Üdvözlünk a Seth.hu-n!
Érezd jól magad!

Prológus (régi)

I. Magunkról

Jó pár év telt már el azóta, hogy belekezdtünk az első Seth-könyv magyar fordításának olvasásába. Seth könyve: a lélek örök érvényessége óriási hatást gyakorolt ránk. Jane Roberts kutató, kritikus hozzáállása, a Seth-szövegek összetettsége és gondolati gazdagsága, a nézőpont mélysége, melyből kiindulva Seth szemmel láthatóan beszélt, egyaránt meggyőzött minket arról, hogy valami nagyon értékeset tartunk a kezünkben. Hittük: kincsre bukkantunk; igen, úgy éreztük, maga az Igazság tárul fel a lapokon.

Éveken át újra- és újraolvastuk, s mindig rengeteg olyan részt találtunk benne, melyekre korábban nem emlékeztünk, s melyek új megvilágításba helyeztek bizonyos kérdéseket. Kérdéseink márpedig akadtak bőven. A legnagyobb fejtörést eleinte az egyidejűség Seth-féle koncepciója okozta számunkra. Egyszerűen képtelenek voltunk felfogni, hogyan lehet egyidejű valami, ami változik. Kezdeti eufóriánk fokozatosan alábbhagyott, ahogy első néhány kérdésünk, makacs megértési vágyunkkal párosulva, elméleti problémák sosem csökkenő (sőt, egyre növekvő) lavináját zúdította nyakunkba.

Reméltük, a többi Seth-könyv kisegít minket bajunkból, így elkezdtük megrendelgetni őket (Seth-könyvtárunk azóta is folyamatosan gyarapszik). Tévedtünk. Újabb ideákat vezettek be, s számos olyan kijelentést tartalmaztak, melyek újabb szemszögből tárgyalták a korábbi témákat – újabb kérdéseket vetettek fel. Hamar eljutottunk a következtetésre, hogy minden téma összefügg minden másikkal; hogy egyetlen tárgykör megértéséhez már értenünk kellene az összes többit (melyek mindegyikére ugyanez áll); hogy egyetlen kérdés is végeláthatatlan kérdéssorozatokba ágazik le. Emellett továbbra is úgy gondoltuk: az összes Seth-szövegnek a kisujjunkban kellene lennie ahhoz, hogy legalább hozzávetőlegesen megbízható állításokat tehessünk Seth nézeteiről. Elborzasztott minket a feladat nagysága, ami csak fokozódott, amikor eljutott a tudatunkig, hogy Jane Roberts egyéb könyveit is be kell számítanunk a feldolgozandó anyagba.

Miután szembesültünk az előttünk álló kihívások tömkelegével, három irányban indultunk el: elkezdtük lefordítani és megvitatni a rendelkezésünkre álló Seth-szövegeket; megpróbáltunk pszichés tapasztalatokat szerezni; belefogtunk a Seth.hu tervébe. Időközben persze zajlott az élet. Egyre növekvő tudatlanságunk tudata olykor (gyakran) kifejezetten pesszimista látásmódhoz vezetett, ami átterjedt a Seth.hu-val kapcsolatos állásfoglalásunkra is.

Néha úgy éreztük, semmi értelme az egésznek. Néhányan felajánlottátok a segítségeteket, ami megerősítést jelentett, hogy érdemes folytatni. Nagyon is szükségünk van a segítségetekre. De egyrészt szerettük volna, ha az induláskor nagymértékben a mi elképzeléseink adnák meg a lap alaphangulatát, másrészt saját elképzeléseink folyamatosan változtak.

Ami az előbbit illeti, e célból rengeteg munkálatnak fogtunk neki, hogy rögtön az elején egy csomó újdonsággal szolgálhassunk számotokra, és hogy írásaink stílusa alapján már ekkor jól látható legyen, hogyan nyúlunk a Seth-szövegekhez, és mire is szeretnénk használni – veletek együtt – az oldalt. Utólagos értékelésünk szerint túl sok mindenbe kezdtünk bele egyszerre, aminek az lett az eredménye, hogy egyre csak húzódott az indulásunk, és semmivel sem készültünk el időre. Ezzel egyenes arányban egyre inkább cikivé vált, hogy még mindig nem rukkoltunk elő semmivel. Inkább legyen fenn VALAMI, írtátok, mint a nagy büdös semmi. A helyzet megoldására a következő kompromisszumot kötöttük magunkkal: elindulunk VALAMI-vel, felkérünk mindenkit arra (épp most tesszük), hogy ne ennek minősége alapján ítélje meg (el) az oldalt; az alaphangulattal kapcsolatos korábbi terveinket pedig megpróbáljuk kiváltani egy viszonylag hosszadalmas bevezetővel, mely reményeink szerint sokat elárul rólunk és megközelítésmódunkról.

