Oldalainkat jelenleg 16 látogató olvassa
Regisztrált tagjaink száma: 1240

Az „ismeretlen” valóság. Seth-könyv, 2. kötet

Borító

Roberts, Jane [mint médium], The ”Unknown” Reality. A Seth Book, 2. kötet, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J., 1979. (705–744. ülés, 1974. június 24 – 1975. április 23.), jegyzetekkel ellátta Robert F. Butts

A képen látható borítót Robert F. Butts festette.

I. A kétkötetes műről általában

Az „ismeretlen” valóság mindkét kötete elsősorban a valószínű valóságok témáját bontja ki: Seth az események materializációját érintő konkrét mechanizmusokkal hozza összefüggésbe a koncepciót. Elmélete szerint – mely párhuzamba állítható a kvantumfizika párhuzamos univerzumokról szóló teóriájával – vannak más, valószínű verziói a történelemnek, melyek alternatív dimenziókban léteznek. E verziók ugyanolyan valósak, mint a mieink, s minden egyénnek vannak valószínű szelfjei, akik e „párhuzamos” univerzumokban léteznek.

Seth szerint lényünk ismeretlen mechanizmusainak és dimenzióinak felderítése képezi a következő lépcsőfokot evolúciós fejlődésünkben. Jelenlegi, az egész világot érintő problémáink nagymértékben annak eredményei, hogy nem értjük lényünk és az univerzum igazi természetét.

A kötetek emellett tárgyalják a vágy és a szabad akarat dinamikáját, s gyakorlatokat is tartalmaznak, melyek azt célozzák, hogy megismerkedjünk „ismeretlen” dimenzióinkkal, s ezúton gazdagítsuk mind a magunk életét, mind a világot, melyben élünk.

Robert F. Butts kiterjedt jegyzeteket fűzött a könyvhöz.

II. A második kötetről

Az „ismeretlen” valóság második kötetében Seth további anyagot nyújt a valószínű és reinkarnációs szelfekről. Megvitatja, hogyan vegyülnek össze a valószínű valóságok ébrenléti életünk megteremtéséhez, s hogyan hoz döntéseket tágabb szelfünk a mindennapi létezésünket illetően. Részletesen tárgyalja a különböző „tudati családok”-at, melyekhez tartozunk; taglalja továbbá a vágy és a szabad akarat dinamikáját, s kijelenti, hogy minden atomnak, molekulának és sejtnek megvan a maga tudata és döntéshozó hatalma.

Beszél az „alakmások”-ról; kifejti, hogy ezek szűk értelemben az entitás ugyanabban a korban élő inkarnációi, tágabb értelemben viszont mindannyian alakmásai vagyunk egymásnak.

Seth e kötetben emellett tovább folytatja a szelf sokdimenziós természetének bemutatását: témái között szerepelnek az úgynevezett "alvajárók" (akikben Seth az emberi faj eredetét jelöli meg); a belső valóság manipulációja álmokban és testen-kívüli állapotokban; a tudatos teremtés modelljei; az érzékfeletti észlelés jelentősége világunk megértésében; az emberi faj átalakulása. Az elsőhöz hasonlóan e kötet is tartalmaz gyakorlatokat az „ismeretlen” valóság felderítésére (az úgynevezett „Gyakorlati elemek” második felét), s leírja Seth álomváros-gyakorlatát, melyet Jane ESP-osztálya próbált ki.

Nic, 2003–2005.

Utolsó frissítés: 2006. 06. 28.© 2003-2021. Seth.hu - Minden jog fenntartva | Szabályzat | Elérhetőség