.
A szintek közti átlépéskor a test termikus energiát használ el, azaz lehűl. A külső hőmérséklet nem változik, de a test hőmérséklete lejjebb esik, ergo elkezdesz fázni. Hirtelen hűvös lesz a szoba.


Namármost, nem kizárt, hogy nagy hülyeséget írok, és keverem az alvás fázisaival a dolgot, ez esetben bocsánat!
És bocs a buta megfogalmazásért, csak így tudom leírni.

  Előzmény: atta [803] (2010-06-05 20:21:50)
 
prior | 2010-06-09 23:05:19 Válasz erre Adatok E-mail (812)
Eddigi hozzászólásai:
77 db

Nekem is tetszik :)
  Előzmény: Richárd [809] (2010-06-08 02:30:40)
 
atta | 2010-06-08 22:42:27 Válasz erre Adatok E-mail (811)
Eddigi hozzászólásai:
1439 db

 
atta | 2010-06-08 22:38:12 Válasz erre Adatok E-mail (810)
Eddigi hozzászólásai:
1439 db

Ez tetszett. Szép szám!
  Előzmény: Richárd [809] (2010-06-08 02:30:40)
 
Richárd | 2010-06-08 02:30:40 Válasz erre Adatok E-mail (809)
Eddigi hozzászólásai:
2605 db

http://www.youtube.com/watch?v=JIBq1Jkm7YU
 
tida | 2010-06-06 22:31:09 Válasz erre Adatok E-mail (808)
Eddigi hozzászólásai:
3339 db

:)
  Előzmény: prior [807] (2010-06-05 22:52:13)
 
prior | 2010-06-05 22:52:13 Válasz erre Adatok E-mail (807)
Eddigi hozzászólásai:
77 db

Köszi! :)
  Előzmény: tida [804] (2010-06-05 22:36:47)
 
tida | 2010-06-05 22:46:12 Válasz erre Adatok E-mail (806)
Eddigi hozzászólásai:
3339 db

Egyszerűen nem akarja, na. Vegyük tudomásul:)
  Előzmény: tida [805] (2010-06-05 22:41:17)
 
tida | 2010-06-05 22:41:17 Válasz erre Adatok E-mail (805)
Eddigi hozzászólásai:
3339 db

  Előzmény: prior [799] (2010-05-31 23:18:31)
 
tida | 2010-06-05 22:36:47 Válasz erre Adatok E-mail (804)
Eddigi hozzászólásai:
3339 db

 
atta | 2010-06-05 20:21:50 Válasz erre Adatok E-mail (803)
Eddigi hozzászólásai:
1439 db

Némi késéssel válaszolok. Én már próbálkoztam az A-1-a és A-1-b szintekkel.
  Előzmény: Mario [784] (2010-05-30 10:31:42)
 
tida | 2010-06-04 23:24:54 Válasz erre Adatok E-mail (802)
Eddigi hozzászólásai:
3339 db

Ez nagyon tetszik:

"... vannak olyan történelmi idők, amikor idétlenség felszabadultnak lenni..."
(Bakáts Tibor Settenkedő)
 
atta | 2010-05-31 23:31:23 Válasz erre Adatok E-mail (801)
Eddigi hozzászólásai:
1439 db

Természetesen teljes körű szolgáltatást kell nyújtani a vezetőségnek... ja, az egy másik munkakör.

Sajtó kampányok szervezése (pl. hatalmas botrány kavarása a bulvársajtóban: L. Claudia műmelleit Atta túl lágyította/keményítette)
Ügyfeleink korrekt tájékoztatása (Nincs ennek a gyógyszernek semmi mellékhatása. Túl sok salátát evett, attól világít a füle...)
Reklamációk udvarias kezelése (Mit gondolsz kis k*cs*g?! Ha annyi eszed lenne mint egy szúnyognak nem ide jöttél volna...)
Kintlevőségek behajtása (Aljosa és Szerjózsa, itt vannak a mai címek. Elég a 8 napon belül gyógyuló figyelmeztetés.)
Receptek kiadása (veszedelmes szintetikus gyógsszerek, még veszedelmesebb természetes tudatmódosítók)
Gyógyszerek kiadása (House kollégának NEM adunk Vicodint!)