Ami az utóbbit illeti, tipródtunk. Kezdeti kérdéseink olyannyira felhalmozódtak és továbbgyűrűztek, hogy szinte a Seth-szövegekben található összes kijelentés problematizálódott számunkra. Ezzel párhuzamosan feltűnt a színen a szkepszis is. Már nemcsak kérdésekkel: kételyekkel is illettük a Seth-szövegeket és – ezzel összhangban – Seth hitelét.

Ugyanakkor (nem Seth-olvasókkal folytatott) beszélgetések során gyakran vettük észre magunkat azon, hogy valójában nagyon is magától értetődőnek tekintjük Seth számos állítását – így tudatosult bennünk, hogy összes kérdésünk és kételyünk ellenére nagyon is egyetértünk vele, elfogadjuk kijelentéseit (vagy legalábbis a saját értelmezésünket róluk). Érvényességük ettől még megkérdőjelezhető marad persze; tapasztalataink ténye azonban – mely (talán paradox módon) egyre csak azt bizonygatja nekünk, hogy „van valami a dologban” – már kevésbé. Jelenleg elsősorban ezek az élmények győznek meg minket arról, hogy igenis érdemes energiát feccölni a Seth-jelenség tanulmányozásába – még ha egy napon végérvényesen arra a nézetre lyukadnánk is ki (ami nem valószínű), hogy Seth mint olyan még csak nem is létezik.

II. Fő elképzeléseink

Két fő, egymással összefüggő cél megvalósítása érdekében indítjuk el az oldalt: egyrészt szeretnénk, ha közösségformáló erővel bírna, másrészt terepet szeretnénk biztosítani a Seth-jelenség megértéséhez. Mindkettőhöz az együttműködésetekre van szükségünk.

Ami terveinket illeti, két fő irányvonalat szeretnénk erőltetni a lapon: az egyik középpontjában az elmélet, a másikéban a tapasztalat állna. Bár tisztában vagyunk azzal, hogy a felosztás önkényes (kérdéses például, létezhet-e egyáltalán tapasztalat elmélet nélkül, és fordítva), a gyakorlat szempontjából hasznosnak tartjuk, úgyhogy élünk vele. „Tapasztalat” alatt itt egyszer?en pszichés élmények leírását, kísérletét és megvitatását értjük; az „elmélet” a Seth-jelenséggel összefüggésbe hozható szövegek (és egyéb adatforrások) elemzését foglalja magába. Más szavakkal: nemcsak „tisztán elméleti” síkon, hanem tapasztalatainkat (beleértve a tieiteket) is figyelembe véve szeretnénk tanulmányozni a Seth-szövegeket.

Három fő okból kifolyólag tartjuk fontosnak a pszichés tapasztalatokat. Egyrészt úgy véljük, sok esetben létezik egyfajta „tapasztalati megértés”, mely nélkülözhetetlen a megértés teljességéhez. (Ha például sosem volt testen-kívüli-tapasztalatom, hiába olvasom el és elemzem szét a róla szóló, mégoly hiteles beszámolók ezreit, nem fogom érteni igazán, mi is az.) Úgy gondoljuk, a tapasztalatok segíthetnek a Seth-szövegek megértésében. Másrészt jelenleg elképzelhetőnek tartjuk, hogy a tapasztalatok legalábbis bizonyos mértékben támogathatják – bizonyításról nem merünk írni –, vagy éppen cáfolhatják Seth néhány kijelentését (csak „bizonyos mértékben”, azaz nem végérvényesen: metafizikai állítások terén – meg egyébként is – igencsak problémás mind a bizonyítás, mind a cáfolat). A tapasztalatok harmadrészt „önmagukban”, a Seth-szövegektől függetlenül is érdekesek a psziché működésének megértése szempontjából. Negyedrészt azért tekintjük őket fontosnak, mert szeretnénk fejleszteni képességeinket e téren, amit veletek együtt remélünk megvalósítani. A felsorolt indokok miatt külön szekciót szenteltünk a fórumban a tapasztalatoknak, ahol leírhatjátok, összevethetitek és megvitathatjátok élményeiket (vagy épp azok hiányát), s ahová mi is írni fogunk majd. Terveink között szerepel továbbá, hogy – ha elegendő számban összegyűlünk, és kedvet kaptok rá ti is – közös kísérleteket kezdeményezünk. A fórum tapasztalat-részlegében ti magatok is szervezhettek ilyesmit (őszintén szólva örülnénk, ha megtennétek).

