Oldalainkat jelenleg 6 látogató olvassa
Regisztrált tagjaink száma: 1248

Az „ismeretlen” valóság. Seth-könyv, 1. kötet

Tartalomjegyzék

Egy versszak Jane Roberts Tél a nyár című költeményéből

Bevezető jegyzetek Robert F. Buttstól

Előszó Sethtől

1. SZEKCIÓ: TE ÉS AZ „ISMERETLEN” VALÓSÁG
Seth a következőkről:
679. ülés: Fényképek, idő és valószínű életek
680. ülés: Hogyan működnek a valószínű szelfek a mindennapi életben
681. ülés: Hogyan keresztezik egymást valószínű szelfjeid. A bejósolhatatlanság mint minden esemény forrása
682. ülés: A tudat alapegységei (TE-k). Halhatatlanság és valószínűségek
683. ülés: „Sokszemélyek vagytok.” Reinkarnáció, valószínűségek és más tudatváltozatok
684. ülés: TE-k, EE-egységek és a test. „A sejtek prekognálnak”. Átöröklés és prekogníció
685. ülés: A test mint „honállomásod”. Még néhány szó a tudat alapegységeiről
686. ülés: Az ember korai tudata és a memória születése. Szelektivitás, specializáció és „hivatalos” valóság
687. ülés: 1. Gyakorlati Elem: gyakorlat az olvasónak. A tudat kitágulása mint szükségesség az ember biológiai és spirituális fennmaradásához
2. SZEKCIÓ: PÁRHUZAMOS EMBER, ALTERNATÍV EMBER ÉS VALÓSZÍNŰ EMBER: EZEK TÜKRÖZŐDÉSE A JELENLEGI, PRIVÁT PSZICHÉBEN. SOKDIMENZIÓS VALÓSÁGOD LÉNYED MOSTJÁBAN
Seth a következőkről:
688. ülés: Az ember korai fejlődése, szirének, delfinek, állat-ember, ember-állat és más formák
689. ülés: Mitológia, istenek, állati istenek és az egó növekedése
690. ülés: Nem, az istenek és az egó. Krisztus és az Atyaisten; a kereszténység története
691. ülés: Az összes természeti dolog „szellemei”, tudatfajok és a Föld-istenek
692. ülés: Szimultán álmok. Az agy nem használt területei
693. ülés: „Koincidenciák”, költözés és valószínű valóságok: valószínű ingatlanesemények története
694. ülés: Élet a halál után és valószínűségek
695. ülés: 2–5. Gyakorlati Elem. Az olvasónak szánt gyakorlatokból álló ülés
3. SZEKCIÓ: A PRIVÁT VALÓSZÍNŰ FÉRFI, A PRIVÁT VALÓSZÍNŰ NŐ, A FAJ VALÓSZÍNŰSÉGEKBEN ÉS VALÓSÁGOK TERVEZETEI
Seth a következőkről
696. ülés: A valóság privát tervezetei. Isten-anyag és földi tapasztalat
697. ülés: Idealizációk, szabad akarat és emberi fejlődés. Hogyan választasz eseményeket, egészséget és betegséget. 7. Gyakorlati Elem
698. ülés: Az álomvilág, álomművészek és az álmodás célja
699. ülés: Az „álmok eleven fotográfiája”
700. ülés: Az igazi álomművészet-tudós
701. ülés: Az igazi mentális fizikus. Állatok és tudomány. 8. Gyakorlati Elem
702. ülés: Objektív tudomány és szeretetteljes technológia. Tudat, szubatomi részecskék és az elektronok perdülete
703. ülés: A mesterorvos. Egészség, betegség, gyógyítás és halál
704. ülés: Továbbiak az igazi álomművészet-tudósról, az igazi mentális fizikusról és a mesterorvosról
1-es függelék: Seth Jane „mélyen misztikus természeté”-ről és Jane saját megjegyzései. Korai élete és vallásos környezete. Vers a nagyapjához
2-es függelék: Rob valószínű sportoló szelfje. Családi háttere és személyes kihívásai
3-as függelék: Jane első pszichés tapasztalatai a „masszivitás”-sal. Kapcsolatuk a belső érzékekkel
4-es függelék: A tudat melléktavai. Valószínű idegi kapcsolatok és új emlékek
5-ös függelék: Továbbiak a valószínű idegi kapcsolatokról. Jane újfajta tudati szerveződést használ az „Ismeretlen” valóság átadásához
6-os függelék: Jane anyaga a párhuzamos emberről, alternatív emberről és valószínű emberről. Tudatfajok és a formálódó ember
7-es függelék: Az út az egészség felé – Jane által befogadott vázlat egy lehetséges új könyvről. Néhány fejezetcím
8-as függelék: Seth taglalja a szimultán időt és a pszichológiai valóság értékklímáját. Evolúció és reinkarnáció
9-es függelék: Seth a nemiség konvencionális ideáiról a teljes egyéniséggel szembeállítva
10-es függelék: Seth Jane attitűdjeiről társadalmunk hiszékeny és szkeptikus tagjai iránt
11-es függelék: A csodatételek: Jane ideája egy álmokról és a valóságról szóló könyvről, mely csodatétel-álomsorozatán alapul

Utószó Robert F. Buttstól: Ízelítő az „Ismeretlen” valóság 2. kötetéből

Név- és tárgymutató

Nic, 2005.

Utolsó frissítés: 2006. 06. 28.© 2003-2022. Seth.hu - Minden jog fenntartva | Szabályzat | Elérhetőség