És főleg: stb

  Előzmény: prior [794] (2010-05-31 23:00:49)
 
prior | 2010-05-31 23:19:16 Válasz erre Adatok E-mail (800)
Eddigi hozzászólásai:
77 db

Ez ügyben Borzas tud részletes tájékoztatást nyújtani :)
  Előzmény: tida [798] (2010-05-31 23:12:47)
 
prior | 2010-05-31 23:18:31 Válasz erre Adatok E-mail (799)
Eddigi hozzászólásai:
77 db

Nem tudom megnyitni... :(
  Előzmény: tida [796] (2010-05-31 23:09:03)
 
tida | 2010-05-31 23:12:47 Válasz erre Adatok E-mail (798)
Eddigi hozzászólásai:
3339 db

és még a Xanaxot sem ismerem:(
  Előzmény: tida [796] (2010-05-31 23:09:03)
 
tida | 2010-05-31 23:09:54 Válasz erre Adatok E-mail (797)
Eddigi hozzászólásai:
3339 db

kérek egy nyugtatót!
  Előzmény: tida [796] (2010-05-31 23:09:03)
 
tida | 2010-05-31 23:09:03 Válasz erre Adatok E-mail (796)
Eddigi hozzászólásai:
3339 db

nem baj, ha én zenélek itt közben kicsit?:)

szerintem jobb, mint az eredeti... sanax-pótlónak is jó lehet...

http://www.youtube.com/v/yZnIcWPF-OU type=application/x-shockwave-flash allowfullscreen=true width=425 height=344>

 
atta | 2010-05-31 23:02:00 Válasz erre Adatok E-mail (795)
Eddigi hozzászólásai:
1439 db

Na jó, a "hülye vagyok" feliratot reklamálták a dolgozók. Ezért aki kitudja mondani helyesen elsőre az Avalokitésvara, Padzsraparamita és a Popocatapetl szavakat annak felirat nélküli ruha jár.
  Előzmény: atta [793] (2010-05-31 22:58:48)
 
prior | 2010-05-31 23:00:49 Válasz erre Adatok E-mail (794)
Eddigi hozzászólásai:
77 db

Mikor kezdhetek? :D :D :D
És mit is kéne csinálnom mindezért?

  Előzmény: atta [793] (2010-05-31 22:58:48)
 
atta | 2010-05-31 22:58:48 Válasz erre Adatok E-mail (793)
Eddigi hozzászólásai:
1439 db

- Ingyenes és folyamatos lélekgyógyászati ellátás
- Évente egyszer 6 napos beutaló a Láposgyörki munkatáborunkba, ahol néprajzi szakemberek irányításával lehet gölömböt gorombítani, cecelét sóvasztani, máksányt paszajgatni
- Munkaruha (kék zokni, rózsaszín szoknya/nadrág - narancssárga tibeti feliratokkal: Hülye vagyok. zöld svájci sapka)
  Előzmény: prior [792] (2010-05-31 22:47:50)
 
prior | 2010-05-31 22:47:50 Válasz erre Adatok E-mail (792)
Eddigi hozzászólásai:
77 db

Attól függ, hogy mik a mellékes juttatások :)
Szóval? Mit tudsz ajánlani?
Mert eddig pont úgy hangzik, mint a jelen állásom... :)
  Előzmény: atta [790] (2010-05-31 22:23:03)
 
tida | 2010-05-31 22:43:07 Válasz erre Adatok E-mail (791)
Eddigi hozzászólásai:
3339 db

Ha valaki ideges lesz, javasoljuk neki Seth szövegeit: Te teremted a saját valóságodat!:)