Az elmélettel kapcsolatos elképzeléseink kicsit bővebb kifejtést igényelnek.

Tervezünk egy szekciót, melyben vázoljuk a Seth-anyaggal kapcsolatos fő problémáinkat. Lesz egy külön részleg, melyben e problémák mentén vizsgáljuk majd a Seth-szövegeket. Mivel az anyag hatalmas, s egyelőre képtelenek vagyunk nagyobb szövegegységeket is átlátni (hogy összevethessük például, mit mondott Seth egy adott kérdésben két-három különböző könyvben), elemzéseink alapjául kisebb szövegrészeket kerestünk. Magától adódott, hogy a szövegek már létező kisebb egységeiben, az ülésekben találjuk meg e kisebb szövegrészeket. Ez egyszerűen annyit jelent, hogy ülésenként vizsgáljuk meg, mit állít Seth az általunk kérdésesnek tekintett pontok vonatkozásában. Szeretnénk, ha elemzéseinkhez ti is hozzászólnátok majd. Éppen ezért a Seth beszél-lel (magyarul Seth könyve-ként jelent meg) fogunk kezdeni, mivel ezt feltehetőleg többen is ismeritek, és alkalmatok nyílt már gondolkodni róla. Emellett lesz majd egy külön szekció, ahol bármely könyv kapcsán (szintén ülésekre bontva) leírhatjátok és megvitathatjátok kérdéseiteket. Mielőtt bárkit is elrémisztene írásunk tudálékos stílusa, sietve megjegyezzük, hogy véleményünk szerint nincsenek hülye kérdések. A kérdés pusztán megértési problémákról árulkodik, amit cseppet sem szégyen bevallani. Végső soron egyik ember sem okosabb a másiknál, amennyiben senki sem tudja a végső igazságot (mi legalábbis nem ismerünk ilyen embert). A fórum elemzés-részlege kötetlenebb; itt témák szerint csoportosítva már most felvethettek, megbeszélhettek problémákat és lehetséges megoldásokat. Új témákat is bevezethettek.

A Seth-jelenség megértéséhez, elemzéséhez persze szükség van a Seth-anyag és egyéb források ismeretére. Bár eleinte elsősorban a Seth-szövegekre koncentrálunk, szükségesnek tartjuk – többek között – Jane Roberts egyéb műveinek ismeretét, vizsgálatát is. (Kezdetben, megvalljuk, nem érdekeltek különösebben Roberts más írásai; később – kérdéseink gyarapodásával párhuzamosan – azonban úgy találtuk, több szempontból is szükséges a tanulmányozásuk: egyrészt mert némely részük elsődleges forrásnak számít a Seth-szövegek tekintetében, azaz idézeteket tartalmaz a Seth-könyvekben nem szereplő ülésekből; másrészt mert némelyikük leírja Jane pszichés tapasztalatait, melyek fontos adalékokkal szolgálhatnak a Seth-szövegek és általában a psziché természetének megértéséhez; harmadrészt mert Seth és Jane beszédmódjának, gondolatainak, személyiségének összevetése szükséges a Seth-Jane viszony természetét firtató kérdések megválaszolását illetően – hogy csak néhány szempontot említsünk a sok közül.) Hogy mindezt elősegítsük, közlünk egy (folyamatosan bővülő) listát a Seth-forrásokról, valamint Jane Roberts összes művéről.

Emellett, mivel a Seth-források csak korlátozott mértékben hozzáférhetők magyarul, s ezek is zömmel olyan formában, melyet céljaink szempontjából nem tartunk kielégítőnek, bizonyos időközönként (terveink szerint kb. hetente) saját fordításainkban újabb és újabb szemelvényeket közlünk a Seth-forrásokból. A fordításokhoz hamarosan ti is hozzászólhattok majd. Mi magunk is felvetünk majd fordítási problémákat, kérdéseket, és kikérjük a tanácsotokat velük kapcsolatban. Szeretnénk, ha ilyenformán együtt alakítanánk ki a Seth-szövegek fordításait. A kezdő, alakítandó verziót azonban mindenképpen mi szeretnénk nyújtani – egyszerűen azért, mert fontosnak tartjuk, hogy a fordítások egységesek legyenek, s mi már kidolgoztunk bizonyos, ezt biztosító fordítási elveket. Ezekről az elvekről külön is szólunk majd. Addig is arra kérünk benneteket, viseltessetek türelemmel fordításaink iránt. (Amennyire csak tudtunk, a pontosságra törekedtünk, s hajlottunk arra, hogy ennek érdekében feláldozzuk a „magyaros”-ságot is; fordításaink nehezen olvashatók, s kifejezetten a tanulmányozás célját szolgálják.)

