Üdvözlünk a Seth.hu-n!
Érezd jól magad!

Seth és a fekete bárányok

Volt egyszer egy isten, aki nem is volt isten – aki nem isten volt, ugyanis a legendák világával van itt dolgotok.

Volt egy isten az ókori Egyiptomban, Seth volt a neve, és rossz hírben állt. Elvetette az intézményeket, s amikor csak más istenek fegyvert ragadva így szólottak: ’Mi vagyunk az igazság, tiszták vagyunk és szentek’, akkor felkelt ez a rosszhírű isten, s mennydörgő hangon szóla: ’Tökfejek vagytok!’

S a többi isten nem kedvelte őt, s amikor csak oltárt állítottak maguknak, mennydörgés közepette megjelent, de játékosan, és darabokra törte az oltárokat, majd így szólt: ’A viharok természetesek és jók, s éppúgy részei a földnek, mint a nyugodt egek. A szelek jók. A kérdések jók. A férfiak és a nők jók. Még az istenek és a démonok is jók, ha már muszáj hinnetek démonokban. De a struktúrák [*] korlátozottak!’

És így ez az isten, aki nem is volt isten, és Sethnek hívták, egyre csak szétrugdosta a struktúrákat, és maga köré gyűjtött másokat, akik szintén szétrugdosták a struktúrákat. És önmaguk voltak ők, akár férfiak voltak, akár nők. Akár jónak gondolták magukat, akár rossznak, nem számít, tél volt-e vagy nyár, sem hogy öregnek látták magukat, vagy fiatalnak – teremtők voltak. Megkérdőjelezők voltak.

S amikor csak magát dicsőítve így kiáltott egy másik személyiség: ’Én vagyok előttetek az isten, s a szavam törvény’, akkor Seth rákezdett: ’Tökfej vagy’, és megint elkezdte szétrúgni a struktúrákat.

S így ti magatok, a magatok módján, Sethek vagytok mindannyian, hiszen szétrugdossátok a struktúrákat, s ti vagytok a vallások fekete bárányai és a tudósok fekete bárányai, s az orvosok fekete bárányai, s anyátok és apátok, leány- és fiútestvéreitek fekete bárányai.

S mégis, hallgatnak az anyák és az apák, a leány- és fiútestvérek, mert nekik nincs meg a bátorságuk ahhoz, hogy ők legyenek a fekete bárányok, s meghunyászkodnak a mennydörgés hangja előtt, mely olyannyira játékos, bár ők ezt nem értik, mert a hangosságot egynek veszik az erőszakkal, s úgy gondolják, hogy a női nem passzív, a férfi meg agresszív, és hogy kényszerűen robban ki háború és erőszak az emberiség valóságából.

És így csakugyan az univerzum fekete bárányai vagytok ti mind, s mindig is az univerzum fekete bárányai voltak a sethiták!

Mármost, ahhoz, hogy sethita légy, nem kell követned ezt a Sethet. Egyszerűen az önmagadban lévő Sethet követed, s az az önmagadban lévő Seth: megkérdőjelező, felfedező és teremtő. S az önmagadban lévő Seth tudja, mikor sodródjon passzívan a széllel, ami átfú az ablakon egy nyári város fölött, s hogy mikor szegüljön ellene környezete erejének. Sethiták voltatok, mielőtt megismerkedtetek velem, s volt már egy Seth, mielőtt én Seth voltam; a szellem fennmarad a korokon át, ahogy azokat ismeritek.

ESP-ülés, 1973. ősz

Azért mondtam nektek korábban, mégpedig – ha megbocsátjátok nekem – a ti fogalmaitokat használva, hogy az univerzum fekete bárányai vagytok, mert már sem isteneket, sem ördögöket nem vádoltok életetek azon körülményeiért, melyek nem kedvetekre valók; s dicséretképpen sem hajlongtok többé istenek vagy ördögök előtt azokért a jó körülményekért, melyeket ti magatok teremtettetek. Egy olyan Minden, Ami Van-nak váltok tehát tudatos teremtőtársaivá, melynek kevés köze van azokhoz a csenevész koncepciókhoz, melyek évszázadokra a kelepcéjükbe zárták Istent, ami vallásotokat és mítoszaitokat illeti. Azok a mítoszok ugyanis kelepcébe zártak benneteket is, akik hittetek bennük.

ESP-ülés, 1974. március 26.

...hasonlatom célja, hogy jó szolgálatot tegyen nektek… de hát a bárány, az bárány. Nem azt állítom itt, hogy bármi probléma lenne egy jó báránnyal, legyen fekete vagy fehér, narancssárga vagy lila… kitűnő bárány a követő bárány. Tökéletes bárány – azzá válik, ami kizárólag egy bárány lehet. Tudja, mit kövessen. Van érzéke saját integritásáról. Nem követ például szamarakat. [De] vegyétek észre, hogy sok szinten beszélek. Ugyanis a szamár sem próbál meg bárányt követni!

ESP-ülés, in Sue Watkins: Beszélgetések Sethtel

[*] A „structure” szó, amit itt – és e szövegben még néhányszor – Seth használ, ’struktúra’ mellett a következő (mellék)jelentésekkel bír (többek között): ’felépítés, építmény, szerkezet, szerkesztés, szervezet (társadalomé)’.

Ford.: Nic, 2005–2006.

Utolsó frissítés: 2006. 01. 21.© 2003-2023. Seth.hu - Minden jog fenntartva | Szabályzat | Elérhetőség