Mi meg csak együttműködtünk ennek megvalósításában...
  Előzmény: atta [786] (2010-05-31 21:30:06)
 
atta | 2010-05-31 22:23:03 Válasz erre Adatok E-mail (790)
Eddigi hozzászólásai:
1439 db

Zseni vagy! Nem jössz hozzám dolgozni? Lehetsz PR főnök és recept felelős. Fiatalos csapat (mindenki festi a haját) - versenyképes jövedelem (futhatsz a pénzed után). Mit szólsz?
  Előzmény: prior [789] (2010-05-31 21:45:44)
 
prior | 2010-05-31 21:45:44 Válasz erre Adatok E-mail (789)
Eddigi hozzászólásai:
77 db

Majd Lucas csinál jó reklámplakátot...
  Előzmény: atta [788] (2010-05-31 21:40:22)
 
atta | 2010-05-31 21:40:22 Válasz erre Adatok E-mail (788)
Eddigi hozzászólásai:
1439 db

Több komolyságot! Több komolyságot, ha kérhetlek! Ha így aláásod a tekintélyemet, akkor ki fogja megvenni a az egybibés galagonya - hegyi juhar levél hajnövesztő szeremet?! :D
  Előzmény: prior [787] (2010-05-31 21:36:37)
 
prior | 2010-05-31 21:36:37 Válasz erre Adatok E-mail (787)
Eddigi hozzászólásai:
77 db

:D :D :D

  Előzmény: atta [786] (2010-05-31 21:30:06)
 
atta | 2010-05-31 21:30:06 Válasz erre Adatok E-mail (786)
Eddigi hozzászólásai:
1439 db

Kedves Prior!

Tájékoztatlak, hogy Hazarisztánban forgalmaznak 0,75 mg-os Xanaxot. És az ottani orvosok a Hold állását is figyelembe veszik az adagolásnál. Úgyhogy hidd el, Lucasnak épp az lesz a megfelelő adag. Habár, amit összealkottunk Tidával, azok után lehet, hogy 2 mg Rivotril is ráférne. Esetleg 500-szor teljes átéléssel elmondhatná az OM mantrát is, az is hatásos. :)

Természetesen kész vagyok kompromisszumokra bármely kedves fórumozó kezelése esetében.

Üdv,

    Atta

  Előzmény: prior [785] (2010-05-31 21:10:52)
 
prior | 2010-05-31 21:10:52 Válasz erre Adatok E-mail (785)
Eddigi hozzászólásai:
77 db

Kedves Atta!
Nem létezik 0,75 mg-os Xanax. Javasolnám inkább a 2 mg-os Rivotrilt. :) :) :)
Üdv: orsi

  Előzmény: atta [776] (2010-05-29 22:56:05)
 
Mario | 2010-05-30 10:31:42 Válasz erre Adatok E-mail (784)
Eddigi hozzászólásai:
666 db

MIndegy...


A tudati szintekkel próbálkozott már valaki? A-1, A-1-a, A-1-b stb.?

  Előzmény: tida [783] (2010-05-30 09:40:42)
 
tida | 2010-05-30 09:40:42 Válasz erre Adatok E-mail (783)
Eddigi hozzászólásai:
3339 db

:( pedig tényleg úgy kell, hogy elé írni a szögletes zárójelben a youtube-ot, a com után csak a "v"-t hagyni két "perjel" között, (utána írva egy "per jelet"), és az egyenlő jel után (ami szintén törlés) lévő betűk-számok után megint szögletes zárójeles (és "perjeles") youtube-ot írni - sima hsz-ként elküldve.
Igaz, nekem pl. csak az explorellel működik, firefox-szal nem.
  Előzmény: Mario [781] (2010-05-30 02:26:34)
 
Mario | 2010-05-30 02:26:55 Válasz erre Adatok E-mail (782)
Eddigi hozzászólásai:
666 db

http://www.youtube.com/watch?v=5KRE8G-Zypc
  Előzmény: Mario [781] (2010-05-30 02:26:34)
 
Mario | 2010-05-30 02:26:34 Válasz erre Adatok E-mail (781)
Eddigi hozzászólásai:
666 db

Én is, utoljára.


