Oldalainkat jelenleg 19 látogató olvassa
Regisztrált tagjaink száma: 1203

Igaz Álmok a Szaruból készült Kapukból

„A héten, mielőtt elalszol, mondd magadnak, ha akarod, hogy lesz egy "Igaz Álmod a Szaruból készült Kapukból". Mármost, ez egy ősi szuggesztió, amit még az egyiptomiak adtak: a Szaruból készült Kapuk. Egyelőre nem akarom elmondani nektek, hogy mit jelent, csak arra kérlek benneteket, hogy adjátok magatoknak a szuggesztiót – azok közületek, akik akarják! – egy Igaz Álomért, ami harmonizálni fogja lényetek részeit. Ez része a szuggesztiónak! Kérjetek egy Igaz Álmot, ami a Szaruból készült Kapukból érkezik, [és] ami segíteni fog lényetek részeinek harmonizálásában.”

ESP-ülés, 1974. május

„Mármost, természetesen oka volt annak, hogy megadtam nektek azt a szuggesztiót” – mondta nekünk Seth a „Szaruból készült Kapuk”-álmokról. „Ezek az álmok a mindennapi valóságotok mögött rejlő hitekkel hoznak benneteket érintkezésbe; és, bizonyos formában, látni fogjátok, hogyan formáljátok azt a valóságot és legintimebb, eleven kapcsolataitokat. Ennélfogva összefüggés áll majd fenn ezek az álmok, hiteitek, valamint mindennapi tapasztalatotok között.

Azt akarom, hogy folytassátok a szuggesztiót, ahogy azt megadtam, majd hiteitek és mindennapi, privát tapasztalatotok fényében értelmezzétek az álmokat. Később lesznek még más szuggesztiók is, melyek a valóság más szintjeivel foglalkoznak, ahogy az álomállapotban értelmezitek majd őket.

Saját magáért kell elvégeznie ezt a munkát – ezt a játékot! – mindegyikőtöknek. Felbecsülhetetlen értékű információra tanít majd meg benneteket, ha megengeditek. Új gyakorlatsorozatba kezdünk, ami az álomállapotot és ébrenléti valóságotokat egyaránt magába foglalja majd. És azok közületek, aki képesek ezt követni, később képesek lesznek arra is, hogy találkozókat beszéljenek meg, és be is tartsák őket az álomállapotban. De a munkát – vagy játékot –, bárminek tekintitek is, el kell végezni. Ennélfogva bensőségesen meg kell ismerkednetek azokkal a meghatározott álmokkal, melyek onnét érkeznek hozzátok, amire mi mint Szaruból készült Kapukra utalunk. Történelmileg, s kizárólag a ti fogalmaitok szerint, az egyiptomiak használták mind az Elefántcsontból készült Kapukat, mind a Szaruból készült Kapukat. Az volt az ideájuk, hogy a Szaruból készült Kapukból érkező álmok "igazak", az Elefántcsontból készült Kapukból érkező álmok pedig "nem". De mi [az osztályban] más definíciókkal bánunk!

Mármost, figyeljetek! Ahogy itt, az ébrenléti állapotban találkoztok, úgy csakugyan találkoztok, sokan közületek, az álomállapotban, a valóság más szintjein is. Ideákat cseréltek. Segítetek egymásnak. E fogalmak szerint van egy belső családotok. Mármost, azoknak közületek, akiknek nem tetszik a családok ideája, talán nem kellemes a hasonlat!

Az mindazonáltal tény marad, hogy sokan találkoztok egymással az álomállapotban. Közös kötelék fűz össze benneteket, hiszen megértitek, hogy ti teremtitek a saját valóságotokat. [És] minden egyes alkalommal, amikor felébredéskor nem felejtitek el feljegyezni álmotokat, a tudatotokkal tesztek valamit, és ez fontos. Ugyanis eleget gondoltok benső életetekre ahhoz, hogy tudatosan feljegyezzétek, mint egy fizikai eseményt az időtökben. És a hiteitek miatt fontos ez...

Mármost, a ti fogalmaitok szerint biztonságosabbnak tűnik, ha álomtapasztalatnak ébredtek tudatára, mint ha ébrenléti tapasztalatnak ébrednétek tudatára. Mégis, életetek bármely adott ötperces időszakában észleltek olyan információt, amit nem fogadtok el - nem hivatalos információ az. Valóságoknak vagytok tudatában, és ahelyett, hogy elfogadnátok őket, így szóltok: "Nem, nem illetek be ide".

Tehát nem kell álmodnotok ahhoz, hogy más valóságoknak ébredjetek tudatára. Egyszerűen csak némi szabadságot kell engedélyeznetek tudatotoknak. Ekkor szokványos tevékenységeitek közepette is tudatára ébredhettek a valóság más fajtáinak, melyek, más fogalmak szerint, egészen ismerősek számotokra. Egyszerűen szokásotokban áll kiblokkolni ezeket, pedig saját valóságotok és lényetek erős részeit reprezentálják.

Rajtakaphatjátok magatokat egy-egy véletlenszerű gondolaton, ami nem látszik beleilleni abba, amit akkor tesztek vagy gondoltok, s így elhessegetitek a gondolatot. Azért tűnik véletlenszerűnek, mert nem látszik beleilleni szervezett valóságképetekbe, de fontos mozaikdarabot dobtok félre.

Örömmel, játékosan és kreatívan arra a kihívásra is sarkallak tehát benneteket (még Jedet is amott!), hogy egyre inkább ébredjetek tudatára ébrenléti tapasztalatotoknak és azoknak a kósza gondolatoknak, melyek úgy érkeznek, mint az éjszakai tolvajok. Nem hivatalosak. Nem fogadjátok el őket. Az intellektus így szól: "Ó, nem!"

Figyeljetek azokra a gondolatokra! Kicsivel jobban nyissátok meg elméteket szokványos ébrenléti életetekben, szokványos teendőitek közepette, és nézzétek meg, milyen csodák rejlenek ott; mondom, csodák. Csodák, mert segíthetnek nektek abban, hogy átalakítsátok saját megértéseteket és saját valóságotokat. Most is csak azért vagytok vakok rájuk, mert féltek attól, hogy elveszítitek identitásotokat. Identitásotok ehelyett, látjátok, növekedhet, és magába foglalhat ilyen tapasztalatokat.

Mármost, mondtam nektek, hogy az osztály felgyorsul, megérett hát az idő mindegyikőtök számára. Tehát... bánjatok gyengéden saját tapasztalatotokkal. Ne fegyelmezzétek magatokat annyira, hogy amikor kósza gondolatok vagy intuíciók érkeznek hozzátok, elhessegessétek őket. Saját lényetek mezői tele vannak virágokkal, melyeket nem ismertek el. Nem álltok meg, hogy megnézegessétek őket vagy megszagoljátok az illatukat. Nem hivatalos virágok, nem hivatalos gondolatok ezek. Néha túl gyakorlatiasak próbáltok lenni!

Nincs össze nem férés hivatalos valóságotok és azon nem-hivatalos valóságok között, melyek olykor besurrannak!”

ESP-ülés, ?, Sue Watkins: Beszélgetések Sethtel

Ford.: Nic, 2005–2006.

Utolsó frissítés: 2006. 01. 21.© 2003-2019. Seth.hu - Minden jog fenntartva | Szabályzat | Elérhetőség