Tervbe vettük továbbá a Seth-szövegekkel párhuzamba állítható művek tanulmányozását is. A Seth-könyvek megjelenését követő, hasonló koncepciókat taglaló írások elemzése fontos lehet a Seth-szövegek hatástörténetének vizsgálata szempontjából, emellett magára a Seth-anyag természetére vonatkozó megállapítások is megfogalmazódhatnak ezek nyomán. Jane Roberts halála után például jelentős mértékben elszaporodtak a (kérdéses hitelű) médiumi tevékenységek és ezekből születő szövegek, melyek az elméletet tekintve kísértetiesen hasonlítanak Seth nézeteire – több ilyen „nem fizikai entitás” szinte szó szerint ugyanazt állítja, mint Seth; némelyiküktől telefonos tanácsadást is lehet kérni jó pénzért (egyiküktől pl. 250 dollárért óránként/fejenként). Bár épp Seth kijelentései értelmében feltételezhető, hogy ok és okozat nem egészen úgy működik, ahogy azt általában elgondoljuk, s ennek nyomán elvileg akár az is elképzelhető, hogy történetesen Jane Roberts vette át e későbbi írók szövegeinek tartalmát, azért ilyen esetekben mégiscsak joggal gyanakodhatunk arra, hogy a bevett világértelmezés érvényes, és az említett produktumok a Seth-szövegek egyszerű plágiumai. Egyértelmű ugyanis a meggazdagodási szándék, a Seth-könyvekben már olvasható koncepciók szajkózása (érdemi hozzátétel nélkül); emellett jól kivehető a minőségi különbség Seth és e később megnyilatkozó „nem fizikai entitások” szövegeinek megfogalmazási módja, Jane Roberts és e későbbi írók hozzáállása (utóbbiakra rendszerint a kritika hiánya jellemző), valamint a felmutatott pszichés tapasztalatok (és azok hiánya) között. E minőségi különbségek összevetése hozzájárulhat ahhoz is, hogy elmélyítsük ismereteinket a Seth-jelenségről általában.

A magyarázó elvet, melyet e későbbi szövegek kapcsán érvényesnek tekintünk, természetesen Jane Robertsre is ildomos alkalmazni. Roberts maga is egyfajta kulturális közegben létezett, s előzetes olvasmányai kihathattak a Seth-szövegekre. Seth ki is jelenti, hogy Jane Roberts bizonyos mértékben torzítja az információt; olykor közli, hogy ő maga biztatta Jane-t bizonyos könyvek elolvasására; máskor inkább arra kéri, hagyja abba bizonyos szövegek tanulmányozását, mert az azokba foglalt ideák nagymértékben torzíthatják a Seth-anyag átadását. Hogy hozzávetőlegesen megállapíthassuk, mekkora Jane Roberts szerepe a Seth-szövegekben, érdemes tehát vizsgálnunk a lehetséges előzményeket. Két vonalon indulhatunk el e téren: egyrészt a Seth- és Roberts-m?vekben név szerint említett szerzők vizsgálata, másrészt a Seth-szövegekkel tartalmi hasonlóságokat mutató korábbi művek tanulmányozása révén (ez utóbbi nehezebb feladat, hisz a tippelésen kívül túl sok támpontunk nincs arra vonatkozólag, hogy pontosan milyen műveket vegyünk figyelembe). Számos ilyen mű nem hozzáférhető magyarul; ahhoz, hogy elemezhessük, előbb le kell fordítani őket. Számítunk e tekintetben (is) a segítségetekre.

Ezek tehát fő terveink a jövőre nézve. Hogy mi valósul meg belőlük, elsősorban rajtunk, de rajtatok is áll. Ha mutatkozik érdeklődés, a továbbiakban összeállítunk egy listát, melyben felsoroljuk, hogyan működhetnétek közre a weblap fejlesztésében. Az oldallal kapcsolatos észrevételeiteket, kérdéseiteket, kéréseiteket, javaslataitokat az info@seth.hu e-mail-címre küldhetitek. Szkeptikus és bíráló véleményeket is szívesen látunk, mind hozzánk írt levélben, mind a lapon. Mindenkit megkérünk azonban arra, hogy megnyilatkozásait kulturált érvelés (és ne anyázás) jellemezze.

Mi a magunk részéről úgy gondoljuk, hogy a Seth-jelenség jogosan keltheti fel „hív?k” és szkeptikusok érdeklődését egyaránt.

Üdvözlettel:

A Seth.hu-csapat

2003. november 5.© 2003-2024. Seth.hu - Minden jog fenntartva | Szabályzat | Elérhetőség