„Gyémánthegyen állunk,
De zsebünkben kavicsok vannak.
Nagyon elfelejtettük, hogy angyalok voltunk,
Kövér vánkosokba tömtük fehér szárnyaink.”

/József Attila/

 
Mario | 2010-05-30 02:22:50 Válasz erre Adatok E-mail (780)
Eddigi hozzászólásai:
666 db

Yessz, ´csapda!! Pogó!! :)
  Előzmény: tida [769] (2010-05-29 22:35:02)
 
tida | 2010-05-29 23:16:09 Válasz erre Adatok E-mail (779)
Eddigi hozzászólásai:
3339 db

Mai ámokfutónknak olyanja van, hogy nem nyugszik...
Megpróbálja még egyszer az eredeti zenét feltenni, ami nem sikerült eme egyszerű módszerrel korábban.


 
tida | 2010-05-29 23:00:49 Válasz erre Adatok E-mail (778)
Eddigi hozzászólásai:
3339 db

Na, hát van egy jó hír akkor. Nem kell belinkelni, csak átalakítani, és már mehet is:)

ma ilyenünk volt :P
  Előzmény: atta [775] (2010-05-29 22:53:12)
 
tida | 2010-05-29 22:56:18 Válasz erre Adatok E-mail (777)
Eddigi hozzászólásai:
3339 db

  Előzmény: atta [775] (2010-05-29 22:53:12)
 
atta | 2010-05-29 22:56:05 Válasz erre Adatok E-mail (776)
Eddigi hozzászólásai:
1439 db

Ami közé betettem az a szögletes zárójelek közé tett youtube ill. /youtube.

Kedves Lucas, kérlek vegyél be egy 0,75-ös Xanaxot mielőtt megnézed ez a topicot. :o
  Előzmény: atta [775] (2010-05-29 22:53:12)
 
atta | 2010-05-29 22:53:12 Válasz erre Adatok E-mail (775)
Eddigi hozzászólásai:
1439 db

Zseniálisnak nem nevezném.

Rákattintok a youtube-on a vidóra. Ott Copy embed html.

Ctrl+V ide:

<object style="height: 344px; width: 425px"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/e2Ma4BvMUwU"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowScriptAccess" value="always"><embed src="http://www.youtube.com/v/e2Ma4BvMUwU" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="425" height="344"></object>

Ebből nekem az itt kivastagított rész kell csak azt beteszem a közé (kivastagítás nélkül persze). A többi részét kitörlöm.

És ha minden jól megy kapok egy szép nagy, fehér négyszöget. :)


  Előzmény: tida [774] (2010-05-29 22:45:14)
 
tida | 2010-05-29 22:45:14 Válasz erre Adatok E-mail (774)
Eddigi hozzászólásai:
3339 db

Szívesen meghallgatom a te zseniális megoldásodat:)

  Előzmény: atta [770] (2010-05-29 22:37:09)
 
tida | 2010-05-29 22:41:38 Válasz erre Adatok E-mail (773)
Eddigi hozzászólásai:
3339 db

Hurrá:))
  Előzmény: atta [770] (2010-05-29 22:37:09)
 
tida | 2010-05-29 22:41:14 Válasz erre Adatok E-mail (772)
Eddigi hozzászólásai:
3339 db

ne már.... de hát tényleg óriási a türelmünk

na azt nem szabad beírni ide, ami lesz az átalakítás során, mert akkor jön ám feltartóztathatatlanul a fehér téglalap, és töröl mindent:)

eléírunk törlünk (ezt: watch? meg ezt: =) beírjuk a kis v után ezt: /
mögéírunk type=application/x-shockwave-flash allowfullscreen=true width=425 height=344>


s aztán linkelünk


köszönjük, Lucas:)
  Előzmény: tida [769] (2010-05-29 22:35:02)
 
atta | 2010-05-29 22:38:32 Válasz erre Adatok E-mail (771)
Eddigi hozzászólásai:
1439 db

A fenébe, nem sikerült. :(
Valami videó került a szép, tökéletes, üres négyszögem helyébe. Már a világ se a régi. :)
  Előzmény: atta [770] (2010-05-29 22:37:09)
 
atta | 2010-05-29 22:37:09 Válasz erre Adatok E-mail (770)
Eddigi hozzászólásai:
1439 db

Én inkább csinálok még egy fehér négyzetet. :P
  Előzmény: tida [768] (2010-05-29 22:27:18)
 
tida | 2010-05-29 22:35:02 Válasz erre Adatok E-mail (769)
Eddigi hozzászólásai:
3339 db

a 2. pont eltűnt, de sebaj, óriási a türelmünk, beírjuk újra:

szóval eléírjuk

ez lesz:

az olyan gyengék számára, mint én vagyok: [] ezeket AltGr+F és AltGr+G-vel varázsoljuk ide:)
  Előzmény: tida [768] (2010-05-29 22:27:18)
 
tida | 2010-05-29 22:27:18 Válasz erre Adatok E-mail (768)
Eddigi hozzászólásai:
3339 db

Na megkísérelem leírni:

1.átmásoljuk ide a szövegmezőbe azt, ami a youtube-on van:
http://www.youtube.com/watch?v=SsaQiqKQk-g

2. eléírjuk

ez lesz:

na most nem tudom, a végén a -g bezavar-e, majd kiderül:)

3. kijelöljük ezt az átalakított izét, nyomunk egy Ctrl+C-t, akkor alul aktiválódik a "kapocsjel", amire rákattintunk
4. bemásoljuk az egész sort az URL mezőbe (ctrl+V)
5. rákattintunk a beszúrás ikonra
6. és elküldjük:)

most ugrik a majom a vízbe:

 
atta | 2010-05-29 22:19:15 Válasz erre Adatok E-mail (767)
Eddigi hozzászólásai:
1439 db

Olyanom van, hogy elérkezett a kubista korszakom. Ezentúl mindenhová fehér négyszögeket fogok alkotni.
  Előzmény: atta [766] (2010-05-29 22:12:08)
 
atta | 2010-05-29 22:12:08 Válasz erre Adatok E-mail (766)
Eddigi hozzászólásai:
1439 db

" target="_self">
  Előzmény: atta [765] (2010-05-29 22:06:25)
 
atta | 2010-05-29 22:06:25 Válasz erre Adatok E-mail (765)
Eddigi hozzászólásai:
1439 db

  Előzmény: prior [746] (2010-05-12 19:40:36)
 
tida | 2010-05-29 22:05:08 Válasz erre Adatok E-mail (764)
Eddigi hozzászólásai:
3339 db

 
tida | 2010-05-29 22:03:21 Válasz erre Adatok E-mail (763)
Eddigi hozzászólásai:
3339 db

[youtub]http://www.youtube.com/v/J2kbCJpPn3w type=application/x-shockwave-flash allowfullscreen=true width=425 height=344>
 
atta | 2010-05-29 22:01:34 Válasz erre Adatok E-mail (762)
Eddigi hozzászólásai:
1439 db

  Előzmény: atta [759] (2010-05-29 21:58:13)
 
tida | 2010-05-29 21:59:49 Válasz erre Adatok E-mail (761)
Eddigi hozzászólásai:
3339 db

:D
 
tida | 2010-05-29 21:59:20 Válasz erre Adatok E-mail (760)
Eddigi hozzászólásai:
3339 db

[youtuba]http://www.youtube.com/v/SLuW-GBaJ8k&feature=related type=application/x-shockwave-flash allowfullscreen=true width=425 height=344>
 
atta | 2010-05-29 21:58:13 Válasz erre Adatok E-mail (759)
Eddigi hozzászólásai:
1439 dbNa, ebből mi lesz?
 
tida | 2010-05-29 21:02:34 Válasz erre Adatok E-mail (758)
Eddigi hozzászólásai:
3339 db

Bocsika:) nem tudok rá más szót.... ideteremtés esetleg?:)


  Előzmény: Mario [753] (2010-05-29 20:47:06)
 
tida | 2010-05-29 20:59:55 Válasz erre Adatok E-mail (757)
Eddigi hozzászólásai:
3339 db

Te nagyon kis ügyes vagy, de fogadjunk, hogy nem úgy csináltad, ahogy Lucas beírta:)))
  Előzmény: prior [746] (2010-05-12 19:40:36)
 
tida | 2010-05-29 20:55:56 Válasz erre Adatok E-mail (756)
Eddigi hozzászólásai:
3339 db

http://www.youtube.com/watch?v=SF3IktTk_pQ
 
tida | 2010-05-29 20:54:38 Válasz erre Adatok E-mail (755)
Eddigi hozzászólásai:
3339 db

bakker
  Előzmény: tida [754] (2010-05-29 20:54:20)
 
tida | 2010-05-29 20:54:20 Válasz erre Adatok E-mail (754)
Eddigi hozzászólásai:
3339 db

http://www.youtube.com/watch?v=SF3IktTk_pQ type=application/x-shockwave-flash allowfullscreen=true width=425 height=344>
 
Mario | 2010-05-29 20:47:06 Válasz erre Adatok E-mail (753)
Eddigi hozzászólásai:
666 db

Jajj, jajj "beteremtés"... ez a szó, a "vonzás" törvénye szóval együtt a Titok (The Secret) mozgalomra emlékeztet, melyben néhány ismerősöm mozog... jajj, de nem szeretem ezt.


  Előzmény: tida [752] (2010-05-29 20:43:36)
 
tida | 2010-05-29 20:43:36 Válasz erre Adatok E-mail (752)
Eddigi hozzászólásai:
3339 db

Mondjuk én Lucas emlékeztető hsz-ében is napokig egy fehér téglalapot láttam, aztán egyszer csak megjelent a videó...... idő kellett a beteremtéshez:))
  Előzmény: atta [749] (2010-05-29 09:47:51)
 
Mario | 2010-05-29 12:02:52 Válasz erre Adatok E-mail (751)
Eddigi hozzászólásai:
666 db

Ááá, ez nem az én napom 
  Előzmény: Mario [750] (2010-05-29 12:02:20)
 
Mario | 2010-05-29 12:02:20 Válasz erre Adatok E-mail (750)
Eddigi hozzászólásai:
666 db

Hmm, érdekes... a Úgy látszik, Seth nem szereti Kosztolányit.

Kosztolányi Dezső - Hajnali részegség

  Előzmény: tida [748] (2010-05-28 22:56:44)
 
atta | 2010-05-29 09:47:51 Válasz erre Adatok E-mail (749)
Eddigi hozzászólásai:
1439 db

Én is egy nagy fehér téglalapot látok. Lehet, hogy gyenge a képzelőerőm? :)
  Előzmény: tida [748] (2010-05-28 22:56:44)
 
tida | 2010-05-28 22:56:44 Válasz erre Adatok E-mail (748)
Eddigi hozzászólásai:
3339 db

Ilyenem nekem is szokott lenni:))

(Vagy csak én látok egy nagy fehér téglalapot?)
  Előzmény: Mario [747] (2010-05-28 18:15:46)
 
Mario | 2010-05-28 18:15:46 Válasz erre Adatok E-mail (747)
Eddigi hozzászólásai:
666 db

 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
db/lap


© 2003-2019. Seth.hu - Minden jog fenntartva | Szabályzat | Elérhetőség